• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Moderatörlük önemli bir iştir

(gtag.js) 


Ülkemizde Yayınlanan İlk Moderatör Kitabıdır.

Moderatör Eğitimlerimize Katılanlara Moderatör Kitabı Hediye Edilmektedir.

"Moderatör" elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. Uygulamalı eğitimlerimiz devam etmektedir.

Fiyatı; 21,5 tl

Google Books; MODERATÖR - Fikret GÜZELLER - Google Books

Google Play  ; MODERATÖR - Fikret GÜZELLER - Google Play'de Kitaplar


Moderatör
kelimesi günlük yaşantımıza giren yeni kelimelerdendir, Türkçe karşılığı
Olay Yöneticisidir. Ülkemizde moderatör kelimesi son zamanlarda günlük hayatta geniş bir alan bulduğundan dolayı bende moderatör kelimesini kullanmaya devam edeceğim. 

Moderatör, toplantı yöneticisi, Divan Başkanı gibi toplantıyı yöneten ve ılımlı tavırları ile toplantılarda, paneller de ve forumlarda adil ve düzenli bir faaliyet olarak beklenen neticenin alınmasını sağlamakla görevlidir.Moderasyon ve Moderatörlük Eğitim detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Moderatör karizmatik ve katılımcılar tarafından otoritesi kabul görecek bir kişi olmalıdır. İyi bir dinleyici olmasının yanı sıra konuları geniş anlamda değerlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. 
Toplantıların, forumların veya panellerin asıl patronu ve yöneticisi moderatördür. Şirketin önem verdiği toplantı yada moderatörün rol aldığı diğer faaliyetlerin başarılı olması moderatöre bağlıdır. Moderatör ile toplantının başarısı arasında doğrusal orantı vardır.
 
Ülkemizde meclis açılışında olduğu gibi bir çok toplantıda en yaşlı üye geçici başkan olarak atanmakta yada görevlendirilmektedir. Bunun nedeni toplumuzda yaşı büyük olanlara saygı duyulmasıdır.

Şirketler moderatör seçerken yaşı çok genç veya çok yaşlı bir moderatör seçmemelidir. Yaş faktörünü değerlendirirken kişinin enerjisini ve diğer önemli özelliklerini de dikkate alarak seçim yapmalıdır.

A.Seçilecek moderatör şu özellikleri taşımalıdır.
 • Tarafsız olmalıdır: Ön yargısız olmalıdır, Konuşma konularını belirlemede ve söz vermede tarafsız davranmalıdır,
 • Otoriter : Konuşmacıları ve dinleyicileri nezaketle idare edecek ve zamanın etkin kullanımını sağlayacaktır. Konunun esasından uzaklaşmaya ve sapmalara izin vermeyecektir.
 • Özgüven sahibi olmalıdır: toplantı esnasında rahat ve kendine güvenen tavır sergilemelidir.
 • Doğal ve esnek olmalıdır: Toplantı süresince gelişen durumlara göre uyum gösterecek hızlı düşünme ve adaptasyon yeteneği olmalıdır.
 • Bilgili olmalıdır: Toplantıyı idare edecek tecrübe ve bilgiye sahip olmalıdır. Çıkan fikirleri paylaşma sürecinde dinleyecek ve fikirleri toparlayacaktır.
 • Konuyu ve amacı açıkça anlamalıdır: Moderatör konuyu ve amacı çok net şekilde anlamalı ve zamanı ve faaliyetleri amaca ulaşacak şekilde yönlendirmelidir.

