• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Stratejik planlama esasları eğitim/kariyer planlamasında nasıl kullanılır?

(gtag.js)  Bu yazı üniversiteye girecek ve devam eden öğrencilerin kariyer planlamasında stratejik planlama faktörlerini ve süreci basitleştirerek kullanabilmeleri için yazılmıştır. Hangi üniversitede veya hangi bölümde okumalıyım?

Bu çalışma en az bir gün zaman alabilir. Yapılan çalışma hemen sonuca bağlanmamalı ve iyice düşündükten sonra tekrar gözden geçirilmelidir. Kişi kendisini iyi tanımıyorsa veya ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyorsa bu çalışmanın arkadaş ve aile bireyleri ile birlikte yapılmasında sakınca yoktur. Önce okuyup anlayınız, sonra uygulamaya geçiniz. Yanınızda renkli kalemler ve beyaz kağıt bulundurunuz.

Stratejik planlama paranın ve kaynak kullanımın olduğu her yere girmiştir. Eğitim hayatımızı dolayısı ile kariyer planlamamızı stratejik planlama adımlarına göre nasıl yaparız sorusuna cevap aranması olağandır.

Bu yazımda Üniversiteye girişten, mezun olduktan sonra iş arama veya yüksek lisans ve doktora dahil öğrenime devam eden gençlerimizin amaç ve hedef belirleme süreçlerini altta yazılı başlıklar altında irdeleyerek, konuyu stratejik yönetim sürecine taşıyacağım.

I.Amaç ve hedef belirlemenin hayatımızdaki yeri ve önemi

II.Eğitimi biçimlendiren iki temel etken            
      a.Toplumsal Amaçlar
      b.Bireysel Amaçlar

III.5N1K ile karar Süreci,

IV.Eğitim planlamamızı stratejik planlama prensiplerine göre yaparak kariyerimize yön verelim

I.Amaç ve Hedef belirlemenin hayatımızdaki yeri ve önemi

Liseyi bitiren ve üniversiteye adım atacak öğrencilerimiz, yüksek lisans veya doktora yapacak öğrencilerimiz karar verme sürecinde ilk olarak kendilerine hayatta ne yapmak istediklerine göre bir amaç seçmekte ve amaca uygun olarak ara hedefler belirlemektedirler.

Amaçlarına ulaşmak için atacakları her adımla merdiven basamaklarını tırmandıklarını varsayarsak her başarı ile çıkılan basamak ara hedef olarak kabul edilecektir. Her Aşamada kendilerini hayata hazırlamaktadırlar.  Sınavında başarılı olunan her ders, geçilen sınıflar, kişisel gelişim için alınan kurslar ara hedef olarak sayılabilir.

Amaçlarınız faaliyetlerinizi belirler ve bu faaliyetlerin, çabalarınızın sonucunda istediğiniz hedefe ulaşır ya da ulaşamazsınız. Basit bir örnekle açıklarsak, amacınız İstanbul'dan Ankara'ya gitmekse, uçak, otobüs, özel araç, otostop, bisiklet, motosiklet, yürümek seçeneklerinden birini seçerken güzergâhı ve süreyi belirlemeyi de düşünürsünüz. Burada amacınıza ulaşmak için bazı faaliyetleri yapmanız gerektiğini görmüş oluyoruz.  Üniversite eğitiminde amaca için çabalarınızı ve faaliyetlerinizi biçimlendiren iki temel bileşen mevcuttur.

Eğitimin amaçları, İnsan doğası, yaşamla ilgili olan ilişkisi ihtiyaçlarına bağlı olarak çok yönlüdür. Eğitimler İdealler, kişisel ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için biçimlendirilirken, programlar, dersler, içerikler, durumun, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek formüle edilmiştir. Eğitim amaçları hayat idealleri ile ilişkilendirilir. Bireysel amaçlar bazen öne çıkar, bazende toplumsal amaçlar öne çıkabilir.

