Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Sun Tzu'dan Günümüze Karar Süreci ve Karar;

 (gtag.js) Günümüzde başarı doğru ve etkin kararlar ile elde edilmektedir. Doğru zamanda, doğru seçeneği seçerek ve başarıyla uygulayarak başarı, yada zafer kazanılmaktadır. Karar vermek, alternatiflerden birini seçmek olduğuna göre konunun tespiti, amacın belirlenmesi, alternatifleri olasılıklara göre oluşturmak, alternatifleri karşılaştırabilmek ve alternatiflerden bir tanesini seçme işlemi karar süreci olarak adlandırılmaktadır. Savaşta birlikler, kuvvet, zırhlı birlik, silah ve arazi gibi faktörleri karşılaştırırken, günümüzde şiddetlenen rekabet ortamında firmaların yöneticileri, kuvvetli ve zayıf yönleri, Teknoloji, piyasa payı, ürün özellikleri, ürün fiyatları benzeri birçok faktörü karşılaştırarak karar vermektedir.
           
Başarılarınız rakiplerinizin yanlış kararlarına mı bağlı?
           
Başarılı kararlar veremiyorsanız, bu taktirde iyi yönetemiyorsunuz demektir. Bu durumda başarı şansınız rakiplerinizin karar niteliklerine bağlı kalmaktadır. Yanlış seçeneğin alternatif karar olarak uygulanması sürecinde, rakiplerinizin de yanlış seçimleri sizin başarılı olmanıza neden olabilmektedir. Buda sizin başarınızın rakibinizin hata yapmasına yada onun başarısızlığına bağlı olması sonucunu doğurur. Sun Tzu der ki;

"Unutmayın, zafer sizin ne yaptığınızı anlayamayan düşmanın hatalı taktikleri sayesinde gelecektir"
           
Çalışanlarınız kararlarınıza inanıyorlar mı?
           
Günümüzde piyasasında rekabet, sadece şirketler arasında değil aynı zamanda şirket içinde bir üst pozisyona geçmek için çalışanlar içinde söz konusudur. Günümüzde yönetim bazı açılardan karar vermek olarak isimlendirilmektedir. Diğer bir deyişle yönetim işlevi karar verme ile eşitlenmektedir.
           
"Ben bu işin Kitabını yazdım" deyimi gerçek oldu.

Etkili Sunumda Evrensel İlkeler kitabımın kitabın sunuş ve içindekiler bölümüne ulaşmak için tıklayınız.
Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi İçin Tıklayınız.
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi İçin Tıklayınız.

Bu arada karar sürecindeki eksiklikleriniz ve yalnızca yönetsel başarıyı değil, şirkette kararlarınızı uygulayanlar açısından da sorunlar yaratacaktır. Bazı kişiler direnç gösterebilecek, bazıları kararlarınızı yok sayabileceği gibi kayıtsız olanlarda olabilecektir. Bu nedenle yönetici olarak karar verme sürecini ve karar verme konusunda kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Kararlarınızın etkinliği ve doğruluğu konusunda çalışanlarınızın inanması önemlidir aksi taktirde sizin kararlarınızı ve uygulamalarınızı ve sonunda başarınızı sorgulamaya başlarlar.
           
Zamanında Karar alabiliyor musunuz?
           
Karar verme konusunda hızlı olmak ve uygulamaya süratle başlamak bugün iş hayatında önemlidir. Yöneticilerin karar verme konusunda işi yavaştan almaları ve bazen risk almamak için çözümü sürüncemede bırakmaları yaygın olarak görülmektedir. Bu konuda sun Tzu der ki;

"Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun" demiştir.
           
Bu sözüne baktığımızda hızlı karar vermek ve hızlı uygulamaya geçmek baskın etkisi yaratır derken, düşmanın beklenmedik yerinden ve zayıf noktasından vurun demektedir. Günümüzün SWOT analizi kuvvetli ve zayıf yön analizi karşımıza binlerce yıl öncesinden çıkmaktadır. Rakibinizin zayıf yönlerini rekabet için bulmanızı öğütlenmektedir. Şiddetlenen ve daralan ekonominin sonucu piyasada rekabet şiddetlenmiştir. Bu rekabeti ve piyasa mücadelesini savaş olarak niteleyebiliriz. Bu yaklaşımla dünyada savaş sanatları felsefesi bir çok alanda yer bulmuştur.
           
