Güz Akademi-Haberler
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

İçsel Enerji, İçsel Motivasyon ve Sorumluluk Almak

(gtag.js)  İçsel Enerji, İçsel Motivasyon ve Sorumluluk Almak; 

 Motivasyon, işi yapma ve sonuç alma yani doğrudan sorumluluk alma isteği ve bu sorumluluğun gereğini yapma isteğinin ifadesidir. Kişinin özellikleri  ve  bekleyişleri  ile yapılan iş arasında yakın ilişki vardır.
Motivasyon bireydeki içsel enerjinin belirli hedeflere yönlendirilmesi için hareketlendirilmesi,  aktive edilmesidir. 

Motivasyona baktığımızda motivasyon içsel enerjinin hedefe yönlendirilmesidir. İçsel enerji ne kadar büyük ve yönlendirilmiş ise motivasyon o kadar yüksek olmaktadır. Diğer bir deyişle içsel enerji motivasyonun temel gücüdür yani motorudur.

Yönetici ve Motivasyon Eğitimi için Tıklayınız.

İçsel enerjisi yeterli olmayan veya konuya ilgi duymadığı için enerjisini o alana yönlendirmeyen kişi o konuda başarısız olmakta veya yalnızca dışsal faktörlerle motive edilmesiyle istenilen sonuçlar elde edilememektedir.

İçsel motivasyonu düşük olan çalışanlar sorumluluk almaktan kaçınarak yetenek ve bilgi birikimini kullanabilecekleri fırsatları kullanamamaktadırlar.

İç enerjinin yüksek tutulması ise pozitif düşünce ve duygusal etkenlere bağlıdır. Vücutta sürekli bir akış mevcuttur. Bu akış düşünce, beden ve duygular arasında olmaktadır. Eğitimlerde beden, düşünce ve duygu etkileşiminin nasıl olduğunu örnek uygulamalar ile anlatmaktayım.

Bu akış bazen düşünceyi bazen duyguyu etkilemektedir, akış her zaman içsel enerjiyi etkilemektedir. Akıştan motivasyonun temel motoru olan içsel enerji etkilendiği için motivasyonda bundan etkilenmektedir.

İçsel motivasyon kişinin kendi isteği ile harekete geçip çalışmasıdır, hareketin başarılı olması için harekete geçtikten sonra , konsantrasyonun devamı, çalışmakta ısrar etmek ve konuya yoğunlaşmak gerekmektedir. Başarıya bu şekilde ulaşmak için bu yeterli olmamakta doğru hedef belirleme ve iyi bir planlama da şart olarak görülmektedir.

Liderlik ve Algı Yönetimi Eğitimi için Tıklayınız.

Uzun yıllar yönetici olarak çalıştığım sürede görevlendirmeler yaptım.  Özgüveni düşük veya isteksiz personele iş verdiğimde, işi alan çalışanın başarılı olması için çalışma sürecinde kontrolü ve gözlemi daha yakın tutmak ve zaman zaman hafif dokunuşlar ile yönlendirmek ve motivasyonu artırmak zorunda kalıyordum. İşin başarısı için  hem kontrol hem de ileri itmek için müdahalede bulunmak gerekmekteydi.

Burada içsel enerjisi düşük bundan dolayı içsel motivasyonu düşük olan kişinin sorumluluk alma isteğinin az olması bunun sonucu olarak sorumluluktan kaçınarak geri planda kalma isteğinin varlığı söz konusudur. Bu sürecin doğal sonucu olarak düşük performans gereken pozisyonlarda kalma isteği ortaya çıkmaktadır. Yani içsel enerjinin düşüklüğü negatif yönde kişiyi etkileyerek özgüvenini ve performansını olumsuz etkilemektedir.

Burada yöneticinin iki yönde hareket etmesi mümkündür.
 • İçsel enerjisi düşük ve sorumluluk almaktan kaçınan çalışana iş ve sorumluluk vermekten kaçınarak onu daha az performans göstereceği pozisyon ve işlerde değerlendirmek.
 • İç enerjisi düşük çalışana iş vererek, başarma ve takdir edilme duygusunu yaşamasını sağlayarak, Duygusal tatmin yaşamasını böylece duygu-düşünce arasındaki bağıntıyı pozitif yönde etkileyerek çalışanın pozitif yönde gelişmesini sağlamaktır. Pozitif yönde etkileşim ile içsel enerjide artış söz konusu olacağından içsel motivasyon bundan olumlu etkilenecektir.