Amaçlar istenildiğinde değiştirilmektedir. Bu değişimin bedeli olduğu çok açıktır. Kişisel olarak veya devlet amacında değişiklik yaptığında bunun bedelinin olduğunu biliyoruz bir dersin milli eğitim programından kaldırılması o alandaki öğretmenlerin kadro açılmadığı için devlete öğretmen olarak girememesi ve önceden bu alanda öğretmen olanların ise alan değiştirmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır, yani bedel ödenmektedir. 

Üniversite'de bir alanda okuyan öğrencinin okulu bırakması, yeni bir bölüm için yeniden sınava girmesinin zaman olarak ve maddi açıdan bir bedeli vardır.

Eğitimin bireysel ve toplumsal amaçları önemlidir. Hayatımızda çok önemli bir yer tutan eğitimin rollerine ve yaşamımıza etkilerine bir göz atalım.

Toplumsal ve sosyal amaçlar önemine göre devlet tarafından ve siyasi kadro tarafından belirlenir ve buna göre yatırım, istihdam planları yapılır.

Kariyer planlmanızda yalnızca mevcut durumu değil, geleceği de ön görebilmeniz, Glecekte önem kazanacak alan ve meslekleri belirleyebilmeniz, doğru karar verebilmenizde size yardımcı olacaktır.

II.Eğitimi biçimlendiren iki temel etken;


Şekilde bir kısım örnek amaçlara ulaşmanın yolu olarak hedefler gösterilmiştir, plan aşamasında etken olan faktörler kısaca özetlenmiştir, birçok genç bu amaçlar için mücadele edecek ancak bir kısmı elde edecektir. Rakipleriniz öne geçebilir, bunun bugünden farkına varmalısınız.


Karar sürecinde önemli yer tutan amaçları anlamadan ve sınıflandırmadan planlmaya başlamak doğru olmayacaktır, bu nedenle beyaz bir kağıda konuyu anladıktan sonra amaçlarınızı not ediniz.
 

a.Toplumsal ve sosyal amaçlar,
b.Bireysel amaçlar

a.Toplumsal ve Sosyal Amaçlar;

Eğitim sürecini ve içeriğini planlayan, uygulatan ve kontrol eden devletin yetkili birimleridir. Kişileri eğitirken toplumsal ihtiyaçları dikkate almaktadırlar.

***1.Bunun sonucunda sanayide, eğitim ve öğretimde, yargıda, güvenlik ve buna benzer birçok alanda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yetenek ve bilgi birikiminde insanlar yetiştirmeyi kamu istemekte ve buna uygun planlama ve çalışmalar yapmaktadır.(Doktor, mühendis, tekniker, gazeteci, teknisyen, hemşire, imam, ziraat teknikeri, veteriner vb)

***2.Kamu eğitim ile toplumsal bilinci kuvvetlendirmek için çaba gösterirken suç oranı düşük, ahlaki ve etik kuralları anlayan ve uygulayan bir toplumu hedeflemektedir.

***3.Devlet toplumsal amaç ve hedefleri doğru belirlemez ise öğretmen olmak için mezun olmuş, işsiz öğretmeler veya ziraat okumuş ama pazarlamacılık yapanlar gibi insanların beklemedikleri ve istemedikleri sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda kişisel beklentiler ile toplumsal hedefler uyuşmamaktadır. Elde diploma işsiz veya diplomalı  uygun niteliklere sahip olmayan mezunlar çoğalmaktadır.

b.Bireysel Amaçlar;

1.Bilgili olmak
2.Topluma uyumlu gelişim sağlamak
3.Mesleki amacı
4.Yaşam amaçları
5.Bireysel mutluluk amacı

1.Bilgili olmak;

Günümüzde en kıymetli olan nedir sorusunun cevabı, " Bilgi"dir. Günümüzde en önemli olan husus bilgiye ulaşabilmektir. Bilgiye ulaştıktan sonra bu bilgiyi kullanabilmek ve değerlendirebilme yani analiz ederek, kullanabilmek için karar verebilme yetisi gerekmektedir. Hangi okul olursa olsun size bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Eğitim sürecinde aldığınız bilgiyi uygulamaya,  hayata aktarıp aktaramayacağınız, eğitim sisteminin bir sonucu olmakla birlikte burada kişisel, bilişsel yetenekleriniz de devreye girmektedir.

