Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel Yazılarım

Yorumlar

İletişim

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kadın liderliğine dair sorular?

(gtag.js)
 1.Kadın liderliği neden önemlidir?


Kadınlar lider olduklarında, duygudaşlık becerileri, detaycı yaklaşımları ve yaratıcı bakış açıları ile çözümler sağlayabilmektedir. Bunlara ilaveten farklılıkları yönetme ve iletişim becerileri ile takım ruhunu oluşturma konusunda daha başarılı olmalarının sonucunda kişilerin daha fazla katkısını sağlayarak etkili çözümlerin önerilmesini sağlayabilmektedirler.

Kadın liderlerin siyasi hayatta çok daha etkin olan iletişim becerileri ile başarılı oldukları kabul edilen bir gerçekliktir.

2.Kadın veya Erkek olmanın liderlik sürecinde bir etkisi var mıdır?

1970'li yıllardan itibaren yapılan bilimsel çalışmalarda liderlikte erkek olmanın bir avantaj olduğu veya erkek olmaya fazla anlam yüklendiği görülmektedir. 2004 yılında yapılan son çalışmalarda cinsiyetin liderlik konusunda belirgin bir özellik taşımadığı ortaya konulmuştur. Liderlikte etkili olan faktör cinsiyet değildir.

"Kadın veya Erkek doğuştan cinsiyete bağlı olarak lider olma konusunda bir avantaja sahip değildir."

3.Ülkemizde kadın lider sayısında artış var mıdır?

Araştırmalar, küresel orta ölçekli şirketlerin %87'sinin üst düzey yönetim rolünde en az bir kadına sahip olmasıyla, kadınların üst düzey yönetim rollerindeki küresel payının adım adım arttığını tespit edilmiştir. Ancak bu küresel ilerlemeye göre ülkemizdeki ilerlemenin daha yavaş olduğu çok açık bir sonuçtur. Bunu iş hayatımıza ve Türk Siyasi hayatına bakarak gözlemleyebiliriz.

4.Lider olabilmek için cinsiyet temelli bir ayırım yok ise neden kadın lider sayısı ülkemizde azdır?

Mustafa Kemal Atatürk 1930’larda Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağlamıştır. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlayan bu karardan sonra yıllar geçmesine rağmen ülkemizde kadın lider sayısı azdır. Çünkü;

Bunu cam tavan sendromu ile açıklamak konuya yalnızca tek yönlü bir bakış açısı ile bakıldığı anlamına gelir. Evet, kadınların iş hayatında, siyasette yükselmesine cam tavan sendromu olumsuz etki yapmaktadır. Bunun yanı sıra kadınların kendilerini tanımaları, özgüvene sahip olmaları, bireysel olarak liderlik hedeflerinin olması ve sosyal bir ağa sahip olabilmek için çaba sarf etmeleri daha fazla güçlü ve lider kadın olmasında diğer etkin bileşik etkiye sahip faktörlerdir.

Kültürel yapı, kadına tanımlanan toplumsal roller ve inanç yapıların etkisi ile kadınların iş hayatında veya siyasette geri planda kalmaları bazen kişisel tercihleri neticesinde olabilmektedir.

5.Kadın lider sayısının artması için hangi adımlar atılmalıdır?

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına birçok hakkı tanımasının yeterli olmadığı açıktır, Kadınların cinsiyet temelli bir yaklaşıma karşı kadınların toplum hayatında güçlenmesi için örgütlenmesi ve yönde çalışmaların kadınlar tarafından yapılması günümüzün bir ihtiyacıdır.

Kadınların örgütlü çalışmaları ve kadın liderliği için eğitim çalışmalarının bileşik etkisini artırmak için sosyal ağ desteği sağlamalıdır.

Bunların yapılabilmesi için kadınların toplumsal durumunun neden ve sonuçlarının sorgulanmasına ilaveten her kadın birey olarak kendi konumunu ve durumunu sorgulayarak kendi cevabını arayarak nasıl katkı sağlayacağını düşünerek ilk adımını tamamlamalıdır. İkinci adımda ise bireysel liderlik potansiyelini ve liderlik yolun da nasıl gelişebileceğinin yol haritasını hazırlayabilmelidir.

Kültür ve inançların etkisi ile yaşam biçimine ve alışkanlıklara dönüşmüş eğilimleri sorgulamadan ve nedenlerini anlamadan kadınların liderlik yolunda önemli kazanımlar elde etmesi zayıf bir ihtimaldir.

6.Kadınların liderlik yolunda özel olarak odaklanacakları konular var mıdır?

