Güz Akademi-Haberler
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Amerikan 17 İstihbarat Örgütünün görevleri üzerinden yeniden yapılanmanın değerlendirilmesi:

(gtag.js) Son günlerde gündemde olan Devlette kurumların yeniden yapılanması konusuna yapıcı olarak katkıda  bulunmak için Amerika'da bulunan İstihbarat örgütlerinin görevlerine kısaca bir göz atalım istedim. Bu kurumların bu görevleri yapmak için kendi organizasyon ve kuruluşları mevcuttur.

Televizyon programlarında konuşmacılar bir çok konuda fikir beyan etmektedirler. Bende konuşmak yerine katkıda bulunmak için var olan bilgiyi ete kemiğe büründürerek dikkatinize sunmak istedim.

Genelde Konuşurken İstihbaratın önemli olduğunu vurguluyoruz.
İş hayatına gelince İstihbarat kelimesinden korkuyoruz,
Sonra Rakibimizi Bilmeden Rekabetten bahsediyoruz. Bu nasıl Olacak!
Rekabet İstihbaratı Eğitimi İçin Tıklayınız.

Amerika'da mevcut olan 16 adet Operasyonel İstihbarat Kuruluşlarının yapısı temel prensip olarak aşağıda saydığım faktörlere göre oluşturulmuştur.

1.Yeniden yapılanmada kamu ve özel sektör arasında köprü olacak yapılar düşünülmelidir. Bu yolla,

  1. Devlet yalnızca güvenlikçi anlayışla özel sektöre yaklaşmamalı, aynı zamanda rekabetçi ekonomik yapı için özel sektöre bilgi akışı sağlanmalıdır.

  2. Milli teknolojinin geliştirilerek, ihtiyaçların milli kaynaklardan tedariki sağlanması içinde özel sektöre bilgi akışı sağlanması ayrı önemdedir.

  3. Özel sektörden kamuya milli menfaatleri etkileyen haksız rekabet ve diğer konularda bilgi akışının devamlı olması sağlanmalıdır.

  4. İstihbarat insan temellidir. Toplumda iletişimin artırılması ile etkin olarak İstihbarat toplanabilir.

2.İstihbarat yapısında iç ve dış istihbarat birbirinden ayrılmalıdır.

 1. İnsan kaynağının nitelikleri benzer olmakla beraber dış istihbaratta yabacı dil ve kültürel, tarihsel, bölgesel politikalar bilgi şarttır.

 2. Ülke ve bölge konusunda uzmanlaşmayı gerektirir.

 3. Hedef ülke kültür, politik durum ve diğer konularda eğitimi gerektirir.

 4. Kaynakların ve ilginin iç ve dış güvenlik nedeni ile yalnızca iç ve dış hedeflere odaklanma riskini ortadan kaldırır.

3.Kolluk kuvvetlerinin operasyonu ve istihbarat operasyonları farklı özelliklerde olduğundan yapılar mutlaka ayrı olmalıdır.

4.Gizli ve Açık istihbarat kaynakları üzerinde çalışacak yapılar farklı organize edilmelidir. Daha açık söylemek gerekirse; Hedef ülkenin kriptolu muhabere sisteminin izlenmesi ve kriptonun kırılması, içeriden ajan kullanılması, bilgisayar üzerinden yani networklerde yapılan haberleşmelerin takibi gizli kaynak çalışması olarak nitelenebilir. Medyadan ve Internet haber sitelerinden yani topluma açık olan kaynaklar ise açık istihbarat kaynağı olarak sınıflandırılabilir. Açık ve Gizli kaynak istihbaratı yapan kurumlar farklı çatılar altında olmalıdır.

5.İstihbarat toplama ve analiz birimleri, kurum içinde birbirinden farklı organize edilmelidir.

6.İstihbarat analistleri bilgi ve tez üretirler, Kullanıcılar ise bu bilgiyi kullanarak karar verirler. Analistler ile kullanıcılar mutlaka farklı olmalıdır.

