Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Krizde üretici ne planlamalı?

KRİZDE ÜRETİCİ NE PLANLAMALI?
(gtag.js) Dünyada etkisini yayılarak göstermekte olan ekonomik krizin ülkemizdeki etkileri yakında daha net olarak görülmeye başlanacaktır. Dünyadaki krizin neticesinde piyasalarda oluşmaya başlayan daralma neticesinde işten çıkarmalar başlayacak bunun sonucunda tüketim azalacak ve mal ve hizmet satışlarında firmalar zorlanacaklardır. Tüm dünyada bir daralma olduğuna göre piyasada kıran kırana bir rekabet ortamı oluşacaktır. Bu rekabet ortamında erken tedbir alan firmalar ayakta kalacak ve ekonomik hayatına devam edecektir ancak bazı firmalar ise kapanmak durumunda kalacaklardır. Burada üreticiden mal ve hizmet satın alanlar talep daralmasında siparişlerini azaltacak veya sipariş hiç vermeyeceklerdir dolaysı ile ekonomik daralmanın etkisi özellikle üretim yapan firmaları zorlayacaktır.

Üretici firmaların bu sıkıntılı dönemde nakit akışlarını düzenleyebilmek için planladıkları satışları yapamamaları durumunda buradan doğacak farkı kredi alarak kapatmak arayışına gireceklerdir, burada dünyada yaşanan finansal kriz nedeni ile kredi almakta zorlanacakları gibi kredi maliyetleri de artacaktır. Bu nedenle erkenden tedbir alarak kaynak ihtiyacını azaltacak tedbirler düşünmenin yanı sıra öz kaynaklara yönelerek kredi ihtiyacını karşılamak alınacak ilk tedbir olarak düşünülmelidir.

Rapor yazma teknik/Üslup Eğitimi için Tıklayınız.

Firmaların kriz döneminde küçülerek hayatta kalmaya çalışmaları düşünmeleri gerekmektedir. Bunun içinde iyi bir planlama gerekmektedir.  Firma üretimini yaptığı ürünlerde maksimum kapasite yerine, başa baş noktasında üretim yapmayı planlamalı ve bu başa baş noktasında yapılan üretim miktarını satmayı planlamalıdır. Bu şekilde işletme için gerekli olan işletme giderleri ile hammadde ve stok maliyetlerinden kaçınmış olur.

Kriz döneminde firma ürettiğini satabilmelidir ancak satmak demek alacağını tahsil edebilecek şekilde ürünü satmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle satabileceği miktarda üretmeli ve stokta ürün tutmadan kaçınmalı ve daralan piyasada stok tutarak firmanın stok maliyetlerinin artmasına engel olacak planlamalar yapılmalıdır.

Üretimin doğru şekilde planlaması ile kaç makinenin çalışacağı ve kaç personelden tasarruf edileceğinin yanı sıra satış, pazarlama, muhasebe ve diğer bölümlerden kimlerden fedakârlık edileceği de belirlenmiş olacaktır.

Mavi Yakalılar; Başarıya giden yol ve yöntemler Eğitimi için Tıklayınız.

Bu planlamanın neticesinde işten çıkarmalar için ihtiyaç duyulacak veride elde edilecektir. Firma kriz sürecinin başlangıcında personel miktarında azaltma yaparak personel giderlerinde azaltma yaparak kriz döneminde giderlerinden tasarruf sağlayacaktır.

Burada amaç başa başnoktasında yapılacak üretimde birim maliyetlerin düşmesini sağlayarak firmanın iç piyasada ve yabancı ülkedeki rakipleri arasında rekabet yapıya kavuşmasını sağlamaktır.

Personel giderlerinin yanı sıra diğer işletme giderleri de incelenerek yapılabilecek tasarruf alanları tepsi edilmeli ve bu alanlarda da tasarruf sağlanarak firmanın finansman ihtiyacının azalması sağlanmalıdır. Bunlar ne olabilir diye düşündüğümüzde firmada kullanılan araç sayısı ile başlayabiliriz.

İNOVASYON yapacağız diyoruz, GLOBAL REKABET var diyoruz, İnovasyon ve Rekabet için BİLGİ'yi Nasıl sağlayacağız.
BUNUN CEVABINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bilmiyorsanız;  Rekabet İstihbaratı Eğitimi İçin Tıklayınız.
Uluslararası Pazarlarda Ticari İstihbarat, Hedef Pazar Belirleme, Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi İçin Tıklayınız.

Şu aşamaya kadar anlattığımız firmanın küçülmesi ve zarar etmeden hayatta kalabileceği üretim miktarını üreterek ekonomik hayata devam etmesini sağlamaktı ancak üretilenin satılması ve bu satışın nasıl yapılacağının planlanması ise en önemli husustur.

Unutmayın ki daralan bir piyasa da talepte ki azalmanın yanı sıra piyasadaki rakip firmalarınızda mevcut talepten pay alarak yaşamak için mücadele etmektedir Burada sizin satış tahminlerinizle piyasa da mevcut gerçekleşen reel talepleri karşılaştırdığınızda piyasanın ne kadar daraldığını göreceksiniz. Bu her sektör için farklı gerçekleşebilir.

Burada firmanın yöneticileri ile sahipleri ciddi bir değerlendirme yaparak satış için fiyat ve vade belirlemesi ile birlikte yeni kampanyalar yaparak mal satmayı sürdürmenin yanı sıra stokları da en hızlı ve en doğru yöntemle elden çıkararak firmanın kriz döneminde güçlü girmesini sağlayacak tedbirler almalıdırlar.

Bütün bu planlamada en önemli olan üretim miktarını satmayı hedefleyen pazarlama ve satış politikalarının oluşturulmasıdır. Bunun için çok dikkatli ve detaylı çalışmak gerekir. Unutulmamalıdır ki kriz dönemlerinde amaç firmanın varlığını sürdürmektir. Para kazanmaktan daha çok hayatta kalabilmek önemlidir.

Bu analizler yapılırken yalnızca ülke içindeki rakipleriniz değil aynı zamanda yurt dışında aynı sektörde çalıştığınız firmalarında bu krizden nasıl etkilendiğini ve neler yapılabileceğini anlamaya ve bunun için bir analiz çalışması yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Ülkemizde dolar ve euro da yaşanan yükselme nedeni ile belli sektörlerde ihracat için avantaj sağlanmış olabilir, bu durumda iç piyasada kıyasıya rekabet etmek yerine yurt dışı piyasalarda piyasa araştırması yapmak ve alternatif piyasalara yönelmek bir seçenek olarak mutlaka değerlendirilmelidir.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz hususlarda firmalar gerekirse danışmanlık yapanlardan profesyonel yardım alarak firmalar kriz sürecine girmeden gerekli tedbirleri almalıdırlar. Profesyonel yardım almadan firma kendi içinde kararları alabilir bu durumda; şirket içinde doğru verilere dayanan duygusallıktan uzak ve samimi ve etkin bir iletişim sonucunda alınacak kararlar süzgeçten geğirildikten sonra uygulanmalıdır.


Yaşanan krizin sonucunda ekonomik hayatını sürürden firmalar yani hayatta kalan firmalar için yeni kazançların ve fırsatların olacağı bir dönem başlayacaktır. Dünyada bu krizden sonra üretim yapanın kazanacağı bir üretim ekonomisi ağırlık kazanacaktır. Ekonomik hayattan çekilen firmalarında olması nedeni ile azalan arz ve artan talep nedeni ile kriz sonrasında kar marjları artacak ve yeni firmaların ekonomik hayata girmeleri için gereken süre içinde firmalar kazanacak ve hızlı büyüyecekleridir.
 
Dilerim ki üretici firmalarımız bu krizi de en az zararla kapatırlar.