Bilgi edinme sürecinde okulun önemli olduğunu düşündüğümüz için çocuklarımızı en iyi ve pahalı okullara göndermek için çalışıyoruz. Bizim çocuklarımız için okulu seçerken amacımız bilgiye sahip ve bilgiye ulaşan insan olarak çocuklarımızı yetiştirebilmektir.

 • Bilgi edinmek için kayıt olduğunuz okul, sosyal çevrenizi belirleyecektir.
 • Okulunuzun eğitim kalitesi sizin bilgi edinmeniz de etkin olacaktır.
 • Hangi konularda bilgi edineceğiniz, bireysel gelişimin temel sorularındandır.
 • Spor, sanat ve dil konusunun bireysel gelişimiz de etkisi ne olabilir?
 • Hobileriniz bireysel gelişimizde katkısı nelerdir?

2.Topluma Uyumlu Gelişim sağlamak;

Eğitim sürecinin tamamında iletişime açık ve iletişimi etkin olarak kullanabilen uyumlu insan olmak önem kazanmaktadır, çok bilgili olmanız sadece iş bulabilmeniz için yeterli değildir, bu nedenle eğitim sürecinde sosyalleşmeyi öğrenmekteyiz.

Sosyal olamayan ve arkadaş edinmeyen insanlar iş hayatında genel olarak başarılı olamamaktadır. Sosyal olabilmek, iletişimde başarılı olmak iş hayatının vazgeçilmez gerekliliklerindendir.

 • İletişim konusunda kendinizi nasıl geliştireceksiniz.
 • Farklı diller öğrenmek iletişim konusunda etkinliğinizi nasıl etkiler.
 • Okul da edindiğiniz network ile iletişimi sürdürmek size ne sağlar.
 • Empati yapabilmek bize ne kazandırır?

3.Mesleki Amaç,

Eğitimde seçtiğiniz alan sizin mesleki bilgi birikiminizi elde edeceğiniz ve uzmanlaşacağınız alan olarak görülmektedir. Bir alanda eğitim almakla birlikte okuduğunuz alanda ülkemizde iş bulma çalışma olasılığınız yoruma açık bir konudur.

İş odaklı bir eğitim alıp, okul bittirdiğinizde bir meslek sahibi olmak ile diploma sahibi olmak arasında kalmak günümüzde karşılaştığımız bir sorundur. Diploma aldıktan sonra, iş aramak ve aynı bölümden mezun yüzlerce, binlerce rakibinizin arasından sıyrılmak için yarışmak zorunda kalırken, eğitim sürecinde kendisine artı katanlar ve etiketli okullardan mezun olanlar öne çıkarken diğerleri hayatın zorlu basamakları arasında sıkışıp kalmaktadır.

 • Hangi meslek sizin yeteneklerinize uygundur?
 • Hangi meslekte başarılı olacağınızı düşünüyorsunuz?
 • Hangi alanda, hangi alanda okursanız eğitim de başarılı olursunuz?
 • Diploma etiket hem de iş bulmak için bir araç mıdır?


4. Yaşam Amaçları;

Bir asker nasıl savaşa girmeden önce kendisini o şartlara hazırlar ise eğitim sürecinin sonucunda ilk iş mülakatına giderken; Edindiğiniz bilgi birikimi, toplumsal değerlere uyma, sosyalleşme ve aldığınız diploma sizin ilk görüşmenizde işi almak için girişeceğiniz mücadelede yani savaşta avantaj sağlayacak, hatta sonucu belirleyici olacaktır.

