• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Koltuk Sevdası


(gtag.js)  Günümüzde koltuğa bir kez oturan o koltuktan ayrılmamak için elinden ne gelirse yapmaktadır, koltuk ve onun sahibi arasında çok kuvvetli bir bağ oluşmaktadır.

Bu bir dernek başkanlığı, site yöneticiliği, parti başkanlığı yada şirket yöneticiliği olsun, her ne pozisyon olursa olsun insanlar münasip yerlerinden sanki koltuğa yapışmaktadır.

Bu koltuğunu korumak ve makam kaybetme riskini ortadan kaldırmak için  tarihte ilk Osman oğlu katlini emreden Fatih Sultan Mehmet diye bilinirken,  ondan önce Osmanlı Devletinde koltuk hırsı ile yaşanan hadiseyi hatırlayalım.

Beden Dili Eğitimi için Tıklayınız.

Sultan Murad-i Hüdavendigar'in küçük oğlu Savcı bey Bursa'da kendi adına hutbe okutarak isyan etti ve 14 yaşındaki Savcı bey Bizans imparatorunun babasına isyan eden oğlunun kuvvetleri ile birleşerek  İstanbul yakınlarında babasının kuvvetleri ile çarpışmıştır ve kaybeden Savcı bey'in gözüne Babası mil çektirmiş ve daha sonra boğdurulmuştur.

Bir evlat koltuk ve makam hırsı ile isyan etmiş baba ise onu öldürmüştür. her ne sebeple olur ise olsun haklı nedenleri kenara bırakırsak, burada bizim konumuz olan koltuk sevdasıdır.
Önce niçin Koltuk/Makam istenir? Bunun nedenlerine bakalım;

1.İlk neden olarak makamla gelen ekonomik güç yani para makam sahibi olmak istemenin nedenidir.

2.Makamla gelen güç ve otoriteye sahip olma ve bunu kullanma isteği bir başka sebeptir.

3.Sosyal statü sahibi olmak ve toplum tarafından kabul görme isteği de etkendir.

4.Manevi tatmin ve değer görmek diğer neden olarak sayılabilir.

Şirkette, Dernekte ara kademe yöneticileri yada en üstte olan yönetim kurulu başkanı, Üyeleri veya CEO hepsisinin bir koltuğu vardır, yukarıda sayılan nedenlerin hepsi, veya bir kısmını koltuk sahibine sağlanmaktadır. Koltuğun imkanlarından istifade edenler her nedense bunlardan vazgeçemeyerek o koltuğa yapışmakta ve onun getirdiği hırsla koltuğu devredemeyerek, bırakın devretmeyi bazen yetkisini bile paylaşmayacak kadar kıskanç,hasis ve acımasız olabilmektedir.

Problem Çözme ve Karar verme Eğitimi için Tıklayınız.

Günümüzde koltuğunu korumak için öldürme veya göze mil çekme yoktur ancak onun yerine en basit kalp kırmak, mobbing son derece doğal görünmektedir. Ekonomik çıkar ve güç mücadelesi şekil değiştirmiş olmakla birlikte devam etmektedir. Para ve güç mücadelesinde yalan ve iftira, çalmak, yanlış insanlarla ittifaklar toplumda yaygın görülür olmuştur. Kalbi ve gönlü açık olan insanlar bunun böyle olmasından üzüntü duymakta ve insanlardan mütevazilik ve saygınlığını muhafaza etmelerini beklemektedir.

Yazıya ilk olarak koltuk neden istenir ile başladık bu aşamada aynı koltukta uzun süre kalmanın ve ayrılmamak için mücadele etmenin, direnç göstermenin şirket, dernek, parti veya vakıf için muhtemel sonuçları ne olabilir ona bakalım.

1.    Aynı pozisyonda sürekli kalan kişilerde genel olarak işletme körlüğü oluşur, kuruluşlardaki bariz aksaklıkları veya hataları bu koltuklarda oturanlar görmeyebilirler.

2.    Aynı pozisyonu korumak için karar alma sürecinde birçok konuyu zamana bırakmak yada üstten onay alma isteği ile riskten kaçınarak pozisyonunu koruma isteği nedeni ile görevini etkin yapamayarak kurumun aksak işlemesine neden olma ihtimali söz konusudur.

3.    Aynı pozisyonda kalma isteğinin baskın olması ile diğer muhtemel rakiplerini ekarte ederek kurumda yetkin insan sayısını azalmasına yol açılması bir sonuçtur.

4.    Maddi çıkarları önde tutarak, kişisel menfaat peşinde koşma ihtimalinin oluşması da kabul edilen bir gerçektir, Kişisel menfaatler, kurum çıkarlarının önüne geçebilmektedir.

5.    Kendisini destekleyen bir çevre oluşturarak, koltuğunu korumak için yandaşlar yaratılması ile kurumun adil işleyişinin önüne geçilmesi bir sonuçtur.

6.    İyi görünmek ve herkesle iyi geçinmek için yetkilerin etkin kullanılmaması ve sorumlulukların gereğinin yerine getirilmemesi ihtimalini inkar etmek mümkün değildir.