7.Amerika'da kurumların kendi İstihbarat bölümleri vardır ve Kurumun görevini yapmasını sağlayacak şekilde istihbarat, bilgi akışı için,

  1. Organizasyonları

  2. İnsan Kaynakları

  3. Malzeme ve Teçhizatları

  4. Eğitim Programları

  5. Bütçeleri

  6. Her birimin kendi operasyon merkezleri vardır,

  7. Bütün resmi oluşturmak için müşterek operasyon merkezleri oluşturulmuştur.

8.Askeri birimlere ait İstihbarat birimleri hedef ülke üzerinde çalışırken aynı anda farklı bakanlıklara bağlı birimlerde aynı hedef üzerinde farklı alanlarda çalışma yapmaktadır. Bu yolla

 1. Aynı konuda farklı teşkilatlardan teyit edici ve daha kapsamlı İstihbarat edinme fırsatı doğmaktadır

 2. Farklı organizasyonların birinin bir konuyu atlaması durumunda diğer organizasyondan gelen veri ile daha derinliğine çalışma yapma imkanı ortaya çıkmaktadır. yani çapraz çalışma veya çapraz kontrol imkanı vardır.

 3. Kurumların çalışmasında bilgi akışının kontrolü ile başarılı çalışıp çalışmadıkları belirlenebilmektedir. bu yolla mukabil istihbarata ağırlık verilme imkanı oluşmaktadır.

İNOVASYON yapacağız diyoruz, GLOBAL REKABET var diyoruz, İnovasyon ve Rekabet için BİLGİ'yi Nasıl sağlayacağız.

BUNLARIN CEVAPLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bilmiyorsanız ve yeniliğe açıksanız; Stratejik Yönetim ve Rekabet istihbaratı Eğitimi için Tıklayınız.

Tüm güç tek bir kurumda toplanmaması ve tüm resmi oluşturacak olan bilgi toplama süreci farklı uzmanlık alanlarına ve kurumlara bölünmesi ile devlet kurumları arasında güç dengesi sağlanmıştır.Bu yolla uzmanlık alanlarına bir önem verilmesi söz konusu olmuştur.

Aşağıdaki tabloda operasyonel İstihbarat örgütleri hakkında kısa bilgiler bulacaksınız, amacım var olan tecrübe, yaşayan ve çalışan en tanınmış bir sistemle ile kendi muhtemel yapımız için çıkarımlarda bulunmaktır. (Yazıdaki önerileri anlayabilmek için Amerikan İstihbarat örgütlerinin yapı ve görevlerini okumalısınız)

Dünyada "En Akıllı İnsan Başkasının Aklından Yararlanandır",  düşüncesinden hareketle var olan bir yapı üzerinden değerlendirmenin en iyi yöntem olduğunu varsaydım. Bu yazımda kullandığım verilerin tamamı açık kaynaklardan elde edilmiştir.

LOGO

GÖREV TANIMI

KISA

BAĞIMSIZ KURULUŞLAR

 

 

Merkezi Haberalma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

Ulusal güvenlik alanında tüm kaynaklardan istifade ederek en istihbarat üreten bir kuruluştur. Yurtdışı istihbarat üretiminde en üst seviyededir, ulusal güvenlik, savunma ve politika üretiminde karar vericilere bilgi vererek karar verilmesine yardımcı olur. Kesinlikle dış politika yapmaz.

İnsan İstihbaratının yöneticisi olarak çatışmaların çözümü, örtülü operasyonların yasa, anlaşmalar ve icra emirlerine uygun olarak yürütülmesini ve koordinasyonun sağlar. Yabancı kaynaklardan farklı yöntemlerle bilgi alınmasını ve karşı istihbarat faaliyetlerini yürütür. Bilim ve teknoloji müdürlüğü ile istihbarat elde etmek için yeni teknik, bilimsel ve teknolojik çözümler uygulayarak CIA'nın görevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Tüm kaynaklardan elde edilen istihbarat verilerini analiz ederek rapor haline getirir ve dağıtımını, brifing olarak sunumunu sağlar. Burada açık kaynak, İnsan istihbaratı, hava fotoğrafları, teknoloji yoluyla elde edilen verileri kullanır.

CIA

SAVUNMA BAKANLIĞI

 

Savunma İstihbarat Ajansı (Defense Intelligence Agency)

Savunma Bakanlığı için yabancı askeri istihbaratı için temel istihbarat üreticisi ve Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Topluluğu bir temel üyesidir. DIA'nın görevi  tüm askeri politika üreticilerine ve kuvvet planlamacılarına zamanında, objektif olarak ihtiyaç duyulan tüm dünya çapındaki istihbaratı sağlayarak kuvvet planlamacıların her türlü çatışma yelpazesinde, tehdit ve zorlukta doğru girdiler ile planlama yapmasını sağlamaktır. 15000 den fazla sivil ve Askeri personel çalışmaktadır. İstihbarat faaliyetleri için işlettiği istihbarat merkezler ise, Savunma Bakanlığı İstihbarat Analiz merkezi, Defense Intelligence Analysis Center, Füze ve uzay İstihbarat merkezi, the Missile and Space Intelligence Center ve Ulusal sağlık İstihbarat Merkezi the National Center for Medical Intelligence.  DIA  dünya çapındaki krizlerde tüm dünyada operasyon merkezleri açmaktadır.