 • Girdiğiniz okulun diploması bazen etiket olacaktır.
 • Bu etkenlerin altında bulduğunuz işin gelir seviyesi değişecektir.
 • Bulduğunuz işin statüsü, sosyal çevrenizi belirleyecektir.
 • Gelir seviyeniz, yaşam standardınızı belirlemede etkin olacaktır.
 • İşten elde ettiğiniz gelir ve sosyal çevreniz kiminle evleneceğin hususunda etkin olabilir.
 • Eğitiminiz ve bunun sonucunda elde ettiğiniz gelir çocuklarınızın okullarını seçmede etkin olacaktır.
 • Yaşam amaçlarınızın neler olduğunu düşünün ve bunları belirlemede eğitimin rolünü değerlendiriniz.

5. Bireysel Mutluluk Amacı;

Kendinize sorunuz "Benim hayattaki amacım nedir?" Cevabınız Mutlu Olmak ise lütfen durun ve düşününüz. Mutlu olmak sizin eylemlerinizin sonucudur. Kararlarınızın sonucu olarak yaptığınız eylemler, faaliyetler sizi mutlu eder ya da etmez.

Doğru hedefler ve amaçlar seçersiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için yapacağınız faaliyetler sonucunda hedefe ulaşmanız sizin için mutluluk kaynağı olur.

 • Mutluluk aslında bir bireyin hayatta yaptığı her şeyin sonucudur, diğer bir deyişle çıktıdır.
 • Seçtiğiniz alan ve çalışacağınız iş sizi mutlu edecek midir?
 • Eğitim gördüğünüz alanda iş bulabilecek misiniz?
 • Eğitiminiz iş hayatınızda size destek olacak mı?

III.5N1K ile karar Süreci,

Elinizde yazılı olarak cevaplandırdığınız soruların yanıtları ve amaçlarınız var. Bu notlarızı alttaki şekilde Kim, nerede, nasıl, ne zaman ve ne maksatla karşılığına gelecek şekilde not ediniz. Bu cevaplarınız örnekte anlatılanlar ile çakışacaktır.

Kısaca izah ettiğimiz konuyu şimdi örnekleyerek elle tutulur hale getirmek isterim. Bir genç Üniversite de seçtiği bölüme karar verirken hayatını nasıl kazanacağını ve eylemlerinin sonuçları ile nasıl mutlu olacağını analiz edecektir. 

Bu analiz sürecini ve değerlendirme faktörlerini ele almak isterim.

Ele aldığımız toplumsal ve bireysel amaçların biçimlendirdiği eğitim hayatımızın başlangıcında karar sürecinde 5N1K'yı kullanıyoruz. 

İlk adım olarak okuyacağımız Üniversite ve bölümle ilgili yapacağımız seçimde, KİM-NE ZAMAN -NEREDE- NE MAKSATLA- NE YAPACAK sorularına cevap arayacağız.

***1.Üniversite seçimine KİM karar verir, sorusunda cevap okuyacak kişi ya da Üniversite adayı diye düşünmekle birlikte, bu süreçte aile ve çevreninde etkin olduğunu kabul etmek gerekir. Genel olarak ortak akıl ile karar verilmektedir.

***2.Okul seçiminde etken olan faktörleri NEDEN sorusunun başlığı altında yorumlayabiliriz. Üniversite seçerken kişilik özellikleriniz, yetenek ve eğilimleriniz, başarı ve kapasiteniz, ekonomik imkânlarınız öne çıkan karar etkenleri olarak sayılabilir, Bu faktörleri ışığında değerlendirme yapılarak seçim yapılmaktadır.

Adayımız İtalya'da veya Boğaziçi üniversitesinde mühendislik okumak isteyebilir.  En iyi okulda okumayı arzu etmek, ailenizin sizi İtalya da okutmasını beklemek işin talep veya hayal kısmıdır.