Askeri sistemde karar veren komutandır ve şirketlerde ise şirketin yöneticisidir. Sun Tzu savaş için önerilerde bulunmuştur, Bu öneriler hayatları için değil para ve şirketin varlığını sürdürebilirliği için kararlar alan yani piyasada yürütülen ekonomik savaşı yönetenler içinde geçerlidir. Batıda siyaset, spor ve ekonomi olmak üzere birçok alanda savaş sanatları felsefesi uygulanmaktadır.Sun Tzu der ki;

"Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak, bu arada her ihtimale karşı, yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır."
           
Rekabet istihbaratı ve karar ilişkisi;
           
Bu sözünde açıkça söylediği gibi hesaplama, mukayese, karşılaştırma ile zafer için planlamayı önermektedir burada ise hesap yapmak için durum muhakemesi yapmak anlamı çıkarılmaktadır. Durum muhakemesi yapmak için ise ihtiyaç duyulan bilgi'dir. Bilgi ise rekabet istihbarat sistemi ile rakiplerden ve piyasadan elde edilecektir. Şirketin imkân ve kabiliyetlerinin belirlenebilmesi için şirket çalışanları yöneticisine bilgi desteği sağlayacaklardır. Sun Tzu der ki;

" Amaç ister bir orduyu vurmak, ister bir şehri zapt etmek, isterse bir kişiye suikast düzenlemek olsun, komutanların, komutan yardımcılarının, kapı muhafızlarının, nöbetçilerin isimlerini öğrenmek özel öneme sahiptir. Casuslarımızın amacı bu bilgilere sahip olmaktır."

"Casuslar, akılcılık ve bilgi olmaksızın, insanlık ve adalet gösterilmeksizin kullanılamaz; casuslardan gerçek bilgi kurnazlık olmaksızın alınamaz." diye açıklar" ve "yalnızca casusluğu çok iyi kullanma hünerini gösteren parlak bir hükümdar ya da akıllı bir komutan zaferden emin olabilir" diyerek son kararını bildirir.
           
Sun Tzu istihbari bilgiyi almanın yöntemlerinden bahsederken bu bilgiyi kullanmak için yetenek gerekliliğini açıkça ifade etmektedir. Sun Tzu'nun söylediklerini günümüz karar sistemine taşıdığımızda benzer karar süreç özelliklerin geçerli olduğunu görmekteyiz. Yöneticilerin yani karar vericilerin muhakeme yapabilmek ve karar verebilmek için bazı özelliklerinin olması beklenmektedir. Bunlar 1. Tecrübe 2. Bilgi 3. Yargı yeteneği (karar verebilme yeteneği) 4. Çalışanlarının verdiği bilgiyi kullanabilme 5. Karar verme sürecine katılım ve süreç adımlarını uygulayabilme olarak sayılabilir.

Durum Muhakemesi;       
           
Durum muhakemesinde her iki tarafın hareket tarzlarını etkileyen faktörler ve imkân ve kabiliyetleri, kuvvetli ve zayıf yönleri incelenir. Bu incelemenin sonucunda karar verilecek konuda yapılabilecek olan seçenekler/alternatifler üretilir. Üretilen seçenekler karşılaştırıldıktan sonra en uygun ve başarıyı sağlayacak olan seçilir ve bu karar olarak benimsenir. Günümüz Karar sürecinde aynı metodoloji mevcuttur.
           
Sun Tzu'dan itibaren düşünme ve karşılaştırma istemi aynı olmakla değişen tek şey bunun metodolojiye bağlanması ve sistematik bir yaklaşımın benimsenmesi olmuştur. Sun Tzu'yu savaş sanatı kitabında yöneticiler için benzer öneriler mevcuttur.  Sun Tzu der ki;

"Deneyimli, akıllı komutan mevcut olanaklarına göre planlamasını yapar. Savaşa girince takviye gelmesine umut bağlamaz."

"Koşullar ne kadar lehinize de olsa yeni durumlara göre planlarınızda zaman, zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın"
           
Elinizdeki kaynaklara ve mevcut duruma göre planlama yapmanızı tavsiye ederken değişen durumlarda planlarda değişiklik yapabilecek esnekliğin gerekli olduğunu belirtmektedir.