2007 Aralık ayında, DIA Savunma Bakanlığı Operasyon koordinasyon merkezini (the Defense Intelligence Operations Coordination Center (DIOCC)) açmıştır. Bu merkezde ulusal risk ve tehditlere arşı istihbarat kaynaklarını daha etkin kullanmayı hedeflemektedir. Tüm askeri imkanlar ile ulusal imkanlar birleştirilmektedir.

DIOCC  riskleri kontrol etmek ve azaltmak için Müşterek Fonksiyonlu bağlı komutanlıklar Istihbarat keşif ve gözetleme merkezi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

DIA

Ulusal Güvenlik Ajansı / Merkez Güvenlik Servisi (National Security Agency/Central Security Service)
Ulusal Güvenlik Ajansı / Merkez Güvenlik Servisi, ABD bilgi sistemlerini korumak için kriptografik faaliyetleri yöneten, koordine eden ve yabancı sinyaller istihbarat bilgilerini çözümleyerek, son derece özel aktiviteler gerçekleştiren ülkenin Kripto üreten ve dağıtan temel kuruluşudur. Bir yüksek teknoloji organizasyonu, NSA iletişim ve bilgi teknolojilerinin ön planda yer almaktadır. NSA ayrıca ABD hükümeti içinde yabancı dil analizi ve araştırmanın en önemli merkezlerinden biridir ve Amerika Birleşik devletleri'nde matematikçiler için en büyük işverendir. Ajans, askeri müşteriler, ulusal politika yapıcıları ve terörle mücadele ve karşı istihbarat toplulukları yanı sıra önemli uluslararası müttefikleri de hizmet vermekte ve desteklemektedir.Analistler, mühendisler, fizikçiler, matematikçiler, dilbilimciler, bilgisayar bilimcileri, araştırmacılar, yanı sıra müşteri ilişkileri uzmanları, güvenlik görevlileri, veri uzmanları, yöneticileri, idari memurları ve büro görevlisi gibi farklı işgüçlerini bünyesinde bulundurarak sıra dışı bir birleşimini temsil etmektedir.
NSA
CSS

Ulusal coğrafik Istihbarat (National Geospatial-Intelligence Agency)

Ulusal güvenlik hedefleri ile ilişkili zamanında doğru ve uygun coğrafik istihbaratı sağlar. Toplanan ve elde edilen ıstihbaratlar kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır, Sivil ve askeri liderlere silahlı kuvvetlerin göreve hazır olması için destek sağlar. Doğal afetlerde ( yangın ve sel gibi) ve insanlık adına yürütülen barışı destekleme operasyonlarında destek sağlar. NGA bu analizleri hava fotoğraları üzerinden çalışarak yapar.

NGA

Ulusal Keşif Ofisi (National Reconnaissance Office)

Ülkenin ihtiyacı olan keşif uydularının tasarımı, üretimi ve işletilmesini sağlar ve bu işletme süresinde merkezi istihbarat teşkilatı (CIA) ve Savunma bakanlığına hizmet verir. Diğer istihbarat uniteleri ile yakın yardımlaşma ve koordinasyon içinde çalışır. Askeri planlamalara yardım eder, sorunlu bölgeleri izler ve harekatların icrasında destek sağlar. Amerikan Ulusunun uzaydaki gözüdür.

NRO

Hava Kuvvetleri Istihbarat ( 25th Air Force )

ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (USAF ISR) Kurumsal havadan, uzay ve siber sensörlerden elde edilen istihbarat Amerika'nın önde gelen sağlayıcısıydı. 2014 yılında yeniden isimlendirilerek 25nci Hava Kuvveti olarak tanınmıştır. 25 nci hava Kuvveti her yerde, ulusal stratejik, operasyonel ve taktik ihtiyaçlarına uygun olarak sağladığı bilgiler ile komutanlara karar sürecinde destek sağlar. 14500 personeli ve dünyada 70 ayrı lokasyonda faaliyet göstermektedir.