Boğaziçi üniversitesi için merkezi sınavda başarılı olmak gerekirken İtalya'da okumak ailenizin ekonomik imkânlarına bağlıdır.  İstemek ve gerçekleştirmek için Şekil 1 karar sürecinde ana ve ara hedeflerin seçilmesinde yazılan faktörler kapsamında, değerlendirilmekte ele alınmaktadır.

Sınav öncesi deneme sınavlarında iyi notlar alanlar veya çok havalı konuşanların, hayalle yaşayanların gerçeklerle sınav sonuçlarının belli olmasıyla karşılaşmaları günümüzün bir gerçeğidir.

Boğaziçi üniversitesini kazanamadığını öğrenen veya yurt dışında okuyamayacağını öğrenen adayımız  duygusal sarsıntı yaşamaktadır. Sınavda başarılı olanlar veya aile desteği ile iyi okullara kayıt olanları görmekte ve onların hikâyesini dinlemektedir. 

Onları görmek fakat aynı şartlara sahip olamamak bir pastane camından pastaları seyretmeye benzetilebilir.

İmkânları olmayanlar camdan içeriyi seyretmektedir. Puanları ve başarı seviyeleri veya yetersiz ekonomik imkânları nedeniyle hayalleri cam duvarın arkasında ulaşılmaz noktada kalmıştır.

Başarılı olanların kayıt yaptırdıkları ve okulları ile gurur duydukları dönemde, bazıları sadece izlemek ve mazeret üretme dönemindedir. Bu adımda adayımızın hayalleriyle hayatın gerçekleri karşılaştırmış oluyor.

Bu cam duvarın öbür tarafı görünmektedir fakat bu cam duvarı aşmanın yolu burs bulmak veya baba bursuna sahip olmaktır. Bu şekilde iyi bir okula dolayısı ile eğitime ulaşmak mümkündür.

Şimdi soru para ile okurken hangi alanda okumalıyım sorusuna verilecek cevaptır. Tekrar değerlendirmeler ve analizler yapılacaktır. Bu değerlendirme sürecinde şekil 1 'de olan okulun konaklama, sağlık ve yemek ücretleri okulun prestiji, branşın özellikleri ve iş bulma imkânları değerlendirme sürecinde devreye girmektedir.

***3.Piyasanın talep ve beklentileri çok dinamik ve değişkendir, Okulların ders programları ise her okulda benzer değildir, öncelikle farklar nelerdir ve Neden farklıdır sorusuna cevap aramalısınız. Bu farklar sizin rakiplerinize ne avantaj sağlamaktadır.

2020 yılında Üniversite diplomasını yaklaşık Endüstri Mühendisi 6000 rakibiniz diplomasını alacak, temel belirleyici olan sizin dört yılda siz farklı olarak ne yaptığınız ve kendinize ne kattığınızdır?

Rakip deyince bölümünüzden en samimi arkadaşınız sizin rakibinizdir. (Sayfa başındaki şekilde mevcut) Şimdi iş mülakatına ikinizin de aynı anda davet edildiğinizi ve bir kişinin alınacağı pozisyon için rakip olduğunuzu düşünün, Şirket sizi neden işe alsın, sizi farklı kılan nedir? Hangi alanda üstünlüğünüz var?

Üniversite öğrenim süresi boyunca NE ZAMAN sorusuna cevap olmakla birlikte her faaliyetinizin özel bir zaman planlaması ve faaliyetleri bütünü olduğunu düşündüğünüzde bunu nasıl yapacağınıza karar verdiğinizde NASIL sorusuna cevap aramış oluyorsunuz.

Okulda bilgi edinme ve yan dil, iki dal da öğrenim, dil öğrenimi gibi farklı yöntemlerle kişisel gelişim konusunda tüm çabalar gösterilmektedir. 

***4.Tüm amaç öğrenim hayatının sonunda alınacak diploma ve edinilecek bilgiler ile bir iş sahibi olabilmek avantajlı bir konuma gelebilmek için yapılacaklar ise NE YAPACAK sorusunun yanıtıdır.

