Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Eğitmen Eğitim Sürecinde Neler Yapabilmelidir?


(gtag.js)
En basit anlamda, profesyonel bir eğitmen esasen kurumsal ortamda çalışan bir öğretmendir. Çocuklara ve gençlere geleneksel eğitim vermek yerine, her seviyede çalışanların yararına hem zorunlu hem de isteğe bağlı eğitim vermektedir. 1.Nasıl eğitmen olurum ya da benden eğitmen olur mu? 2.Kim iç eğitmen olabilir? 3.Hangi eğitmenle çalışalım? Konulu yazımda iyi bir eğitmende aranacak kriterleri ele alarak üç soruya da cevap aradık.


Eğitmenin eğitim sürecinde başarılı olabilmek için kullandığı ve kendisini geliştirmesi gereken 11 temel beceri eğitici eğitimlerinde yer bulmalıdır. Bunlar;

1.Eğitim Planlaması ve Tasarımı: Katılımcıların ihtiyaçlarını belirleyerek, tüm bilgilerin arasından bunların süzülmesi ve ihtiyaçların eğitim akışına uygun olarak birbirine bağlanması ve sunumun hazırlanması, bunların uygun eğitim tekniğinde anlatılabilmesini sağlamak için, oyun, etkinlik, anlatım, hikâyelerin tasarımı, soru cevap ve testler planlamalıdır.

2.Eğitim ortamının tasarımı ve Oturma düzeni: Eğitim ihtiyacına gör sınıf, açık alan planlamasına uygun olarak anlatım ve sunum tekniklerini planlamalı ve kullanabilmelidir. Sınıf ortamlarında platform ve ekran, ses sistemine uygun olarak oturma düzenini yapmalıdır.

3.Ekip Ruhu Oluşturma: Eğitime katılanların birbirini tanıması, işbirliği ruhunun oluşması, ilk güven ortamının oluşması için oyunlarla insanları kaynaştırmayı sağlar.

4.Otoritenin Oluşturulması, güven Duygusu ve Motivasyon: Eğitime katılanların Eğitmeni dinlemeleri için onun bildiğine inanmaları, ona güvenmeleri gereklidir. Güven oluşturduktan sonra güçlü bir biçimde insanları eğitime motive etmelidir. Saygınlığını ve ilişkilerdeki denge ve mesafeyi koruyabilmek içi otoriteyi dengeli bir biçimde kullanabilmelidir.

5.Etkili Sunum Yapabilme: Güven İçinde etkili sunum tekniklerini kullanarak eğitim sürecinde bilgi akışını sağlar. Eğitimin sahnelenmesi ve bilgi akışının sağlandığı geri bildirimin alındığı süreçtir.

6.Görsellerin hazırlanması ve Görsel Becerilerin Kullanılması: Film, Video, Flipchart, Power Point gibi görsel unsurları etkin olarak kullanma becerisine sahip olmalıdır.

7.İnsan İlişkilerini Kolaylaştırma ve Yönetme: En önemli beceri kümelerinden biri İnsan İlişkilerini Kolaylaştırma ve Yönetme becerileridir. Eğitim ve toplantı gibi ortamlarda insanların grup veya birey olarak ilişkilerini oluşturma, yönetme ve yönlendirme için kullandığımız "süreç" becerileridir. Eğitim küçük ya da büyük olsun, birileri birlikte çalışma sürecini şekillendirmeli ve yönlendirmeli, böylece eğitim hedeflerine ve amaca ulaşılmasını sağlamak için zaman ve insan ilişkilerini oluşturan süreci etkin şekilde yönetmelidir.

8.Öğretme Becerisinin Kullanımı: Bilmek, anlatmak ve öğretmek birbiri ile ilişkili olmakla birlikte farklı becerilerin kullanımını gerekli kılar, Her bilen bildiğini anlatamaz, Bunun sonucu olarak katılımcı konuyu öğrenemez. Bazen bildiğini anlatır fakat dinleyenin seviyesinde olmadığı ( çok yüksek veya daha düşük seviye) inemediği veya geri bildirim alamadığı için öğrenme oluşmaz. Bu nedenle öğretme tecrübesi ve becerisi gereklidir.

9.Eğitim materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması: Eğitimde kullanılacak test ve bilgi dokümanlarının eğitim içerik ve akışına uygun olacak şekilde önceden hazırlanmalıdır. Eğitim öncesi veya eğitim sonrası dağıtılabilir.

10.Grup Dinamiklerini Yönetme: Her ortamda kendini ispat veya göstermek isteyen kişiler olabilir, çatışma yaratmadan bu insanların öne çıkmalarının engellenmesi veya bu kişiler gruplaştıklarında bunların dengelenmesini etkin biçimde yapabilmek için kişisel güce ve lider becerilerine sahip olmak gerekir.

11.Geri Bildirim alma ve Özetleme: Bu eğitimin sonunda amacın, yapılanların ve aktarılanların birbirine bağlandığı ve eğitimin amacına ulaştığı mesajının verildiği süreçtir. Bu süreçte teşekkür edilir, olumlu motivasyon etkenleri, başarılar ve elde edilenler özetlenir, insanlar arasında oluşturulan bağın etkisinin olumlu etkisini elde etmek için duygusal motivasyon ve ödül gibi unsurlar kullanılır.

Unutmayınız, Öğrenmek demek, Yapabilmek anlamını taşımaz.

Beğendiğiniz yazıları lütfen dostlarınız ile paylaşınız.

Saygılarımla
Fikret GÜZELLER

Kaynaklar:
https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer/
http://www.ogretmeninsesi.com/makale/m7.htm