Kadın liderlerin beden dili kullanımında erkeğe göre daha farklı alışkanlıklarının olması bu alanda eğitime ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Giyimde otorite ve kadınsı çizgilerin korunması ayrıca dikkat edilmesi gerekli bir husustur. Kadınsı hatlar ile otoriter görünüm dengesinin sağlanabilmesi önemlidir.

Kadın liderin imajının önceden planlaması ve zamanla kitlede lider algısını oluşturacak biçimde mesajların sürekliliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ihtiyacını ortaya koymaktadır.

En zor olan hususlardan biri ise kadın sesinin otorite ve gücü dışarı yansıtmak için kullanılması konusunun özel olarak eğitime ihtiyaç duymasıdır.

7.Liderlik eğitimi kaç yaşında başlar?

Liderlik eğitimi, çocukluk döneminde başlar. Sokakta oynarken takım kurma, takımı yönetme ve takım içinde görev dağılımı yapmak aslında liderlik sürecinin öğrenilmesine adım atılmasıdır. Çocuklar belli bir dönemde oyun oynarken veya eğitimde her verileni alırlar ve öğrendiklerini uygulayabilecek biçimde kendilerine uydururlar.

Çocukken oyun sürecinde kavga etseler ertesi gün bağışlarlar, gerçekte bu bağışlama ve hatayı kabul ederek yeniden öğrenme sürecine geçiş adımıdır. Sokakta oynamak ve yaşıtları ile iletişimde bulunmak bu açıdan önemlidir.

Oyunların tasarımı, içeriği ve oynadığı arkadaşları ile paylaşımı çocuğun liderlik gelişiminde etkili olabilmektedir.

Liderlik eğitimi her yaşta alınabilir. Kişinin mizacı, karakteri ve alışkanlıklarını değiştirebilme becerisi eğitimden yararlanma derecesini değiştirir.

Daha güçlü ve lider kadınların sosyal hayatımızda yer alması için teorik değil uygulamalı atölye çalışmalarının faydalı olduğu görülmüştür.

8.Kadın lider yetişmesinde Türk Eğitim sisteminin rolü var mıdır?

Ülkemizde üniversitelerdeki eğitim ve öğretim programlarında lider yetiştirme amacı yoktur yalnızca 4566 sayısı kanunun dördüncü maddesine göre Harp okullarında asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirme hedeflenir.

Harp okullarında kadın ve erkek öğrenciler planlı bir süreç içinde lider olarak yetiştirilmek üzere eğitim alırlar. Bununla birlikte her harp okulu erkek veya kadın mezun lider olamaz.

Üniversitede öğrenim gören kadın veya erkeklerin yüksek öğrenimde liderlik özellik, davranış biçimi, iletişim ve karar verme tekniklerine yönelik özel içerikli dersler mevcuttur ancak uygulamaya yönelik fırsatların planlanmasında güçlükler söz konusudur.

İş hayatındaki erkek veya kadınlar için liderlik için kişisel gelişimde kişiler iş hayatında yaşayarak öğrenmenin yanı sıra kişisel eğitimlere katılarak lider olma yolunda adım atmaktadırlar.

9.Kadın veya erkek için lider olabilmek için en önemli beceri nedir?

Praşna-Upanişad, Hint düşüncesinde felsefe ve din öğretisinin kitabıdır.  "Praşna" Sanskritçe soru sormak anlamına gelmektedir, Upanişad ise yanıma otur praşna-upanişad, Hocanın yanına oturarak soru sorma anlamını içermektedir. Kitap Hint felsefesinin öğrenilmesini soru ve cevap tekniğine dayandırmaktadır. Kuran’da düşünmeye teşvik eden ayet sayısı 700’den fazladır. Düşünmek soru sormak ve cevap aramaktır. Soru sormak erkek veya kadınlar için düşünmenin ve bilgiye ulaşma, araştırma yapmanın ilk adımıdır.

Dini kitapların öne çıkardığı soru sorma lider olmak için atılacak ilk adımdır. Karar verme sürecinde seçenek üretmek ve seçenekleri analiz ederek, seçeneklerinden birini belirlemek için bütüncül düşünme biçimini uygulayabilmek gereklidir. Bunlar ise kişinin etkin soru sorabilme becerisine bağlıdır. Düşünme şekliniz, soru sorma ve bunlara bulduğunuz cevapları değerlendirme biçiminizdir.

Kadın lider adayı kendisini tanımak, hayatı nasıl yaşayacağını ve yaşam amacının ne olduğunu sorgulamak, bireysel becerilerini, kuvvetli yönlerini, zayıf yönlerini ve mizacını tanımlayabilmek için soru sorma becerisinin gelişimi önemlidir.