7.    Son olarak sahip olunanla yetinmek ve koruma çabasından dolayı hedefsiz olunması ve vizyonu olmayan yöneticinin kuruma etkin bir faydası olamayacağı çalışanlar ve toplum tarafından görülmektedir.


Konuyu birde o koltukta oturanın altında çalışanlar için değerlendirelim isterim.


1.    O koltukta uzun süre kalmanın neticesinde altta çalışanlar için yükselecek bir pozisyon olmayacağından kurum içinde kişisel gelişim ve kariyer planlamasının  önünde engel olacaktır.

2.    Kurum içinde vizyon sahibi olanlar kurumdan ayrılarak kendi yollarına gideceklerdir.

3.    Karar verme ve problem çözme şirket içinde etkin olmadığından çıkan sorunlar sorumlularca çözülemediği veya üstü kapatıldığı için üst makamlara taşınmayarak, kurumda çalışanlarca yok sayılmaktadır.

4.    Kişisel çatışmalar ve gruplaşmalar oluştuğu için çalışanlarda Kurum aidiyet duygusu azalmaktadır.

5.    Alttan gelenler kurumsal kimlikte yer bulamadıklarından toplumda tanınmış isim sayısı azalacağından iletişim kanal sayısı azalmakta ve topluma verilen mesaj sayısı azalmaktadır.

6.    Çalışanlar ve çevresinde olanlar Koltuk sahibine gerçekten saygı duymamaya başlayabilmektedirler.

Neden Koltuk sevdası ve güç sarhoşluğu insanları bu kadar etkilemektedir. Hırs ve koltuğun sıcaklığından nasıl kurtuluruz diye düşünmeden edemiyor insan?

Önce bu koltuk sahibinin üzerinde olanlar veya seçim yetkisine sahip olanlar şimdi şunları yapmalısınız.

1.Uzun süre koltuğun sahibi olan kişiye bakın en son ne zaman bir yenilik yapmış kontrol edin.

2.Yönetici mi? lider mi bakın kurumun ihtiyacını değerlendiriniz.

3.Kurumun içinde yetkin insanlara fırsat tanınması gerektiğini hatırlayınız.

4.Gençlik ve enerjinin önemini hatırlayınız.

5.Doğru ve onurlu olmanızın, adil davranmanız gerektiğini aklınızdan asla çıkarmayınız.

6.Sadakat ve adalet duygusunu vicdan terazinizde tartmayı unutmayınız. Vicdan terazisi dünyadaki en hassa terazidir. Çünkü insan kendine yalan söyleyemez.

Kurumunuzdaki ve pozisyonları ve buraları uzun süre işgal edenleri gözden geçiriniz. hep uzun süre dedik, Bu süre nedir, uzun süre kısa süre neyi ifade eder ve burada peki koltuklarda ne kadar kalınmalıdır sorusu gelir?

Bu sorunun cevabı en fazla kurumsal hafızaya sahip olan kuruluşlara bakarak bulunabilir: Türk, Amerikan, İtalyan, Rus, Fransız veya Dünyadaki herhangi bir orduya bakınız. Rütbe bekleme süresi en az 3 yıl ortalama 6 yıldır. Ordularda rütbe ile birlikte görev yeri de değişmektedir.Hem rütbe hem de görev değişerek yukarı doğru sorumluluk artmaktadır. tecrübe arttıkça yetki ve sorumluluk paralel artırılmaktadır.

Yerel yönetimlerde inovasyon kavramı ve uygulamaları Eğitimi İçin Tıklayınız.

Özel sektöre de genel olarak 3 yılda bir yukarı gitme yani terfi beklentisi vardır: bu olmuyorsa çalışanlarca firma dışında bir üst pozisyon aramaktadır.

Eğer kendiliğinde koltuktan ayrılma olmuyorsa, Kurumunuzda bir koltuk boşatmak ve yukarı hareket sağlamak için birilerinin koltuğa temas eden yerine ne yapmalısınız ki pozisyon boşalsın::)))

Yöneticiler ne yapabilir?

1.Birilerinin sizi o koltuktan koparmasını beklemeyiniz, kendiliğinizden ayrılmayı tercih ediniz.

2.Büyükler sanki oğlunuz uzun yolda aracı kullanıyormuş gibi sağ koltuğa geçiniz. Kontrol genç sürücüde iken konuşarak, tavsiyelerde bulunmanız yani danışmanlık yapmanız uygun olabilir. Bu tavsiye vakıf, parti ve derneklerde yani paranın konu olmadığı hizmetlerde genelde geçerlidir.

3.Kendinize fırsat tanıyınız, tecrübe ve bilgi birikimiz ile daha iyi bir pozisyonda daha çok kazanabilirisiniz, Daha iyi bir pozisyon bulma ihtimali sizin içinde vardır.
3
Koltuğu sevenlere de, koltuk bekleyenlere de selam olsun::)))

Fikret GUZELLER