Hedef ülkelerin hava kuvvetleri ve uzay komutanlıklarının hassas taraflarını, sınırlamalarını ve yeteneklerini (C4ISR) Komuta, Kontrol, Bilgisayar, Keşif, gözetleme imkanlarını, network sistemlerini ve süreçlerini izleyerek yapar.Tüm alt birimlerden gelen veriler Ulusal Hava ve uzay istihbarat merkezinde National Air and Space Intelligence Center (NASIC) işlenmektedir.

25 AF

Kara Kuvvetleri İstihbarat: (Army Military Intelligence):

İstihbarat yöneticisinin vizyonu çatışma, karmaşık ortamlarda ve asimetrik muharebelerde kara ve müşterek hareket komutanın  istihbarat kabiliyetlerini ve aldatma tekniklerini kullanımını geliştirmek, dönüştürmektir. İstihbarat verilerini birleştirmek, bulmak, düzeltmek, kullanıma hazır bilgi haline getirmek, istismar etmek, analiz etmek, yayınlamak için yeteneklerin geliştirilmesi ve personelin eğitilmesi ve personelin akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesidir.

Kara Kuvvetleri İstihbarat 6 temel faaliyet üzerine odaklanmıştır ve bu faaliyetler entegre olarak düşünülmelidir.

 1. Askeri istihbarat yeteneklerinin artırılması ve hazırlık seviyesinin korunması
 2. İnsan İstihbarat kapasitesinin artırılması
 3. İstihbarat Muhabere siteminin kurulması ve işletilmesi
 4. Siber operasyon kapasitesinin artırılması
 5. Keşif ve Bilgi elde etme yeteneklerinin geliştirilmesi
 6. Kurum kültürünün oluşması ve geliştirilmesi

Kara Kuvvetleri Istihbarat harekat merkezi (U.S. Army Intelligence and Security Command (INSCOM) operasyonel istihbarat faaliyelerini yönetmektedir. Istihbarat faaliyetleri ayrı bir komutanlık altında . U.S. Army Intelligence and Security Command (INSCOM)   organize edilmiştir: istihbarat Okulu ise Eğitim doktrin komutanlığına bağlıdır.

Ulusal temel Istihbarat Merkezi, ordu için askeri, bilimsel, teknik istihbaratı sağlar, raporlamasını INSCOM'a yapar. 17000 çalışanı vardır ve 30 ülkede 180 ayrı lokasyonda konuşlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir.

Army MI

Deniz Piyadesi İstihbarat (Marine Corps Intelligence)

Deniz piyadeleri için taktik ve operasyonel istihbarat üretir, coğrafi istihbarat, sinyal istihbaratı, Insan Istihbaratı,Kripto ve karşı Istihbarattan sorumludur. Deniz Piyadelerin gelecekteki gelişim ve planlamaları için stratejik istihbarattan sorumludur.

MCIA

Deniz Kuvvetleri Istihbarat (Navy Intelligence)

Donanma İstihbarat Teşkilatı, the Office of Naval Intelligence (ONI) hayati zamanında ve bilimsel, doğru, teknik, jeopolitik ve askeri istihbarat bilgilerinin analizi, üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır. Tüm dünya çapında yabancı askeri deniz kuvvetleri hakkında bilgi topladığı gibi sivil kuruluşların deniz faaliyetlerinde takip eder. ONI çalışanlarının dünyanın tamamında 3000 rakamının üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu mevcudun içinde analistleri, bilim adamları, mühendisler, uzmanlar ve teknisyenler bulunmaktadır. Ancak kadronun çoğu askeri personelden oluşturulmaktadır. Tüm dünyadan gelen istihbarat bilgileri Milli deniz Istihbarat merkezinde (National Maritime Intelligence Center NMIC) işlenmektedir.

ONI

ENERJİ BAKANLIĞI

 

Enerji bakanlığı İstihbarat ve karşı İstihbarat (Department of Office of Intelligence and Counterintelligence)

Enerji bakanlığı İstihbarat bölümü 4 temel alanda teknik istihbarat kaynağıdır.

1. nükleer silahlar ve silahların yayılmasını engellemek  2.Enerji güvenliği 3.Bilim ve Teknoloji 4. Nükleer enerji, güvenlik ve nükleer atıklar. Enerji bakanlığını sahip olduğu yüksek teknolojili laboratuarların ise 3 ayrı görevi vardır. a. zamanında, doğru yüksek etkili yabancı istihbarat analizleri ile DoE diğer ABD Hükümeti politika belirleyicileri ve İstihbarat desteği sağlamak b.DoE teknik, analitik ve araştırma uzmanlığına sahip personelini istihbarat, yasal görevler ve özel operasyonlar için hazır olmasını sağlamak. c.Özel teknolojileri ile hızlı ve güvenilir uzman desteğini İstihbarat, yasal görevler ve özel operasyonlarda sağlamak.

OICI

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Department of Homeland Security

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) terör saldırıları önlenmesi ve caydırmak ve tehdit ve tehlikelere yanıt vererek ABD'yi korumak için birleşik  ulusal çabada lider kurum konumundadır.
İstihbarat ve Analiz (I&A) bürosu DHS merkezi istihbarat  parçasıdır. Anayurt Güvenliği Konseyi ve Anayurt Güvenliği İstihbarat Konseyi rehberliğinde, İstihbarat ve Analiz Müsteşarı tarafından yönetilmektedir. IC bir üyesi olarak, İstihbarat ve Analiz (I&A) yoluyla, ABD için mevcut ve gelecekteki tehditleri tanımlamak ve değerlendirmek için birçok kaynaktan gelen bilgi ve istihbaratı kullanmaktan sorumludur. İstihbarat ve Analiz Bürosu devlet, yerel halk özel sektör ortakları ile yakın bir çalışma yaparak, ulusal ve DHS'deki karar vericiler desteklemek için istihbarat sağlar. İstihbarat ve Analiz Bürosu sınır güvenliği ile ilgili tehditleri değerlendirmekte ve takip etmektedir, bu kapsamdaki tehditler ise kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer konular, patlayıcı ve bulaşıcı hastalıkların kapsayacak şekilde sayılabilir.  İstihbarat Topluluğu'nun üyesi olmayan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, Gümrük ve Sınır Koruma, Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Gizli Servis ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ile yakın koordinasyon içinde çalışmaktadır.

I&A

Sahil Güvenlik Istihbarat (United States Coast Guard Intelligence)

Sahil Güvenlik geniş sorumlulukları, deniz güvenliği açısından vatandaşları koruyan ve deniz güvenliğini dış tehditlere karşı sağlayan Amerika'nın 5 nci silahlı askeri gücüdür. Personelin benzersiz tecrübesinden istifade ederek yalnızca sahil güvenlik görevlerini destekleyen istihbaratı toplamak değil aynı zamanda ulusal hedefleri etkileyecek konularda da istihbarat toplayarak, raporlama yapmaktadır.

CGI

ADALET BAKANLIĞI

 

Federal soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

Federal soruşturma bürosu bir istihbarat kuruluşu olmasının yanısıra kolluk kuvveti olarak da görev yapmaktadır. FBI ülke güvenliğine tehditleri ve bu tehditlerin bağlantılarını izleyecek kapasitedir. FBI görevini yaparken yerel kolluk kuvvetleri ve partnerleri yakın koordinasyon içinde çalışır. FBI istihbaratı stratejik ve taktik seviyededir.

FBI

Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (Drug Enforcement Administration)

Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi uyuşturucu ile mücadele kapsamında yasa ve yasal düzenlemelerin, mevzuatın uygulamasının kontrolünden sorumludur Uyuşturucu ile mücadele Milli güvenlik Istihbarat ofisi (DEA’s Office of National Security Intelligence ONSI), 2006 yılında Istihbarat komitesinin üyesi olmuştur. ONSI uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve global terörizm tehditinin ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. Amerikada 21 ofisi tüm dünyada ise 80 ofisi bulunmaktadır, 80 ofis 60 ayrı ülkede bulunmaktadır.

DEA

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Dışişleri Bakanlığı, Istihbarat araştırma bürosu,Department of State, (Bureau of Intelligence and Research ):

İstihbarat ve Araştırma Bürosu tüm istihbarat kaynaklarından gelen istihbaratı gerçek zamanlı olarak analiz ederek zamanında, amaca uygun ve amaçla ilişkili olarak bakanlık sekreterine ve devlet politika yapıcılarına ve karar vericilerine sunar. Aynı zamanda ulusal politikaların oluşturulması ve kullanılması için dış işleri bakanlığına destek sağlar.

Dışişleri bakanlığı İstihbarat Topluluğunun politik konularla ilgili çalışma ve faaliyetlerine etkin olarak katılır.

Istihbarat araştırma bürosu uzmanları, danışmanları, analistleri, bağımsız ve yabancı analistlerden elde ettiği veriler, diplomatik raporlar ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiler ile kamuoyu yoklamaları, etkileşimlerini izleyerek ulusal ve global çapta Amerikan çıkarlarına bölgesel ve işlevsel anlamda hızla cevap verecek ve politik değişimleri uygulayacak şekilde bilgi sağlayacak yapıda eğilimlerin derinlemesine analizini yapmaktadır.