Kişinin gelişimi yalnızca yöneticisine bağlı değildir. Kişi kendisi de içsel enerjisini artırarak, motivasyonunu olumlu yönde artırmak için çaba sarf etmelidir. İçsel motivasyon kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu ve  gayreti ile ilgili olmasından dolayı öncelikle çalışan kendi içsel motivasyonunu artırmak için çalışmalıdır. Bunu altta yazan 4 konuda çalışarak başarabilir.
  • İç odağı oluşturmak: Öncelikle ben bunu yapmak istiyorum; Ben bunu yapabilirim; Bunu yapacak güç ve yeteneğe sahibim; Ben bunu başarabilecek birikim ve tecrübeye sahibim; Ben bunu Başarabilirim; çalışabilirim şeklinde düşünerek bir iç odak oluşturmalıdır.

  • Sevdiğiniz bir şeyi yapın: İnsanlar sevdikleri işi yaptıklarında başarılı olmaktadırlar, Öncelikle yaptığınız işi sevip sevmediğinizi düşünün eğer sevmiyorsanız, kendinizi ne kadar yönlendirseniz de elde edeceğiniz başarı ve başarma duygusunun verdiği haz asla sevdiğiniz bir işten elde edeceğiniz kadar olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle sevdiğiniz ve istediğiniz bir işte daha başarılı olacağınızı bilin ve ona göre iş seçin ancak bu tam olarak mümkün olmamakta ise yaptığınız işin sevdiğiniz kısmını önünüze alın ve o bütünün size verdiği duygusal tatminle mutlu olmaya çalışın.

  • Ulaşabileceğiniz hedef seçin: Seçtiğiniz hedef yakın olsun ve o hedefe ulaştıktan sonra onun verdiği başarma duygusu ile bir sonraki hedefe doğru yürüyün yani adım adım hedefe doğru ilerleyin. Diğer bir deyişle ara hedefler seçerek ana hedefe doğru yürüyün.

  • Pozitif yaklaşım içinde olun : Pozitif düşünce her olayda olduğu gibi burada da karşımıza çıkmaktadır. Pozitif düşünce ve pozitif olarak işi başaracağınıza onan inancınız içsel enerjinizin yükselmesine ve içsel motivasyonunuzun artmasına yol açacaktır.


Çoğunlukla yaşamakta olduğumuz heyecan, keyif, tatmin gibi pozitif duyguları hissederiz. Bu duyguları anlayabilmek için farkındalığa ihtiyaç duymaktayız. Kendi beden duygu ve düşüncelerimizin farkında olduğumuz gibi bunların kaynağını da bilmeliyiz ve bunların arasındaki akışın ve geçirgenliğin iş ve özel hayatımızda biz nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini anlamalıyız.

Bu konuda beden ve düşüncelerimizi kontrol ederek duygularımızın olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeye çalışmalıyız. İçsel motivasyon duygu ve düşünceler ile yönlendirilebilmekte ve artırılabilmektedir. Yönlendireceğimiz içsel motivasyonumuz ile faaliyette bulunarak, sonuçlara ulaşabilir ve çevremiz, yöneticilerimiz tarafından takdir edilerek daha başarılı ve takdir edilen bir çalışan olabiliriz.

İçsel enerjinin belli bir odağa doğru yönlendirilmesi ve iç motivasyonun sürekliliği ile sorumluluk almak ve iş hayatında başarılı olmak mümkündür. Hayatta her şey kendinizi tanımanızla ilgilidir. Beden, duygu ve düşüncelerinizi bilin ve kaynaklarını anlayın ve bunları kontrol etmeye odaklanın. Başarı ve başarmanın verdiği haz peşinden gelecektir.

Çalışırken yaşadığınız duygu ve düşündüklerinizi anlamak için durun ve duygu ve düşüncelerinizi analiz edin. Yaşadığınız duygu ve düşüncenin ne olduğunu ve kaynağını anlamak için kendinize NE ve NEDEN sorularını sorunuz. Bu cevapları kenara not ediniz ve sizin üzerinizdeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için NASIL sorusunu sorunuz. Kendinizi tanıdıkça içsel enerjiniz negatif etkileyen odakları kontrol edecek ve enerjinizi yükseltecek yöntemleri bulacaksınız Bunun sonucunda daha mutlu ve başarılı bir insan olacaksınız.

KONTROL SİZİN ELLERİNİZDE

Beğendiğiniz yazıları lütfen dostlarınız ile paylaşınız.

Fikret GUZELLER

www.fikretguzeller.com