"Etkin soru sorabilme becerisi en önemli liderlik becerisi olarak görülmelidir."

10.Kadınlarımızın lider eğitimlerinde hangi husus temel olarak öne alınmalıdır?

Soru sorma becerisi ile rakiplerin analizi yapılarak, rakibe üstünlük sağlamak hedeflenir, Rakibe üstünlük sağlamak için en uygun kararın hangisi olduğuna dair seçim yapılırken, üretilen sorulara cevap aranır ve sonuçta en etkin karar ile başarıya ulaşma hedeflenir.

Soru sorma becerisinin geliştirilmesi ile karar verme ve kişilerin düşünme becerileri geliştirilirken, analitik yaklaşımla elde dilen sonuçların karar verme sürecinde sistematik bir yaklaşıma bağlanarak doğrudan sonuca gitmenin önüne geçilmesi için özel çaba sarf edilmelidir. İnsan karar verirken en kısa yoldan sonuca ulaşmak eğilimindedir, karar etki eden faktörleri bulmak ve bunlara irdelemek soru sorma becerisine bağlıdır.

Soru sormanın yanı sıra karar verme tekniklerine hâkimiyet liderlik yolunda önemlidir. Kadınlarımızın liderlik eğitimlerinde bireysel düşünme ve soru sorma biçimlerini tanımaları ve eksik yönlerini geliştirmeleri hedeflenmelidir. Liderlik yolunda her kadın ben nasıl düşünüyorum, nasıl karar veriyorum sorusunu kendisine sorarak karar verme ve bunu uygulamaya taşıma becerilerini sorgulamalıdır.

"Soru sormayı, sorgulayıcı bakış açısına sahip olmayan ve karar verme konusunda başarılı olamayan kişi lider olamaz."

11.Liderlik biçiminde ve liderlik sürecinde iletişim önemli midir?

İletişim denildiğinde ilk algılanan liderin hitabet becerisidir. Hitabet becerisi kitleleri etkilemek için oldukça önemlidir. Bununla birlikte insanlarla konuşmadan onların beklentilerini, düşüncelerini, tutumlarını ve değerlerini anlayabilmek için insanları anlayabilmek ve yorumlayabilmek daha önemlidir. Buradan hareketle lider öncelikle iyi bir dinleyici olabilmelidir.

Dinlemek önemli olmakla birlikte iletişimde verilen mesajların yalnızca %7'si sözel, %93'ü ise ses ve beden dili ile aktarılmaktadır. Bunun sonucu olarak her lider sinergoloji konusunda kendisini yetiştirmelidir.

Dinleyerek ve sinergoloji ile aldığı mesajları anında değerlendirerek, konuşmasının içeriğine bunu taşıyacak düşünme hızına ve esnekliğe sahip olmalıdır.

Liderin beden dilinin de isleyiciler tarafından izlendiği ve izlenim bıraktığını bilerek beden dili ve ses tonunu ayarlayabilmelidir.

Liderin farkındalığın yüksek olması yukarıda sayılan hususlar açısından önemlidir, kendi içinde olanları hissederek ve çevresinde olanları gözlemleyerek bunun çıktılarını kullanabilmek yüksek bir duygusal zekâya sahip olmak gereklidir.

12.Birey olarak kadınların liderlik yolundaki zorlukları nelerdir?

İlk ve belirgin zorluk liderlik yolunda rakiplerin çoğunun erkek olmasıdır. Bu dezavantaj olarak görülmekle birlikte kadın tarafından akıllı planlama ile kullanılır ise toplum içinde öne çıkmak için bir avantaj sağlayacaktır.

Kadının aile içinde ayrı sorumluluklara sahip olması ve bireysel yükünün daha ağır olması kadın için iş ve aile hayatını dengelemekte zorluk yaşamasına neden olabilmektedir. Bu dengeyi ailesine doğru kaydıran liderlik rekabetinde geri kalırken, işe ağırlık veren aile hayatında zorluklar yaşayabilmektedir. Bu kadının ve ailesinin duygudaşlık becerisi ile dengeleyebileceği bir husus olarak görülmektedir. Başarılı olmak için dengeyi sağlamak gereklidir.

Pek çok kadın kişisel olarak lider olma hedefi olmadığından iş veya siyasi hayatta beklentilerini düşük tutmaktadır. Hedef belirlemek için kişisel sınırlarını belirlemek ve liderlik için kişisel gelişim planı yapmak gereklidir ancak genel olarak kadınların bu planlamayı yaptıklarını söylemek güçtür.

Genel olarak kadınların daha kolay karar değiştirdiği düşünülür bununla birlikte kadınlar daha kararlı ve ilkeli olabilmektedir. Günümüz dünyasında kadınların potansiyelinin farkına varması ve karar alması önemi öne çıkmaktadır.

Erkek egemen toplumda kadının sosyal ağ desteğine sahip olmaması bir dezavantajdır.

13.Kadın ve Erkeğin düşünme ve karar verme biçimlerinde farklılık var mıdır?

Genel olarak, Kadınlar daha detaycı bir yaklaşımı tercih ederken, daha analitik yaklaşımla konuyu irdelediklerini, erkeklerin ise genel olarak amaca ve sonuca odaklandıklarını söylemek doğru olur.

Doğal olarak düşünme ve detaylarla ilgilenme biçimleri, iletişim farklılıkları ile birlikte bakıldığında karar verme ve konuya yaklaşım farkı kadın ve erkeğin liderlik tarzlarında farklılık olduğunu söylememize imkân sağlar. Şirketlerin yönetim kurullarında ve yönetim kadrolarında kadın temsilcilerin olması şirket performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. Cinsiyet çeşitliliği ilerleme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır.

14.Kadın ve Erkeklerin liderlik tarzları farklı mıdır?

Erkeklerin ve kadınların liderlik tarzlarında farklılık göstermesi şaşırtıcı değildir. Genel olarak kadın ve erkeler aynı eylemleri yaptıklarında bile, çoğu zaman farklı algılanırlar. Bunun nedeni olarak genel olarak kadın ve erkeğin iletişim biçimlerindeki farklılıklardır. İletişim ve dinleme farklılıklarına bağlı olarak kadınlar dönüşümcü liderlik tarzına yatkın iken erkekler otokratik liderlik tarzına eğilimli görülmektedir.

15.Takım ruhu ve aile ortamı hissinin oluşturulmasında kadınların rolü nedir?

Kadınların tutku ve coşku ile çalışabilmesi ve bu duyguyu kitlelere aktarabilmesi ve duygudaşlık ile bunu kontrol altına alabilmesi takım ruhunun oluşturulmasında kadın liderlere avantaj sağlamaktadır. Aile ortamında otorite yerine işbirliği ruhunu oluşturarak kişisel katkıların artırılmasını sağlayabilmektedirler. Hiyerarşik iletişim yerine yatay iletişim ile motivasyonun artması sağlanabilmektedir.

16.Kadın liderler daha iyi mentor müdür?

Lider yalnızca yönetici ve önder olarak görülmemelidir aynı zamanda ekibindeki kişilerin lider olarak gelişimine katkı sağlamalı ve yol gösterici olmalıdır. Kadınların yatay iletişim becerileri ve hiyerarşik yaklaşım yerine yatay yaklaşım ve detaycı bakış açıları gençlere daha iyi montörlük yapmalarını sağlamaktadır.

17.Her kadın lider olabilir mi?

Lider olabilmek için doğuştan gelen kişilik özelliklerinin daha sonra eğitim ile geliştirilmesi gereklidir. Eğitim ile liderlik eğitimi alan birey karşılaştığı durumlarda iletişim biçimi, davranış, amaç ve veri toplama, karar alma becerisinin kombinasyonu ile liderlik eder. Bu süreçte azim, sebat, duygudaşlık, soğukkanlılık ve farklılıkları yönetme becerisi gibi birçok faktör bileşik etki sağlar.

Her eğitim alan kadın iyi bir lider olamaz ancak aldığı eğitimle güçlü bir kadın ve etkin bir yönetici olabilir. Bu yaklaşım erkekler içinde geçerlidir.
 
Sonuç olarak;

Çocuğu doğuran ve yetiştirilmesinde büyük rol alan kadın, toplumun geleceğini yapılandıracak bireyler yetiştirmektedir. Bu nedenle kadınların kişisel gelişimi, toplumun gelişimine katkı sağlayacaktır.

Anne olmaları, sevgi, vicdan, merhamet, adalet, acıma gibi duygularını etkisi, duygudaş yaklaşımları ve kadınların sahip oldukları değerler, genel olarak kadın liderlerin kamu yararına daha fazla önem vermelerini olumlu yönde etkilemektedir.

Kadınların liderlik sürecinde daha demokratik ve katılımcı olmaları hedeflerinin daha eşitlikçi ve adil olmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız dünyanın daha iyi bir dünya olması ve şirketlerin finansal açıdan daha başarılı olabilmesi için kadın liderlere ülkemizin daha fazla ihtiyacı vardır.

Kadın, Güç ve Liderlik Atölyesi Hakkında bilgi almak için Tıklayınız.