INR

HAZİNE BAKANLIĞI

 

Hazine bakanlığı Isihbarat ve analiz bürosu, (Department of the Treasury, The Office of Intelligence and Analysis)

İstihbarat ve Analiz Bürosu, Mali konularda, yabancı istihbarata ulaşmak ve yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetleri için karşı istihbarat faaliyetlerini yürütmek için  2004 yılında kurulmuştur; Hazine bakanlığı ile ilgili mali konularda istihbaratın toplanması, birleştirilmesi, analiz edilmesi, dağıtılmasından sorumludur.

Istihbarat ve Analiz bürosu hazine bakanlığındaki Terörizm ve fnansal istihbarat dairesinin Department of the Treasury’s Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) bir parçasıdır. TFI finansal sistemi korumak, terörist faaliyetleri, kitle imha ve silahlanma faaliyetleri, uyuşturucu ticareti yapanların, para aklama faaliyetleri ve diğer ulusal güvenlikle ilgili konularda finansal alanlarda istihbarat faaliyetlerini sürdürmektedir.

OIA

TFI

 
"Ben bu işin Kitabını yazdım" deyimi gerçek oldu.

Etkili Sunumda Evrensel İlkeler kitabımın İçeriğine uygun hazırladığım;
Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi İçin Tıklayınız.
Etkili Sunum Becerileri Eğitimi İçin Tıklayınız.
Liderlik ve Algı Yönetimi Eğitimi İçin Tıklayınız.

Yazımda İstihbarat kuruluşlarını listelerken bağlı oldukları kurumları dikkate aldım. Bu kurumların görevlerinden yaklaşımla konuyu değerlendirmek isterim. Biz bu konuda ne yapabiliriz sorusunu sorarsak?

1.Dış İstihbarat Konusunda CIA örgütü vardır. Bunun görev, teknik imkan ve Kuruluşu hakkında hepimiz filmlerde ele alınanlardan o kadar çok bilgi edindik ki ::)) Bizdeki yapı yakında sanırım değişecek.

2.Savunma Bakanlığına bağlı olan silahlı kuvvetler ünitelerinin bir çok birliği ve teçhizatı mevcuttur, Hedef ülkeleri ve terör örgütleri üzerinde, insan İstihbaratı, ELINT, SIGINT, TROJAN, DF, Hava Fotoğrafı, Uydu, Füze Tespit ve savunma, Siber harp, Nükleer savunma, Bulaşıcı hastalık, Karıştırma, Aldatma, Hava fotoğrafı gibi bir çok alanda İstihbarat çalışmaları yapılmaktadır. Bizim Kurumlarımızın bu imkanlarının değerlendirilmesi kurum ve siyasi otoritenin görevidir.

3.Enerji bakanlığında bir İstihbarat biriminin olması çok önemlidir. Bugün bölgemizde olan karışıklıların, savaşların bir önemli sebebi de enerji kaynakları olduğuna göre, a. Bölgemizde nükleer silahların geliştirlmesini ve silahların yayılmasını engellemek  b.Enerji güvenliği c.Bilim ve Teknoloji d. Nükleer enerji, güvenlik ve nükleer atıklar e. Bölgesel ve global enerji politikaları konusunda çalışacak bir Enerji İstihbarat biriminin kurulmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyim. Bu İstihbarat birimine destek sağlayacak laboratuar imkanlarının da bunla birlikte düşünülmesinde fayda vardır.

4.Amerika'da İç güvenlik bakanlığının bizde İçişleri bakanlığı karşılığı olduğunu varsayabiliriz. Organizasyon iç güvenliği sağlayacak yapının sağlanması temel ilkedir.

    1. Burada yakında ikiye bölüneceği söylenen İstihbarat teşkilatımızın yeni bir yapıda İç istihbarattan sorumlu yeni bir organizasyon yapısı İçişleri bakanlığına bağlı olabileceği gibi, benim tercihim olan Başbakanlığa bağlı bir İç istihbarat örgütü olmasıdır.

    2. Amerika Gümrük ve göçmenlik kurumları ile etkin koordinasyon yolu ile çalışmaktadır, Bizde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığında bulunan Gümrük Muhafaza kaçakçılık ve İstihbarat kadrolarının istihbarat görevlerinin etkinleştirilmesi ile gümrüklerin kontrolü etkin sağlanmalı ve ticari bilgiler yani para bu yolla kontrol altında tutulmalıdır.