Etiketi ve adı büyük bir okulda okumak veya yurt dışında okumak avantaj olmakla birlikte her şeyi belirleyen tek etken olarak düşünmek yanlış olur. 

Küçük bir üniversitede okuyor olabilirsiniz zamanı etkin değerlendirerek ve kendinize ara hedefler seçerek, dil veya yan dal, staj veya farklı yöntemler ile pazarın, piyasanın taleplerine göre kendinizi yetiştirmeniz NASIL sorusuna cevap olurken Rekabet istihbaratına dayalı Kariyer planlamasına adım atmış oluyorsunuz.

Rakiplerinizin önüne geçmek için kişisel gelişim için bulacağınız yol NASIL sorusuna cevaptır. Nasıl sorusunun cevabını faaliyetlere ve iş planına çevirmeniz ve gerçekleştirmeniz ise NE YAPACAĞINIZDIR.

Kariyer planlamasında Rekabet İstihbaratının kullanılması yazım rekabet istihbaratı ve kariyer planlamasında kullanımına geniş kapsamda yer vermektedir. Bu yaptıklarınızın sonucunda amaçlarınıza ulaşmaktasınız.

***5.Amacınız İş, Aş, Eş, Para veya diğerleri olabilir, bunların öncelikleri ve sıralaması kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir yani hayatta herkesin amacı çok yüksek maaş olmayabilir. Bunu hiç kimsenin tartışmaya veya eleştirmeye hakkı olmadığına inanıyorum.

Çok net olan hayatı idame ettirecek bir gelir seviyesine sahip olmak ve ailenizin geçimini sağlayacak standarda sahip olmanız gereğidir. Burada esas olan hiç kimsenin gördüğünden geri kalmamasıdır, Ailesinin sağladığı hayat seviyesinin daha gerisinde bir yaşam standardı genel olarak mutsuzluk nedenidir. Bu nedenle "Allah gördüğünden kimseyi geri koymasın" diye dua ederiz.

IV.Eğitim planlamamızı stratejik planlama prensiplerine göre yaparak kariyerimize yön verelim;

Stratejik planlama şirketlerin, kurumların ve devletlerin askerlerin kullandığı mantıki durum muhakemesine dayanan bir karar verme sürecidir. Amaçlara bağlı hedefler seçilir, Bu planlama sürecinde planları ve aksiyonların ölçütleri belirlenir ve ölçütlerle hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Stratejik planlama sürecini eğitim ve kariyer planlamasına taşıyarak var olan bilginin farklı bir alanda kullanılmasına katkı sağladığımı düşünüyorum.

Mevcut Durum analizinde kişi kendisinin öz değerlendirmesini yaparken kendisinin nerede olduğunu, diğer bir deyişle hangi kapasite, yetenek ve başarıları ile rakiplerinin arasında nerede olduğunu gerçekçi bir yaklaşımla belirleyecektir.

Misyon ve Vizyonda kendinizi değerlendirirken ne yapmak istediğinizi ve ne için var olduğunuzu sorgularken, yapmak istediğiniz meslekte nereye varmak neler başarmak istediğinizi belirliyorsunuz.

Bu isteklerinizi hedeflere çevirmeniz ve öğrenim süresince uygulamanız, hayalperestlikten öteye geçmeniz ve hedeflerini gerçekleştirmeniz için gereklidir. Genel olarak günümüzde ilk adım olan üniversite sınavını kazanmak asıl hedefmiş gibi değerlendirilmektedir. Aslında bu bir başlangıçtır.

Seçtiğiniz hedef belirli açık net ve anlaşılır olmalıdır, Hedefe ulaşıp ulaşamadığınız ölçümleyebilmelisiniz, Bu hayali bir değer olmamalıdır. Gerçekçi olmayan hedef değil Hayal yani hikâyedir.  Hedef ulaşılabilir olmalı ancak ne çok kolay nede imkânsız olmalıdır. Kendi kapasitenizi zorlayacak ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak işinizle, mesleğinizle alakalı bir hedef seçmelisiniz.

