Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel Yazılarım

Yorumlar

İletişim

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Yunus'un Gözünden Sözlü İletişim

(gtag.js) Şirket içinde çalışanlar için motivasyon geri besleme ve delegasyon konularının tamamı iletişime ve özellikle güzel ve etkili konuşmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte Müşterileri anlamak ve etkin müşteri yönetimi yoluyla müşteri memnuniyetini sağlamak için firmaların harcamalar yapmaları gerekmektedir. Şirketler Etkili iletişim için eğitimler almaktalar. Bu eğitimler arasında Soru sormak, Güzel konuşma, Beden dili, Resmi Yazışma, Etkin dinleme gibi bir çok örnek sayılabilir. Son yıllarda yaygınlaşan bu eğitimler çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için yararlı ve gereklidir.


Son 10 yılda eğitimlerin sayısında hızlı artış eğilimi ile birlikte talepte de artış görülmektedir. son yıllara bakarak toplumumuzun son yıllarda artan oranda iletişime önem verdiğini düşünürseniz ciddi bir hata yapmış olursunuz. Sanılmamalıdır ki! Toplumuz son 10 yılda iletişimin önemini anlamış ve bu konulara önem vermeye başlamıştır.

Yunus Emre'nin (d. 1238- ö. 1321),  doğumunun üzerinden 778 sene geçmiştir. Yunus Emre'nin dörtlüklerini okuduğumuzda konuşma ve kendini ifade üzerine neler söylediğine göz attığımızda aslında toplumumuzun bu hususlara özel önem verdiğini ve bunun yıllar öncesine gittiğini görüyoruz.

Konuşmasını güzel söz söylemesini bilen insanın, Türkçeyi etkin kullanarak başarılı olacağı açıktır, yalnızca güzel konuşma değil aynı zamanda sözü tartıp, akıl süzgecinden geçirerek, fikri olgunlaştırdıktan sonra ağızdan çıkmasının önemine Yunus emre değinmektedir.

Ortalama dakikada 600 kelime düşünebiliriz, fakat 125-175 kelime ile konuşabiliriz. buda bize yaklaşık 4 defa kelime zincirini yenileme ve yeniden oluşturarak sarf etme imkanı verir, yani kelimeleri pişirmek ve seçmek bu süreç içinde oluyor. Düşünme hızınıza bağlı olarak kelimeleri seçmeniz için fırsatınız olduğunu yıllar önce ne güzelde vurgulamış, Yunus Emre

Konuşma esnasında sözlerin gücü çok yüksektir. Bazen kelimeler bıçak yarası gibi insanı yarayabilir. Bu nedenle kelimelerin keskin bıçak olabileceğini düşünerek kullanmalıyız.

Etkili Sunum Becerileri Eğitimi için Tıklayınız.

Kelimelerin gücü insanları kazanmada ve kaybetmede çok etkilidir. ne zaman konuşacağını ve hangi kelimelerin sarf edileceği de önemlidir. Yunus kendisine nasihat ederken , kalp kırmanın da tanrı katından uzaklaşmak olduğuna dikkat çekmektedir.

Lütfen alttaki Yunus Emre'nin beyitlerini okuyunuz ve sonra gözünüzü yumduktan sonra okuduklarınızın anlamını düşünün, Almış olduğunuz iletişim eğitimlerini, okuduklarınızı hatırladıktan sonra söz kullanma sanatını bu kadar kısa ama etkili olarak izah edebilen bir Eğitim veya Eğitmen ile karşılaştınız mı?

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Keleci: Öz veya kusursuz, düzgün söz demektir. Kusursuz ve düzgün konuşan insanın yüzü söylediği sözler nedeni ile kararmaz. Sözü pişirmek demek hemen aklına gelince sarf etmemek önemlidir ve sözü olgunlaştırıp söyleyenin işi denk düşer.

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Konuşma esnasında kullanılan sözlerin gücü o kadar yüksektir ki, bir savaşı sona erdirebileceği gibi yakışıksız sözler nedeni ile kırgınlıklar , kavgalar ve sonunda insanların yaşamlarını yitirmelerine neden olabilir. Kuvvetli söz zehirli yemeği bal ettiği gibi ilişkilerde de etkili olur.

Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil
Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz

Pişirgil: pişirmek- Şeşirgil:ayır, seç- us:akıl; düzgün sözü öncelikle düşünüp olgunlaştırın ve içinden olumsuz olanları seçin, akıl süzgecinden geçirin ve luzumsuz söz söylemeyiniz.

Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri
Hezâr gevher ü dinârı kara taprağ ede bir söz

Şehriyari:Hükümdar-Ahi:kardeş-hezar:binlerce-gevher:mücevher

Gel ey kardeş, ey dost sözümü dinle; öyle sözler vardır ki binlerce mücevheri, altını kara toprak gibi değersiz kılar.

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini
Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz

Kemini:kötüsünü-sekiz uçmak:cennet

Kişi zamansız ve kötü konuşmamalıdır

Bu cihan cehennemini, cennet ede bir söz,

Yürü yürü yolun ile gâfil olma bilin ile
Key sakın ki dilin ile cânına dağ ede bir söz

Bilin:bilgi, bilim-gafil:aymaz-dağ:yara-Key:iyi

Yürü yürü yolun ile, aymaz olma bilgin ile
Aman sakın dilinden, yara olur canına bir söz.

Yûnus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden
Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz

İmdi:şimdi-Yat:usul, yol-seh katından:tanrı katından-ırağ:uzak

Yunus şimdi sözü usulüne göre söyle
seni Allah katından uzaklaştıracak bir söz söyleme sakın.”

Yunus Emre

 

İş hayatında ve yaşadığınız çevredeki insanların konuşma biçimlerini, kişiliklerine uygun olarak sözcükleri nasıl kullandıklarını değerlendirdiniz mi? Kısaca çevremizde olan insanları konuşma tarzlarına göre sınıflandırsak;

İş hayatındaki Dobra Kişiler:
Dobra ne demektir: Dobra dobra”sözü birleşik bir isim olup Bulgarca “(do'bra)” kelimesinden türemiştir. Bulgarcada; doğru, iyi manasına gelmektedir. Türkçe sözlük anlamı ise çekinmeden, Açık sözlü, sıfat olarak iyi güzel manasındadır.

İş hayatında bazı kişiler benim yapım bu diyerek iş hayatında açık sözlülük veya dobralık adına veya arkasına sığınarak ağızlarına geleni söylemektedir. Şekerim ben Lafımı esirgemem, çekinmem, darılmaca, gücenmece yok!” deyip ağızlarından çıkan lafın karşı taraftaki kişinin kalbini kırabileceğini, gururunu incitebileceğini akıllarına bile getirmezler. İş hayatında açık sözlü olmak adına insanların zor durumda kalmasına neden olabilmektedirler.açık sözlü olmak sınırlarını bilmemek midir, insanlara saygısızlık edecek kadar sözleri sınırsız mı kullanmaktır? Tabi ki sınır vardır. Bu sınır Nezakettir.


İş hayatındaki Patavatsız Kişiler:
Patavatsızın Türkçe sözlük anlamı ise Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen (kimse), iş hayatında sözü nerede sarf edeceğini bilmeden kırıcı ve yaralayıcı konuşma biçimidir. Olur olmaz sırları ifşa etmekte bunun bir parçasıdır. Düşünmeden konuşmak ve akıl filtresini kullanmamaktan kaynaklanır.

İş hayatındaki Bukalemun Kişiler:
Bukelamun denen hayvan doğası gereği bulunduğu ortamın rengini saklanmak ve kendini savunabilmek için alırmış. İnsan ise menfaati, korkuları veya zayıf kişiliği gereği bulunduğu ortamın rengini almaktadır. Bulunduğu ortama göre konuşmaktadır, yani çıkarı ne ise o yönde konuşabilmektedir. Beyaz Yalan, pembe yalanlar ile yalanı masumlaştırmaya ve dilini, sözlerini kendisi için kullanırken, diğerlerinin zarar görmesine aldırış etmemektedir.

İş hayatında Algı yönetimi yapan kişiler:
Algılama yönetimi kavramı ilk kez ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmıştır. Algılama yönetimi,yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve liderleri de dahil olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri kendi (ABD) hedefleri doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar atmalarının sağlamak amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek yada ret edilmesini kullanarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak için yürütülen eylemlerin tamamıdır. Bu tanımdan hareketle son dönemde kullanılan algı yönetimini iş hayatına aktarırsak
 • Karşıdaki kişi yada grubun değerlerini göz önünde bulundurmak

 • Duygulara ve bilinç altına hitap etmek

 • Doğruları söylemek

 • Araştırma yapmak

 • Mesajın açık ve net olması

 • Farklı olması

 • Çok tekrarın sağlanması

 • Görselliği de ön plana çıkarmak,

Konuşma üzerinden konuyu incelediğimiz için doğru bilgiyi vereceğiz, verdiğimiz bilgiyi biz seçeceğiz, yalanı kullanmayacağız, doğru bilgileri kullanarak, istediğimiz yönde inandırmak için bilgi akışını kontrol ederek duygularını ve düşüncelerini kontrol altına almaya çalışacağız.  Çok tekrar ile mesajı karşı tarafın almasını ve istediğimiz davranışı sergilemesini sağlayacağız. İşte bunu iş hayatının her aşamasında yaşıyoruz, ya bize karşı kullanıyorlar yada biz kullanıyoruz. Yöneticiler algı yönetimin önemini gün geçtikçe anlıyorlar ve iş hayatında etkin kullanıyorlar.