    3. Amerika'da Göçmen ve sığınmacılar konusunda yürütülen çalışmaların çok ötesinde çalışma yapmalıyız. Bizde 3 milyon sığınmacı mevcut bu nedenle Göçmen ve Sığınmacılar için Göç İdaresi genel müdürlüğü içinde İstihbarat birimi oluşturulmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

    4. İçişleri Bakanlığı bünyesinde sahil güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Göç İdaresi başkanlığı birimlerinde oluşan bir İstihbarat koordinasyon ve operasyon merkezi oluşturulabilir.

Ülkemizde ilk olarak pozitif ayırımcılıkla hazırlanmış kadınlar için liderlik Eğitim Programıdır.

Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi İçin Tıklayınız


5.Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yapı bizim dış işlerimizdeki yapıya uygun olduğu değerlendirilebilir.

6.Uyuşturucu ile mücadele son dönemlerde terörü finanse etmesi nedeni çok önem kazanmıştır. İç istihbarat teşkilatının bünyesinde DEA benzeri çok etkin bir uyuşturucu ile mücadele biriminin oluşturulmasının düşünülmesinin ihtiyaç olduğunu değerlendirmekteyim.

7.Amerikan Hazine bakanlığında mali istihbarat amacı ile kurulan bir birim mevcuttur. Parayı kontrol eden gücü kontrol eder. Bu nedenle parayı kontrol etmeyen bir İstihbarat sistemi olmamalıdır. Bu maksatla maliye bakanlığı içinde mali suçları araştırma biriminde İstihbarat yapısı oluşturulmalısının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yapı ile ülke güvenliğini tehdit eden para transferleri ve faaliyetler izlenebilir. Bu birim önceden olsaydı, ülke güvenliğini tehdit eden örgütler para toplayabilir miydi ve kendileri için şirket kurabilirler miydi insan düşünüyor.

8.Ülkemizde NSA yapısında bir kurum olması gerektiğinin elzem olduğunu değerlendiriyorum. Son yaşanan olaylarda Whats up, ve başka bilgisayar programları üzerinden illegal haberleşmeler yapıldığını medyadan okuyoruz. Amerika'da NSA bu boşluğu doldurmaktadır. Bu konuda bir yazı yazarak konuyu açacağım bununla birlikte bu kurumun ülkemiz için çok gerekli olduğunu düşünmekle birlikte bun yasal alt yapısının da doldurulmasının gerekli olduğunu değerlendirmekteyim.

9.Dünyada su savaşları gelecekte ön görülmektedir, Su gelecekte bu kadar önem kazanacağına göre su kaynaklarının korunması ve dünya, bölge ülkelerinin su politikaları ve bu konudaki dünya üzerindeki siyasi faaliyetlerinin stratejik, politik olarak izlenmesi için Devlet Su işleri teşkilatında Su Kaynakları ve stratejik İstihbarat Başkanlığının kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

İstihbaratın Kullanılması anlamında konuya bakarsak; Ekonomik savaş dünya üzerinde ülkeler arasında devam etmektedir. Bunun için güçlü ülkeler mali ve para politikalarının yanı sıra ambargolar, Ticaret rejimi düzenlemeleri, Gümrük politikaları, vergiler, Kredi derecelendirme kurumlarını vb, yöntemleri kullanmaktadırlar. Türkiye     Ekonomik savaşın tam ortasındadır. Bu nedenle İstihbarat yalnızca güvenlik odaklı olmamalıdır. Ülkenin ekonomik anlamda büyümesini ve kalkınmayı, daha geniş anlamda ülkemizin strateji ve politikalarını oluşturacak bilgi akışını da sağlamalıdır. Bu nedenle İstihbarat örgütlerinin yeniden yapılanmasında mevcut kurumları ikiye bölmek, bağlantılarını değiştirmek bir yöntem olduğu gibi; diğer katkı sağlayacak yöntemler ve faydaları şu şekillerde değerlendirilebilir.
1.İhtiyaçların tespiti ile yeni kurumların oluşturulması,

2.Kurumların Organizasyon ve iş süreçlerini değiştirilmesi,

3.Kurumların görev alanlarına göre bölünmesi ile gücün paylaşılması ve uzmanlık alanlarında odaklanmanın sağlanması,

4.Kurumlara yeni teçhizatların alınması ve kadro görevlerini yapar hale getirilmesi,

5.Amerika'da Milli İstihbarat yönetim ofisi bulunmaktadır, Bu ofiste 16 üye olarak tabloda yer alan kurumlar ve 17 nci üye ise Milli İstihbarat yönetim ofisidir. Bu Kurum istihbarat örgütlerini koordine etmektedir. Bu Kurum için üst akıl hakkında yazdığım yazı ile yapının daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır lütfen okuyunuz.