Sun Tzu ve Günümüz karar sürecinin ele alınması;
           
Bu yazıdaki amacım Sun Tzu'nun karar verme süreci ile günümüz karar verme sürecini birlikte ele almaktır. Günümüzde Askeri karar verme süreci 7 adımdan oluşmaktadır. Askeri ilk planlama, karar metodolojisi komutanın ve karargâh personelinin yakın koordine içinde çalışmasını içermektedir.
           
Bu bir süreç ve metodoloji olduğu için şirketler, kişiler karar verme ihtiyacının oluştuğu her durumda kullanabilir.
           
Burada önemli olan metodolojide her adımın mutlaka uygulanması değildir. Bazen yönetici bazı adımları atlayarak karar verebilir. Yedi adımında mutlaka izlenmesi zorunlu değildir. Bu metodolojide yönetici ile personelin yakın çalışması ile bir nevi beyin fırtınası çalışması yapılmakta, ortak akıl ile karar verilmesi için çalışılmaktadır.
Adım 1: Vazifenin Alınması: Vazife üst şirket yönetiminden gelebilir veya yönetici durumdan çıkarabilir, yani piyasa şartlarından, rekabetten, müşteri taleplerinden vb durumları değerlendirerek vazifeyi belirler. Sun Tzu der ki;

"Savaşta komutan emrini hükümdardan alır."
"Girilmemesi gereken yollar, saldırılmaması gereken ordular, kuşatılması gereken kentler, zorlanmaması gereken mevziler, dinlenmemesi gereken hükümdar emirleri vardır. Taktik değişikliklerin avantajlarını tam olarak anlayan komutan birliklerini nasıl yöneteceğini iyi bilir."
           
Kraldan emir almak, Üst makamdan vazifenin alınmasını anlatmakta ve durumdan vazifenin çıkarılacağı durumlar olduğunu ortaya koyarken yöneticinin insiyatif kullanması gerektiğini ifade etmektedir. Günümüzdeki vazifenin kaynağı ile geçmişteki kaynağın aynı olduğu çok açıktır.

İş Hayatında İç ve Resmi Yazışma Becerileri Eğitimi için Tıklayınız.

Adım 2: Vazifenin Analizi:
Burada çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Vazife ve görev aynı anlamda görünmekle birlikte bu tam olarak böyle değildir. Vazife daha üst bir anlam taşır ve içinde birçok görev içerebilir. Örneğin Rakip ürünlerin incelenmesi, ürünün tasarlanması, ürün tasarımına göre kalıp yapılması, hammadde alımı, ambalajının tasarlanması, ambalaj siparişinin verilmesi, ürünün üretilmesi, dağıtımı, reklam planlaması, satış fiyatının belirlenmesi gibi bir görevler sayılabilir. Burada vazife ürünün piyasada satışa sunulması ya da ürünün piyasaya sürülmesi diye adlandırabilir.
           
Buna benzer durumlarda vazifeyi belirlediğimizde vazifeyi analiz ederek yapılacak görevleri ve ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer detaylar belirlenecektir. Bu nedenle vazife mutlaka analiz edilmelidir. Analiz edilen görevler incelenmesi ve başarılması için gerekenlerin tespiti için personele verilir. Bu süreçte çalışanlar karar verebilmek için yöneticisinin için ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplar.
           
Bu kapsamda rekabet istihbaratıyla rakip ürün piyasası, artıları ve eksi yönleri, maliyeti, piyasadaki talebi karşılama biçimi gibi sorular için cevap aranır. Elde edilen bilgiler yöneticiye aktarılır. Kendi Firmasının yapısı ve yetenekleri ilgili detaylarda yöneticiye verilir çünkü yönetici firmadaki her şeyi bilen biri değildir.

Adım 3: Olası Hareket Tarzlarının geliştirilmesi: Bu aşamada gelen bilgilerin ışığında vazife açıkça tüm çalışanlara ifade edilir. Bu aşamada alternatif çözüme etki eden faktörler değerlendirilir. Askeri anlamda etki eden faktörleri Sun Tzu söyle ifade etmiştir.

"Savaş Sanatı, savaş koşullarının değerlendirilmesinde mutlaka göz önüne alınması zorunlu beş önemli faktörün etkisi altındadır. Bu faktörler: (a) Uyum (Ahlak) Faktörü, (b) Hava Faktörü, (c) Arazi Faktörü, (d) Liderlik Faktörü, (e) Disiplin Faktörü' dür."

