Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yönetim sürecinde İletişim Kazalarından Kaynaklanan Engeller

(gtag.js) Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ve bin çalışanın çevrimiçi olarak katıldığı bir ankette, katılımcıların %91'inin yakındığı konuların yönetim başarısını olumsuz etkileyebilen hususlar olduğu anlaşılıyor.
 
Eğitim, koçluk ve moderatörlük talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Anket sonuçlarına göre yöneticiler; çalışanları ile gerçek ve sağlam iletişim kuramadıklarında, zorbalık, narsizm, özgüven noksanlığı, bencillik gibi davranışlar sergileyebiliyor. Sözü edilen davranış tarzlarından doğan yönetim sorunları, duygusal zekâ noksanlığına ve bunun yönetim sürecine olası yansımalarına işaret ediyor.

Anket sonucu; hiyerarşik yapı içinde yöneticilerin etkili olabilmelerinin iletişim başarılarına bağlı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Şirketlerde sağlıklı ve enerjik bir iletişim; katılımcı, tanıma, açık ve net talimat verme, etkileşim, geri bildirimden oluşmalıdır.

Ankette çalışanların yöneticileri ile ilgili yakındıkları ve yönetim başarısını olumsuz etkileyen başlıca iletişim sorunları şunlardır:


Kaynak: Interact/Harris Poll çevrimiçi anketi, 1000 Amerikan şirketlerinde çalışan katılmıştır.

Yapılan araştırma yöneticilerin, çalışanların kendilerini değerli hissedecekleri veya değerli olduklarını hissettirecekleri anlarla ilgilenmedikleri gösteriyor.

Etkin yöneticiler, şirketteki verimliliğin iletişime bağlı olduğunu bilirler. Altta sayılan iletişim engellerini ortadan kaldıracak biçimde iletişim kurarak, ekip ruhu oluşturma ve çalışanları takdir etme gayreti gösterirler.

1.      Sağladıkları Katkının ve Elde Ettikleri Başarının Açıkça Beyanı: Çalışan; elde ettiği başarının, sağladığı katkının ne olduğunun açıkça ifade edilmesini bekliyor. “Sen bir tanesin, süpersin, aslansın, canımsın, çalışkansın, en başarılısın” gibi genel ifadeler çalışanı tatmin etmiyor.

Yönetici çalışanın faaliyetlerini izleyerek sağladığı katkı ve başarının ne olduğunu, açık anlaşılır biçimde ifade etmelidir.

Eğitim konularını görmek için lütfen tıklayınız.

2.     
Teşekkür Edilmesi: Çalışma hayatında çalışanlar, ister küçük ister büyük olsun sağladıkları katkıları ve başarıları için gerek özelde gerekse toplum içinde kendilerine açıkça teşekkür edilmesini bekliyorlar. Bu yazılı olarak teşekkür veya takdir mektubu olabileceği gibi şirket içinde e mail üzerinden açıkça ifade edilerek de yapılabilir.

Çalışanlara “açıkça toplum içinde ve/veya doğrudan kendisine” teşekkür ediniz.

3.      Fikriniz Nedir? Çalışanlar, yaptıkları işlerde tecrübe ve bilgi sahibidirler ve birikimlerinden istifade edilmesini beklerler. Kendilerinin ne düşündüğünü sormak ve fikirlerini uygulamaya koymak, daha değerli hissetmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle “Nasıl yapabiliriz? Sizce çözüm nedir? Burada ne sorun görüyorsunuz, Nasıl çözeriz” gibi soruları kullanmak yararlı olacaktır.

Çalışanların fikirlerini sorunuz ve saygı ile dinleyiniz. Dinleme sürecinde sorular aracılığıyla anladığınızı gösteriniz.

4.      Şirkette Neler Oluyor ve Ne Bekliyorsunuz? Günümüzde şiddetli rekabet, bilgi akışının sürekliliği, şirket içinde yaşanan dinamik süreç ve sonucundaki değişiklikler, kararların ve hedeflerin hızla değişmesine neden olmaktadır. Bu yaşanan süreç içinde çalışanlara bilgi aktarımı son dakikaya bırakılmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışanın dikkati dağılmakta veya yeni duruma uyum sağlamasında zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Yöneticiler, bilgi paylaşımını zamanında yaparak saygınlıklarını artırabilirler.

Bilgi paylaşımını zamanında ve gerektiği kadar yapınız.

5.      Geri Bildirim Verilmesi: Çalışana geri bildirim için, işin sonunu ya da dönemsel performans değerlendirmesini beklemeyiniz. Geri bildirim için eksik, yanlış veya düzeltilmesi gereken her husus için geri bildirimi yapınız. Günümüz çalışanları anlık geri bildirimin daha yararlı olduğunu düşünüyor.

Geri bildirimlerinizi, pozitif tutum ve yapıcı yaklaşımla zamanında yapınız.

6.      Hatalarınızı Paylaşın: İnsan olduğunuzu ve geçmişteki hatalarınızdan dersler çıkardığınızı paylaşmaktan çekinmeyiniz. Geçmişte yaptığınız hatalar, dinleyenleri gülümsetmekle birlikte, sizin de insan olduğunuz ve hatalarla öğrendiğinizi ortaya koyar. Bununla birlikte çalışanlarınız ile duygusal bağ da kurmuş olursunuz.

Hatalarınızı, ders alınacak öğeleri içerecek şekilde, sizin de bir insan olduğunuzu göstermek için kullanınız.

7.      İsimleri Öğrenin: İnsanlara değer verdiğinizi ve önemsediğinizi göstermenin ilk adımı isimlerini öğrenmektir. Şirketinizdeki çalışanlara, en yakından başlayarak isimleri ile hitap etmeyi öğrenin. Örneğin aynı yaklaşımı, yemek yemeye gittiğiniz lokanta da, gömleğinde ismi yazan garsona gösterdiğinizde aldığınız pozitif karşılığı ve hizmeti hemen fark edecekseniz.

Çalışanlarınızın isimlerini öğreniniz ve konuşmalarınız da kendilerini değerli hissetmelerini sağlayınız.

Yakınılan konularının tamamı iletişim ile ilgilidir. Yönetici olarak başarılı olmak için iletişim yeteneğinizi geliştirmelisiniz.
Yöneticiler gerçekte bu yazıya benzer yazıları okurken; kendilerini değerlendirmeli, bireysel gelişimleriyle şirketlerinin ve kendi başarılarına katkıda bulunmalıdırlar.

Çalışanlarınıza, başkalarının size yönelik davranışlarında neler hissettiğinizi dikkate alarak davranınız.

Bu yazıda ele alınanlar yönetici ve çalışanlar için önem taşıyan kısa hatırlatmalardır. Çalışanlarınız ile ilişkileriniz iyi dahi olsa daha ileri düzeye taşımak için ele alınan konulardan birkaç tanesine odaklanarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

Eğitim ve mentorlük talepleriniz için irtibat kurabilirsiniz. 

Beğendiğiniz yazıları dostlarınız ile lütfen paylaşınız.

Saygılarımla

Fikret GUZELLER

KAYNAKÇA: