• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Konsept, Strateji, Plan Kavramlarının Kullanımında Doğru Bilinen Yanlışlar

(gtag.js)
Genel olarak yöneticilerimiz yanlış veya eksik bilgileri nedeni ile Konsept, Strateji ve Plan kavramlarının kullanımında bir kafa karışıklığı yaşamaktadırlar. Kafa karışıklığının sonucu olarak yanlış bilinen doğrular ile elde edilen sonuçlarla sorunlar çözülememektedir.

Kelimenin çekici ve etkileyici olması, kullananı zeki ve bilmiş göstermesi yeterli değildir. Altı boş kavramlar ile başarıya ulaşmak mümkün değildir.

Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklememek için bilgiye ulaşma ve bilgiyi uygulamaya taşıma konusunda kendimizi ve kurumlarımızı geliştirmeliyiz.

Konsept;

Konsept kelimesi kavram; anlayış, görüş, fikir; tarz; düzen anlamlarına gelir. Kavram, bir nesnenin zihindeki tasarımı demektir. Konsept, güvenilirliği test edilmiş, iyi tanımlanmış bir fikir olarak düşünülebilir.

Konsept, Rekabette hizmet, ürün veya siyasi fikirlerin hedef kitleye ulaşması açısından şirket veya kurumlara rakiplerine göre avantaj sağlayan bir fikirdir.

Düşünce ve inançların temel yapı taşları olarak değerlendirilir.  Bir reklamcı, bir iç mimar, yaptığı çalışmaları anlatırken konsept kelimesini kullanabilir. Kavram olarak genel bir tasavvuru anlatır.

Strateji;

Strateji, bir organizasyonun amaçlarına ulaşmak için tasarlanmış bir ana oyun planıdır. Hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için üst düzey yönetim tarafından yapılan rekabetçi hareketlerin ve eylemlerin bir karışımıdır.

Stratejiler teorik bilgilere değil, pratik deneyimlere dayanır, yani gerçekçi ve eyleme yönelik faaliyetlerdir. Yöneticilerin herhangi bir hareket veya eylem, uygulama zamanlaması; eylem dizisi, sonuç, rakiplerin tepkileri vb. hakkında derin bir analizi ve muhakeme yapılmasını gerektirir.

Strateji neden sorusunu ele alır? Geniş bir kapsamı vardır ve nihai sonuca olduğu kadar istenen sonuca giden birçok yola da bakar. 
Strateji daha genel olduğu için çok daha esnektir. Strateji, plandan daha büyüktür. Başarıya detaylı ve doğru planlama ile ulaşılır.
 
Strateji plan, manevra veya taktik, yol, yöntem, program, pozisyonların bir kısmı veya tamamını kapsayabilir. Burada sayılan kavramların her birinin diğerini tamamlayan bir parça olarak düşünülmelidir.

Plan;

Planlama, “Eylem gerçekleşmeden önce düşünmektir”. Planlama yol haritasının oluşturulmasıdır. Plan başarıya ulaşmak için atılacak adımların bir listesidir. Hangi adımın daha önce atılacağına, hangi hedeflere sıra ile ulaşılacağının adımlar şekilde planlanmasını içerir.

Bu liste KİM, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL, NE YAPACAK sorularına yanıt verir. Nasıl cevabı kaynakların kullanımı ve görevin nasıl yapılacağını detaylarını kapsar. Planlamada her adımın başarısı için amaca ulaşmak için hayati önem taşır. Yapılan planlamaya "NE MAKSATLA" sorusunun sorulması ile planlamanın amacı cevap olarak alınmalıdır.

Eylemlerde çakışmayı önlemek için hangi eylemin daha erken veya daha sonra yapılacağını seçmek, kaynakların etkin kullanımı ve rekabette üstünlük sağlayacak alanlarda çalışabilmek için iyi muhakeme becerisi gereklidir.

Planlamanın doğası gereği esnek olması gerekir, böylece kuruluş tarafından istenirse herhangi bir değişiklik yapılabilir. Planlama yardımıyla, bir kuruluş eylem üzerinde kontrol uygulayabilir: rakibin hamleleri veya beklenmeyen etkenler nedeni ile planda değişiklik yapılabilmelidir. Planlar çayırlar gibi olmalıdır. Eğildiğinde kırılmamalı, rüzgâra uyan çayırlar gibi şartlara uyum sağlayabilmelidir.

Kısaca kavramları tanımlarsak;

Konsept: Fikir, kavram

Plan: Yol haritası

Strateji: Zekâ ve deneyime dayalı hedefe giden yol ve yöntemler bütünüdür.

"Strateji ve Plan" farklılıkları nelerdir?
  • Strateji sizi hedefe götüren yoldur. Planlama ise yol haritasıdır.
  • Strateji planların yapılmasına, yapılan planlar ise programların hazırlanmasına neden olur.
  • Strateji karar verme sürecinin bir sonucudur. Planlama yönetim sürecindeki adımlardan biridir.
  • Strateji uzun vadelidir, planlama ise kısa, orta ve uzun vadeli olabilir.
  • Strateji hedeflere ulaşmak için seçilen yol ve yöntemler bütünüdür. Plan ise gelecekteki adımlar için yapılan tahminlere dayalı hazırlıktır.
  • Strateji mevcut SWOT tan çıkarılır diğer bir deyişle pratik deneyimlerden gelir, Plan ise geleceğe yönelik tahminlere göre hazırlanır.
Lider kadroların yalnızca kavramları bilmeleri yeterli değildir aynı zamanda stratejileri, başarıya taşıyacak planlamaları yapabilmeleri ve bu planlamaları uygulamaya taşıyacak yeterliliklere sahip olmaları günümüzün gerekliliğidir. Bilgi, tecrübe, liyakat ve kararlılıkla birlikte icrası başarıyı getirmektedir.

Stratejinize "NEDEN" sorusunu sorduğunuzda probleminizi bulursunuz. Konsept ise problemin çözümü öneren fikirdir.

Kavramları doğru kullanıp kullanmadığınızı anlayabilmek için hazırladığınız adımlara KİM, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL VE NE YAPACAK sorularını sorunuz, Sorularınızın cevaplarını hazırlıklarınızda buluyorsanız. Yaptığınız planlamadır. Bu planlamaya "NE MAKSATLA" sorusunu sorduğunuzda sizi hedef veya amacınıza götürmelidir.

Bu yanıtları alamıyorsanız, sizin bir planlamanız yoktur. Sorumluluklar, yetki ve kaynak planlamaları yapılmamıştır. Nasıl yapılacağı bilinmemektedir. Kullandığınız kavramların altı boş demektir.

Sun Tzu 2500 yıl önce bunu şu şekilde ifade etmiştir.

"Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak, bu arada her ihtimale karşı, yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır."

Sun Tzu planlama sürecinde hesaplamaya vurgu yaparken beklenmeyen gelişmelerin tahmin edilmesini ve insan gücü, zaman, ateş gücü gibi etkenlerin dikkate alınmasını önermektedir. Konsept, Strateji ve plan kavramların yanlış kullanımı yalnızca düşüncenin yanlış ifade edilmesi anlamına gelmez. Kavramların altı doldurulmadığı için Kimin ne zaman, nerede ve nasıl yapacağı belli olmayacaktır. Planlamada taktik ve manevralar projeler oluşturulmadığından örgütsel sonuç kargaşa olacaktır.

Yöneticiler, iyi bir stratejinin başarıya ulaşması için doğru planlama ve etkin icranın gerekli olduğunu bilirler. Bununla birlikte bunu yapmanın kendilerini konfor alanın dışına taşıyacağı riski ile karşılaşmamak için planlamadan kaçınırlar.

Başarıya yalnızca bilgi ile ulaşamazsınız, Bu bilgiyi uygulamaya taşıyacak tecrübe gereklidir.

Saygılarımla

Fikret GÜZELLER