İş hayatında Diplomat yapıdaki kişiler:

Bu yapıdaki insanlar diplomasideki nezaket kurallarına uygun davranırlar mesajı, dolaylı hikayeler üzerinden vermeye gayret ederler, bu şekilde mesaj verdiği kişiler ile karşı karşıya gelmez ve çatışmadan kaçınırlar. Olumsuz mesajı içeren cümleleri veya olumsuz konuşma tavırları yok denecek kadar azdır. Mavi boncuk dağıtırlar, yanlışı bilirler ancak çatışmamak için dolaylı izahı veya susmayı tercih ederler.

Kişisel imaj ve Beden dili Eğitimi için Tıklayınız.

Bizim kültürümüzde özü sözü bir insan yüceltilir. Burada ana kriter dürüstlük olmaktadır. Özü ve sözü bir olmak aklına geleni veya doğru olanı her zaman söylemek midir? Tabi ki hayır; Dürüst olmanın yanı sıra birazda diplomat olmakta ve kalp kırmaktan kaçınmakta fayda vardır. Algı yönetiminde yalan olmadığı doğru bilgi ile inandırmak  bilginin akışını kontrol ederek kullanmak geçerli bir yöntemdir.


İnsan iş hayatında ne kadar kötü olabilir?

Kötülüğü genelde iş hayatında dilimiz ile yapmaktayız, dedikodu yapmak, bir insanın kuyusunu kazmak ne kadar kolay olabilir? Gün içinde dili ile kuyu kazanları görüyor muyuz yoksa bunları kanıksadık mı?
 • Firmanıza hizmet teklif eden, İş yapma potansiyeli olan kişiyi sevmedikleri veya ona sıcaklık duymadıkları için kulis yaparak, işi onun almasına engel olanlar sizce kendilerini önemli biri mi gibi hissetmektedir?

 • Çevrenize bakın çalışanın çalıştığı pozisyonun kapatılması konusunda veya pozisyonun firma için gereksiz olduğu konusunda çok kolay yorum yapabilenler var mıdır?

 • İnsanlar çalışanın yetkinliğini değerlendirecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmadan veya değerlendirmeyi yapacak pozisyonda olmadıkları halde, Hiç düşünmeden bir çalışanın yetkinliğinin olmadığını söylüyorlar mı?

 • İnsanlar kendilerini önemli göstermek veya önemli görünmek, birilerine yakın olmak için insanların ekmekleri ile oynayabiliyorlar mı?

 • İnsanların terfi etmesinde işleri ve yetkileri olmadığı halde çevremizde yorum yapanlar veya kulis yapanlar var mı?

 • Yalan söyleyenleri, takozlara ve yalaklara destek olanların konuşmalarını ve bilgiyi filtreleyerek, yönetime sunmalarını çevrenizde yaşıyor musunuz?

İyi konuşmayı bilmek, insanlara iyi mesajlar verme yönünde kendini geliştirmek önemli olmakla beraber, akıl terazisini ve vicdanın da var olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Eğitimlerde güzel konuşmayı öğrenebilirsiniz ancak vicdanlı, dürüst ve adil olmak, bu esasları unutmadan konuşmak eğitimle öğrenilebilir mi? Haddini bilmek nedir? Haddimizi nasıl öğreneceğiz? Gelin sorduğumuz soruların cevabını yine Yunus Emre'de arayalım.

Bir kez gönül yıktınısa
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil
Bir gönülü yaptınısa
Er eteğin tuttunusa
Bir kez hayır ettinise
Binde bir ise az değil
Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk'ı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil
Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Belî kurtulmuştan ola
Şol kişi kim gammaz değil

 
Sorularınız olursa  lütfen mesaj atınız, gelecek eğitimlerde Birlikte olmak dileğimle;

Beğendiğiniz yazıları dostlarınızla paylaşınız.

Fikret GUZELLER

www.fikretguzeller.com