Burada okulu bilgi merkezi olarak kullanacak ve farklı alanda çalışmayı planlayan hedeflerini çalışma alanlarına göre seçmeleri uygun olur. En önemli noktalardan biride hedefleriniz zamana bağlı olmalı hedeflere ulaşmak için aksiyonlarınızı ve çalışmalarınızı zaman planına olarak kontrol etmelisiniz.


(Önemli not: Şekil 1 de belirlediğiniz amaç ve hedefleri dikkate alarak, yazının rehberliği ile yukarıdaki tabloyu a4 kağıda çizarek, boş tabloyu, tabloda yazılı soruların cevapları ile doldurunuz.)

Üniversite, Yüksek lisans ve Doktora
öğrencilerimizin genel olarak hedefleri yalnızca okul dersleri olmaktadır aslında okuldaki zamanı nasıl aktif değerlendiririz sorusuna cevap aranmalıdır, hayali hedefler peşinde harcanan zaman telafi edilmez çünkü zaman asla yerine konamaz.

Üniversitede ikinci dil olarak İtalyancayı seçtiğinizi kabul edersek ilk aşamada 3 aylık yaz tatillerinde 3 defa yurt dışına çıksanız ve 3 kur olarak kurs alsanız, 3 gidişte 9 kur eder ki, Sıfır noktasından başlasanız öğrenim süresince ikinci dili öğrenmiş olursunuz. Eğer yurt dışına gitme imkânınız yoksa İSMEK'te olan bir dili seçerek 2 inci bir dil öğrenme şansınız olur.

Bir mühendislik öğrencisi için çizim yazılım kurlarına gitmek ve öğrenmek bir artı olabilir, Verdiğimiz örnekler hedeflerin zamana bağlı olarak gerçekçi planlaması ve zamanında o hedefe ulaşılmasıdır.

Hedeflere ulaşmanız amacınıza ulaşabilmeniz için sizin önünüz açar, bazen amaçlarınıza ulaşmak için yeni hedefler belirlemeniz ya da daha fazla çalışmanız gerekecektir. Son dönemde gördüğüm uygulama şudur ki; Üniversite döneminde boş zamanlarını kantinde geyik çevirerek geçiren gençlerimiz burada güzel hikâyeler anlatarak vakit geçirmekte, zamanı etkin değerlendirememekte daha sonra Baba bursu ile yurt dışında Yüksek lisans yaparak kendisine katkı sağlayarak, fark yaratmayı hedeflemektedir.

Bu seçenekte güzel olmakla beraber boş geçen, harcanan zamanda başka neler yapılabilirdi? Diye düşünmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Yurt dışına Yüksek lisans için gidemeyenlerin fark yaratma ve rakiplerine karşı avantaj sağlamak için sizce alternatifleri neler olabilir?

Stratejik planlama tablosunu ve değerlendirme faktörlerini bir araya alarak yazılı olarak kendinizi değerlendirerek hedeflerinizi kâğıda yazar mısınız?

Şimdi elinizdeki iki tabloyu ve cevapları değerlendirerek, düşünme ve karar verme zamanı; ilk adımda seçenekleri en az dört olarak belirleyiniz, sonra tek tek karşılaştırarak en iyi seçeneği seçmeye çalışınız.

Gençler unutmayın ki Kişiler anlattıkları ve hayalleri ile değil yaptıkları, başardıkları ile hatırlanır.

Saygılarımla

Fikret GUZELLER

Alttaki bağlantılardan yazıyı paylaşabiliriniz.
Sorularınız için lütfen mail atınız. 

Lise son sınıf öğrencileri için

Lise son sınıf için kariyer planlaması
Universite tercihinde yol ve yöntem
Kariyer planlmasında planlama esasları