Bu sayılan faktörleri iş dünyasına aktardığımızda
Liderlik: Günümüzdeki liderlik değerlerini temsil etmektedir. Sun Tzu bu kapsamda, Bilgelik, Samimiyet/dürüstlük, Yardımseverlik, Cesaret, Sıkı Disiplin unsurlarına işaret etmektedir.

Disiplin Faktörü: Organizasyon, iş akışı, Lojistik, Komuta Kontrol, İş ahlakı ve zaman yönetimini içermektedir. Yalnızca kişisel disiplini değil iş disiplini unsurlarını da içermektedir.

Uyum ve ahlak faktörü: Uyum faktörü ahlakı simgeler. Savaşçıların komutanları ile uyum içinde olmalarının nedenidir. Astların yaşamlarını hiçe sayarak, tehlikelere aldırmadan komutanlarını takip etmelerini sağlar. Bununla birlikte ahlak faktörüne bağlı olarak komutan savaşın gerekli olup olmadığına yani insanların hayatlarını feda edip etmeyeceğine karar verir ve çalışanların ne düşündüğüne ve sizin kararınıza inanıp inanmadıklarını sorgulamaktadır. Çünkü inanmayan savaşmaz.

İş hayatında rekabetin gerekli olup olmadığına ya da yeni ürüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağına karar verilmesidir. Diğer bir deyişle rekabet için ekonomik savaşa örneğin fiyat indirimine ya da yeni ürün için firma kaynaklarını kullanarak yatırıma karar verip vermeme konusunda yönetici karar verecektir. Kaynakların heba edilmesi, zarar edilmesi durumunda firmanın kapanması riski olacağından doğrudan çalışanları etkilemektedir.

"Ordusunu savaş meydanlarında boşuna kırdırmadığından imparatorluk tahtına göz dikebilir. Böylece bir adam bile yitirmeden kesin zafere ulaşabilir. İşte buna Stratejik Savaş denir."
           
Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi için Tıklayınız.

Savaşta insan kaynağını korumanın önemine değinmiş ve insanın ölmesinin önüne geçmenin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Arazi Faktörü: Coğrafya, yollar, Piyasa, ürün, fiyat, yer, yasal sınırlar konusu incelenmektedir.

Hava şartları: Dış Etkenler, toplumsal talepler, çevre koruma, Ekonomi gibi unsurlar değerlendirilmektedir.
           
Bu faktörlerin etkisi dikkate alınarak alternatifler geliştirilir. Seçenek olarak oluşturulan alternatifler şirketinizin imkân ve kabiliyetine bağlı olarak ifade edilmelidir.
           
Bu aşamada rakibinizin imkân ve kabiliyetlerine bağlı olarak yapabilecekleri de seçenek olarak değerlendirilir.

"Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır."
           
Savaşta kendi imkân ve kabiliyetini bilmek SWOT analizini kendi firman için ve rakibin için yapman anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra PEST ( Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik)  analizi ile dış faktörleri de değerlendirmiş olursunuz. Geçmişte bu çalışmalar daha genel yapılırken günümüzde bunların tamamı metodoloji kapsamında yapılmaktadır.

"Sadece yedi nota bulunmasına karşın bu yedi notanın karışımından pek çok melodi yaratılır. Sadece beş ana renk ( mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah) olmasına karşın bu beş rengin karışımı ile sınırsız renk üretilebilir."
           
Sun Tzu bu ifadesiyle, Karar sürecinde ne kadar çok seçenek üretilebileceğini anlatmıştır. Doğru seçeneği üretmek ve seçerek başarıya ulaşmak mümkündür.

Adım 4: Olası Hareket Tarzlarının Analizi:
Bu aşamada alternatif olarak seçilen çözüm yöntemleri, bir savaş oyunu olarak ele alınır. Kendi kararınızı uyguladığınızda rakibiniz ne yapar ve sonuç ne olur. Bunun değerlendirilmesi ve tahminler ortaya konur.Sun Tzu Der ki;

Askeri metotta, (a) ölçme, (b) Miktar Kontrolü, (c) Hesaplama, (d) Olanakların Dengelenmesi, (e) Zafer, önemli kıstaslardır.
Ölçme varlığını Toprağa;
Miktar Kontrolü, Ölçmeye;
Hesaplama, Miktar Kontrolü'ne;
Olanakların Dengelenmesi, Hesaplamaya;
Zafer, Olanakların Dengelenmesi'ne borçludur.
           