B.İyi bir moderatörlüğün ip uçları:
 • Moderatör düzgün ve etkili Türkçe kullanabilmenin yanı sıra sözsüz iletişim unsurlarını beden dilini, ses tonunu, etkili sunum tekniklerini, zaman yönetimini etkin yapabilmelidir.
 • Oturma pozisyonunda herkesi görecek ve merkezi yerde olmalı, tüm konuşulanları duyabileceği bir ortamı sağlanmalıdır.
 • Moderatör siyah veya koyu lacivert takım elbise giymelidir, iş hayatındaki protokol ve görgü kurallarını vakıf olmalı, bu bilgisine dayanarak katılımcı ve dinleyicilere uygun şekilde hitap etmelidir.
 • Enerjisini sürekli yüksek tutup ve çalışmalardan kopmamalıdır, uyuklama veya başkası ise sohbet ederek toplantının kontrolünü elden kaçırmamalıdır.
 • Moderatör katılımcılardan kendilerini kısaca tanıtmalarını isteyebilir, Tanıtım şekli toplantının yapısına ve katılımcı miktarına göre yapı değiştirebilir.
 • Moderatör tüm katılımcıların kendilerini rahat hissetmesini ve tartışmaların tema üzerinde kalmasını sağlamalıdır ve tüm toplantı boyunca konuşulanları gerektiğinde sentezlemelidir.
 • Yönetim stili olarak insanların rahat edeceği bir stil kullanmakla birlikte gücün ve yönetimin moderatörün elinde olduğunu nezaket ve ses tonu ile ifade edebilmelidir.
 • Söz vermek ve yapılan konuşmalarda süreyi etkin kullanmak için zaman planlamasını yapan ve zamanı idare eden yetkilidir. Bu konuda önceden mutlaka plan yapmalı ancak uygulamada esneklik ve yeniden düzenlemeyi akışa göre yapacak tecrübesi olmalıdır.
 • Soru soracak katılımcının sorudan önce uzun girişler yaparak temayı dağıtmasına nezaketi ve tecrübesi ile engel olarak soru sorma noktasına katılımcıyı getirmelidir.
 • Sorulan soruları kısa ve öz hale getirerek, gerekirse tekrarlayarak konunun dağılmasına müsaade etmemeli ve bu şekilde sorunun tam ve açık hale getirilmesini sağlamalıdır.
 • Kelime anlamı olarak arabulucu yada ılımlı yönetici olarak da niteleyebileceğimiz moderatörün en büyük gücü nezaketi ve adil yönetimi olacağından çatışma ortamını daha oluşma aşamasında durdurabilmelidir. Oluşan çatışmaları ise büyütmeden toplantıları idare edebilme yeterliliğine sahip olmalıdır.
 • Katılımcıların beden dilleri ve tarzları hakkında fikir sahibi olmalı, Kişisel yaklaşımları ve muhtemel olasılıkları önceden tahmin edebilmelidir.
 • Konu ile ilgili olarak gerektiğinde katılımcıların konu üzerinde görüşlerini sunarak dinleyici ve diğer katılımcıların ilgisini uzun tutmanın yanı sıra çalışmanın daha verimli hale getirilmesini sağlamalıdır.
 • Mizahı yerinde ve zamanında dozunda kullanmayı bilmelidir.
 • Benimsediği veya moderatöre doğru gelen hususlarda bile tarafsız kalmalıdır, moderatör konu hakkında kişisel görüşlerini işine karıştırmamalıdır.

C.İyi bir moderatör şunları yapmamalıdır.

 • Toplantıda konuşması ve özetlemesinde slide kullanmaz, yalnızca hikaye veya anekdot için tek bir slide kullanabilir.
 • Ortamı satış sahası olarak kullandırmaz buna kendisi de dahildir. Kendini öne çıkaracak davranışlardan kaçınır.
 • Moderatör ortamda kendini yıldız veya merkez yapmak için çaba sarf etmemelidir zaten orada yönetici olduğunu düşünmeli ve bunu bilerek davranmalıdır.
 • Önceden hazırladığı soruları katılımcılara vermez veya sorulmasını istediği soruları vererek sorulmasını sağlamaz.
 • Toplantıda çok konuşmaz yerinde ve yeterli konuşur
 • Moderatör Algı Yönetimi için ortam sağlamaz veya algı yönetimine hazırlık için özetleme yaptıktan sonra, Algı yönetimini sağlayacak tuzak sorular sormaz.

D.Moderatörün görev ve sorumlulukları:

1.Moderatörlük için hazırlanma:
 • Moderatör toplantı süresince ele alınacak konu ve temalar hakkında hazırlık yaparak, konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Bildiri sunacak, konuşma yapacak katılımcıların yaptığı yayınlar hakkında bilgi sahibi olmak için raporlar, anketler ve diğer bilgi kaynaklarını incelemeli bunun sonucunda toplantıya hazırlıklı gelmelidir.
 • Moderatör akış ve gündemi çok iyi bilmelidir.
 • Katılımcıların uzmanlık alanı, kişisel stili ve yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
2.Ön Görüşme:
 • Toplantının düzenleyicisi, şirket sahibi veya en üst düzey yönetici ile bir araya gelerek toplantının amacını düzenleyenlerin beklentilerini anlamalıdır.
 • Geçmiş yıllarda benzer toplantılar yapıldı ise o toplantıların sonuç raporları gözden geçirmeli ve düzenleyicileri dinleyerek amaç ve sonuç bağıntısında beklentilerini anlamalıdır.
 • Moderatör toplantıda sunum yapacak olanlar ile önceden görüşme yaparak onların yapacağı sunum ve konuşma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • Toplantıda kendi söyleyecekleri konusunda hazırlık yapması için hem düzenleyiciler  hem de sunum yapacaklar ile görüşmesi önemlidir.
3.Yazılı Materyaller:
 • Firma toplu olarak bir analiz yapacaksa (SWOT, PESTLE) gibi, bu konu hakkında kısa bir bilgilendirme ve neler yapmaları beklendiği katılımcılara moderatör tarafından açıklanmalıdır.
 • Toplantıda yapılacak sunumları önceden alarak, muhtemel soruları tahmin etmelidir.
 • Biyografi sunacaksa hayatının kısa ve anekdot olacak kısımlarını vurgulayarak katılımcıların hatırlamasını sağlayacak yöntemi seçmelidir.
 • Toplantıda kullanılacak yazılı materyalleri önceden görmeli ve ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir.