Firmalarınızın, vakıflarınızın, kurumların strateji çalıştayı, dönemsel değerlendirme toplantıları, kongre ve diğer önemli toplantılarınızda Moderatörlük hizmeti vermeye devam ediyorum. Talepleriniz için Lütfen irtibat Kurunuz.

a.Amerika'daki yapıya benzer şekilde; Ülkemizde ise yeni kurulacak İstihbarat kurumlarının ve mevcut olanlarının koordine içinde çalışması için yeni bir kurum kurulması ile Amerika'da mevcut olan benzer İstihbarat Koordinasyon ve yönetim kurumuna sahip olmak mümkün olacaktır.

b.Bu kuruma belirlenecek istihbarat kurumlarından temsilci atanması ile, bu kurum ülkemizin stratejik, operasyonel ihtiyaçlarına göre tüm istihbarat kurumlarını organize edecek ve kurumlara liderlik edecektir.

c.Bütçenin kurumlar  tarafından etkin harcanması,

d.stratejik, operasyonel ve taktik istihbarata odaklanmak mümkün olacaktır.

e.Bu kurumun yönetici ise Başbakanın İstihbarat danışmanı olacaktır.

6.İstihbarat organizasyonu insan kaynağına dayanmaktadır, Bu nedenle eğitimli ve nitelikli İnsan kaynağını sağlamak gerekmektedir. Benim düşüncem Ülkemizde İstihbarat eğitimini kurumsal bir yapıya kavuşturulmasıdır. Yeni çıkacak olan Milli Savunma Üniversitesi yasası kapsamında İstihbarat fakültesi kurulmalıdır. (4 yıllık )

a.Bu fakülteden mezun olanlar İç istihbarat, Dış İstihbarat, Askeri İstihbarat ve yeni kurulacak istihbarat birimlerinde çalışabilecek ve İstihbarat kadroları için Milli İstihbarat fakültesi insan kaynağı sağlayacaktır. Son süreçte el konulan üniversite binalarından istifade ile süratle kurulmasında fayda olduğunu değerlendirmekteyim.

b.Bu eğitim askeri eğitim temelli olmak üzere Amerika'da olduğu gibi kurulmalıdır. Amerika'daki İstihbarat fakültesi 1962 yılında kurulmuştur.

c.Bölgesel ve Global olarak ülkemizin stratejik hedeflerini dikkate alarak Arapça, Rusça, İngilizce, Çince, Farsça vb benzeri dillerde eğitim verilmelidir.

d.Teknolojik İstihbarat alanında eğitim vermelidir.

e.Kriptoloji alanında eğitim vermelidir.

f.Stratejik İstihbarat ve karar verme süreci konusunda devlet görevlilerine kısa süreli eğitimler vermelidir.

g.Teknolojik ve Stratejik İstihbarat alanlarında Master programları açılabilir.

h.Rekabet İstihbaratı ve rakip analizi konusunda açılacak kısa süreli eğitimler ile ülkemizdeki KOBI'lere ve büyük şirketlerimize ekonomik savaşı mikro anlamda yürütenlere istihbaratın etkin kullanılması ve bununla ekonomik beklentileri elde etmenin yolları öğretilebilir.

i.Makro seviyede Ekonomik savaşı Hükümetler yürütmektedir ancak bu makro politikalara dayanarak ticaret yapan şirketler yani mikro politika uygulayıcıları para için mücadele etmektedir. İnovasyon ve rekabet için rekabet istihbaratının Amerika'da olduğu şekilde şirketlerde kurumsallaşma süresine girmelidir. Bu konuda yazdığım yazıları yazılarım bölümünden okuyabilirisiniz.

Bu yazıda ortaya koyduğum ve açıklamaya çalıştığım tüm yeni kurumların kurulması ve yeni fikirlerin tamamı şahsıma aittir. Tüm amacım yeniden yapılanma sürecine katkıda bulunarak devletimizin ve milletimizin benzer süreçleri yaşaması ve güçlü bir devlet olarak yaşamasıdır.

Saygılarımla

Fikret GUZELLER
fikretguzeller@gmail.com