Sun Tzu'nun ortaya koyduğu mukayese sistemi, Günümüzde geçerliliğini korumaktadır, bu ölçekleri kullanabilmek için rakipleriniz hakkında doğru ve net bilgiye sahip olmalısınız. Bunun içinde rekabet istihbaratına önem vermelisiniz. Sun Tzu der ki;

"Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın. Bunun yanında, 'Cennet'i biliyor, 'Dünya'yı tanıyorsanız zaferiniz kesin olacaktır."

Adım 5: Olası Hareket Tarzlarının Mukayesesi:
Bu aşamada karar seçeneklerinin avantaj veya dezavantajlarının ele alınması, değerlendirilmesiyle başarı için en uygun olan seçilebilir.

Diğer bir yöntem olarak kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bunların puanlamasıyla alternatif seçenekler arasında değerlendirme analizi yapılır. Bu yöntemle seçenekler sayısal tabloya dönüştürülmüş olur. Karar sayısal değerlere dayanarak verilmiş olur.
           
Bu yöntemler ile en uygun seçenek, firmayı başarıya ulaştıracak seçenek belirlenmiş olur. Sun Tzu mukayese ve hesabın yapılmasını söyle ifade etmektedir.

"Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak, bu arada her ihtimale karşı, yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır."
"Düşman ordusu ile kendi ordunuzu dikkatle mukayese ederek hangi noktalarda sizden güçlü, hangi noktalarda sizden zayıf olduğunu keşfedin"
           
Günümüzde de yöneticiler kararlarını mantık zinciri içinde ve hesaplama ve değerlendirme ile vermelidir. Tüm konular rakama çevrilmeyebilir, yöneticinin tecrübe ve pratik sezgisine de güvenmesi söz konusu olabilmektedir.

Adım 6: Olası Hareket Tarzının seçimi: Seçenekler ve imkân kabiliyetler dikkate alınarak en uygun seçenek belirlenir ve bunun seçilmesi ile karar verilmiş olur.

"Bir komutan düşmanın gerçek gücünü sezemez de, kendi zayıf bir birliğini kendinden güçlü düşmana saldırtır ya da seçme birliklerini güçlü düşmanı karşısında ordunun ön saflarına yerleştirmeyi ihmal ederse, bunun tek sonucu olabilir. Bozgun."
           
Kuvvet mukayesesi ve karşılaştırma yapmak karar sürecinde son derece önemlidir. Bugünde bu esaslar değişmemiştir. Muhtemel senaryoların düşünülmesi ve bu muhtemel durumlara uygun esnek planlamaların yapılması firmalar için yararlıdır.

Adım 7:  Karar sonucu emrin yayınlanması/görevlerin verilmesi: Karar verildikten sonra karar KİM, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL VE NE YAPACAK formülü ile açık anlaşılır biçimde yayınlanır. Sun Tzu der ki;

"Bir komutan zayıf, otoritesini yitirmiş, verdiği emirler açık, belirgin olmayıp, sürekli değişiyorsa; emrindeki subaylar da askerler de belirli görevlere sahip değil ve üstüne üstlük ordu katmanları düzensiz, rast gele kurulmuş ise bu duruma tek ad verilebilir. Kargaşa"
           
Binlerce yıl geçmesine rağmen aynı ilkeler geçerliliğini korumaktadır, açık ve net emir vermenin yanı sıra astlara verilecek görevlerin çok net olmasını şart koşmaktadır. Askeri metodoloji görevleri netleştirmenin yanı sıra bu görevleri yapabilecek imkân ve kabiliyetlere sahip olup olmadığını da sorgulamaktadır.

"Koşullar ne kadar lehinize de olsa yeni durumlara göre planlarınızda zaman, zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın."
           
Sun Tzu verilecek kararın başarıyı getirmesi için bazı 6 temel prensibe uygun olmasını ister. Bu prensipler günümüz şirketleri için aynen geçerlidir.