4.Soru Hazırlama:
 • Moderatör katılımcılar tarafından sorulacak sorulara ilaveten farklı görüşleri ortaya koyacak sorular hazırlamalıdır.
 • Konu ile bağlantılı olan ve toplantıda değerlendirilmesi ve konuşulması gereken ilave konular ile sorular hazırlamalıdır.


5.Rehberlik:
 • Moderatör toplantıda konunun istikametinin nereye gidebileceğini tahmin edebilmeli gerektiğinde müdahale ederek toplantı amacına uygun konu üzerinde kalınmasına odaklanmalıdır.
 • Katılımcılardan çok konuşarak odak noktası olmaya isteklileri ve havanda su dövenleri tespit edebilmeli, bunu değerlendirerek söz verme hususunda zaman ve zemin konusunda hassas olmalıdır.
 • Yerinde müdahaleler ile amaca uygun olarak konunun daha derin, detaylı ele alınması için teşvik edici ve yönlendirici olmalıdır.
6.Soru alınması:

 • Sorunun kısa ve açık olmasını sağlamalıdır.
 • Hep aynı insanlara soru sormak için fırsat vermek yerine adil bir fırsat dağılımı sağlamalıdır.
 • Soruların veya anlatılanların özlü kısmının altını çizmeli yani sentezlemelidir.
7.Zamanın Kullanımı:
 • Zaman kullanım planı önceden yapmalı ancak akışa göre plan esneterek uygulanabilmelidir.
 • Çok gergin ortamlarda ara vererek zamanı verimlik için feda edebilmelidir.
 • Kişilere verilecek söz süresi ve sırası ile zamanın etkin kullanımı moderatörün sorumluluğundadır. Bu konuda adil olmalıdır.
8.Kapanış Konuşmaları:
 • Moderatör çeşitli önemli noktaları ve toplantıda konuşulanları sentezleyerek kapanışta önemli hususları bir araya getirebilir ve toplantı sonunda bunları ifade edebilir.
 • Şirketlerde yöneticilere kapanış konuşması yapması için fırsat verilebilir.
9.Rapor Hazırlanması:
 • Rapor hazırlanması her zaman söz konusu olmaz ancak istenirse veya gerekli görülürse hazırlanır.
 • SWOT analizi vb. amaçlarla yapılan toplantıların sonucunda moderatörden tarafsız ve detaylı bir rapor yazması istenirse bu çalışma moderatöre ayrı bir iş yükü getirecektir.
 • Moderatörün toplantıda aldığı notlar ve yapılan çalışmaların bir araya getirilerek gelecek için bir el lambası görevi yapacak yazılı bir belge hazırlanmış olmaktadır.
 • Toplantıda elde edilen veriler yazılı hale getirilmesi ile toplantıda farklı katılımcılarda oluşması muhtemel algıda seçicilik yerine aynı algının oluşmasını  bu rapor sağlayacaktır.

Bu yazı edinilen tecrübelerden sentezlenerek yazılmıştır.


Sorularınız olursa  lütfen mesaj atınız, gelecek eğitimlerde Birlikte olmak dileğimle;

Beğendiğiniz yazıları dostlarınızla paylaşınız.


Fikret GUZELLER
www.fikretguzeller.com

Moderatör kitabı, Moderatörlük kitabı, Moderatör kitap, Moderatör Eğitim Dokümanı, Moderatör ne demek, Moderatör eğitimi, Türkçe moderatör kitabı, Moderatör ne yapar, Moderatör kime denir? Moderatör kuralları, Moderatör sınırlamaları, Moderatör becerileri, Moderatörlük becerileri, Moderatör kelime anlamı, Moderatör soruları, Moderatör eğitmen, Moderatör, Televizyon moderatörü olmak, moderatör olmak, Tartışma programı yönetmek, Münazara yönetmek, strateji çalıştayı yönetmek, hangi moderatör iyidir, başarılıdır, Moderatör başarılı mıdır? Moderatör nasıl değerlendirilir? Olay Yöneticisi, Moderatör programı, Televizyon moderatörü olmak istiyorum, Kadın Moderatör, Moderatör seçelim, Yönetici moderatör, Lider moderatör, Toplantı moderatörü, Moderatör ne demek?,Moderatör nasıl olunur?,Moderatör nedir?,Moderatör kimdir?,Moderatör nasıl başarılı olur?,Moderatör kitabını kim yazmıştır?,Moderatörün Görevleri Nelerdir?,Hangi Moderatörle çalışalım?,Moderatörlük Becerileri nelerdir?,Başarılı Moderatörlüğün İpuçları nelerdir?Moderatör Planlama aşmasında neler yapar?,Nasıl Moderatör olabilirim?,Moderatör Eğitimi,Uygulamalı Moderatör eğitimi,Moderatör ne demek? Moderatörün görevi nedir?,Toplantı Yönetimi ve Moderatör,Moderatörün Rolleri nelerdir?,Moderatörün sınırlamaları nelerdir?,Moderatör,Türkçe Moderatör kitabı,Uygulamalı moderatör kitabı