1. Kaynak Tahsisi: Kaynaklarınızın amacınıza ulaşmak için yeterli olması

2. Hazırlık ve Pozisyon: Başarıya ulaşmak için konumlanma ve avantajın kullanılması önemlidir.

3. Aldatma: Niyet ve planlamalarınızı rakiplerinizden gizli tutmalısınız.

4. Sıklet merkezi: Gücün yerinde ve etkin kullanılması günümüzde önemlidir.

5. Kuvvetli ve Zayıf Yönler: Hedefe ulaşmak için rakibin zayıf yönlerinden istifade edilmelidir.

6. İnsiyatif: Mücadelede insiyatifi  elde tutmak avantaj sağlamak açısından önemlidir.

Değerlendirme/Strateji Toplantıları;
           
Karar süreçlerinde ortak aklı kullanmak için yıl içinde/sonunda şirket çalışanları ile değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. Bu toplantılarda SWOT analizi ve diğer analizler bir moderatör eşliliğinde yapılmasının çok büyük faydası olacaktır.
           
Bu süreçte kendi firmanızı, rakip firmaları mercek altına almanız yöneticilerinizin ihtiyaç duyduğu verileri elde etmesine yardımcı olacaktır. Eğer bazı verilerin olmadığını fark ederseniz. Bu konuda veri toplama çalışmaları yaparsınız ki! Bu da rekabet istihbaratının hangi bilgileri toplayacağını belirlemiş olur.
           
Bu toplantılardan elde edilen bilgiler ve ortak akıl çıktıları ile yöneticiler daha doğru ve etkin kararlar verebilecektir.

Eğitim ve Tecrübe,
           
Karar verme konusunda yöneticilerin eğitim alması günümüzde önem kazanmaktadır. Rekabet şiddetlendiği, karmaşık dünya yapısında şirketlerin yöneticilerin verdikleri küçük kararların gelecekte büyük etkileri olabilir. Tüm karar süreci incelendiğinde bilgi olmaksızın başarılı karar vermenin mümkün olmadığı çok açık olarak görülmektedir. Bu nedenle rekabet istihbaratı konusuna firmalarımızın ayrı bir önem vermeleri gerektiğini düşünmekteyim. Sun Tzu der ki;

"Benim önerilerimi uygulayacak komutan zafere ulaşacaktır. Onu takip edin. Önerilerimi dinlemeyen ya da uygulamayan komutanları takip etmeyin. Kaderleri yenilgidir."
           
Günümüz karar verme sürecine adım adım Sun Tzu'nun felsefesine ait sözleri monte ederek, binlerce yıl öncesi ile günümüz arasında bir fark olmadığını ortaya koymaya çalıştım.
           
Binlerce yıl süren teknolojinin gelişiminde, Teknoloji gelişmiş ve insanlığın kullanımına sunulmuştur. Bununla birlikte insanın düşünme şekli ve karar süreci değişmemiştir.
           
Bu karar sürecinin sonunda çıktı olan karar ile kullanacağı yöntemler modernize olmuştur. Savaşlarda eskiden ok atarken bugün tüfek kullanmaktadır, ateş güllesi yerine top mermisi gelmiştir. Fakat bunların kullanım prensipleri aynıdır. Savaşı idare edenler olasılıkları değerlendirmekte ve kararda analiz ve ölçme sistemlerini kullanmaktadır.
           
İnsanların istek ve arzuları duygu temelinde aynıdır fakat istenen şey şekil değiştirmiştir. Eskiden insanlar seyahat etmek için iyi bir at isterken bugün araba istemektedir. İstek aynı ve elde etme sürecindeki çabaları yöneten karar süreci ise benzerdir. İnsanın beyninin çalışma sistemi ve karar yöntemi değişmemiştir.
           
Geçmişten ders almak ve insanların tecrübelerinden istifade etmemek son derece önemlidir. Kendi tecrübelerinizi edinmek bedel ödemeyi gerektirir. Bedel ödemeden başkalarının tecrübesini kullanmanın en ucuz yöntem olarak görmekteyim.
           
Yöneticilerimize ve yönetici adaylarımızın kişisel gelişime katkı sağlaması için savaş sanatı kitabını okumasını tavsiye ederim. Okurken Sun Tzu'nun öğütlerini iş hayatınıza nasıl aktaracağınızı ve faydalanacağınızı düşünmelisiniz.
           
Sorularınız için mail atabilirisiniz. Eğitim ve Strateji toplantılarınızda beraber olmak dileklerimle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Beğendiğiniz yazıları lütfen dostlarınız ile paylaşınız.

Fikret GÜZELLER
fikretguzeller@gmail.com