Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Çok çalışan mı? çok çalıştıran yönetici mi Başarılıdır?

 (gtag.js)  Şirketler genellikle bir önceki şirketinde çok çalışan yöneticiyi işe almaya isteklidirler ve işe giren yöneticilerde şirketi tanıma ve işe adapte olma süresinin dışında sürekli olarak şirkette geç saatlere kadar çalışmayı tercih eder.  Yönetim kurulları veya şirket sahipleri şirkette geç saatlere kadar kalan insanları başarılı bulurlar, Bu ön yargıyı temel alarak başarılı ve tüm kapasitesini şirket için zorladığını düşünürler. Bu yazıda sorumuz çok çalışan yönetici başarılı mıdır?

Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi için Tıklayınız.

Çok çalışan yönetici tüm işleri genellikle kendisinin yapabileceğine inanır. Her konuda bir fikri, bilgisi ve ön yargıları vardır, şirkette çalışan veya uzman kadrolardan istifade ile doğru bilgiyi edinmek yerine kendi bilgisine dayanarak karar vermeye çalışır. Eksik bilgi ile verilen karar ve görevler aksaklıklara sebep olacağından aynı konu defalarca yöneticiye geri dönebilir ve zaman ve kaynak israfına yol açabilir.


Yönetici eğer kendini çok fazla beğeniyor ve personelini küçük görüyorsa onların fikirlerine önem vermeyebilir bu durumda bu davranışlarına yansıyacağından şirket içinde iletişim kanallarında tıkanma olabilir ve yönetici bir müddet sonra şirket içinde personelden destek görmeyerek birçok konuda yalnız kalabilir.

Yöneticinin her konuyu kendisinin çözümlemeye veya işi yapmaya kalkması durumunda aşırı bir yoğunluk ortaya çıkacaktır, bunun yoğunluğun sonucu olarak yorgun, sabırsız ve sinirli davranışları ortaya çıkabilir. Bu hem yöneticinin hem de çalışanların performansını etkileyecektir. Yönetici hem iş görüşmeleri bunu yanı sıra şirket çalışanlarına yeterli zaman ayıramama sonucu ortaya çıkacaktır.

Liderlik ve Algı Yönetimi Eğitimi için Tıklayınız.

Yoğun insanın zaman fakiri olmasının sonucu olarak şirket faaliyetlerini ve kişilerin yaptığı işleri takip ve kontrol edememe riski ortaya çıkacaktır. Her işi kendisi yapmayı tercih eden bir insan personele görev verme konusunda da son derece cimri davranabilir, öncelikle kendisi işi tamamlamak isteyebilir ve sonuç olarak şirket içinde bu alanın sorumlusuna iş vermediği için o kişinin yetki ve sorumluluklarını sınırlamış ve o şahsın verimsiz olmasına neden olmaya başlamıştır.

Personeli görev vermemesinin temelinde onlara karşı güven eksikliği söz konusu olabilir, bunun sonucu olarak görev vermediği insanların kendilerini geliştirme ve işlerini yaparak kendilerini gösterme imkânları ortadan kalkması riski söz konusudur.

Doğal olarak çalışanlara görev vermede isteksiz ve cimri davranan bir yöneticinin çalışanlara inisiyatif tanımasının zor bir seçim olduğu doğal bir gerçektir.

Kişinin gelişen ve karşılaşılan durumları yorumlayarak, şirket ve yönetici kararlarına uygun olarak işi başarı ile tamamlayacak esnekliğe sahip olması son derece önemlidir ancak çok çalışan ve her işi kendi yapma arzusunda olan bir yöneticinin yönetiminde bu son derece zor olur. İnisiyatif kullanan personelde başarılı olsa ve doğru karar verse bile yönetici ile çatışma veya sürtüşme içinde olabilir.

Personele görev vermek için işin başlangıcında bir planlama safhası olmalıdır eğer planlama yoksa yönetici en önemli fonksiyonlarından birini de yerine getirmiyor demektir. Planlama safhasında işi kimin ve nasıl ne amaçla yapılacağı belirlenir. Bunun yapılmaması şirketin çalışmasında aksaklıklara yol açabilir.

Rapor yazma teknik/Üslup Eğitimi için Tıklayınız.

Yöneticini ana sorumluluklarından biride şirket içinde ve şirket dışı kuruluşlarla koordinasyon yapmak olduğu bir gerçektir, eğer her işi kendisi yapmayı tercih ve isteğinde bulunan bir yönetici bu tercihinin sonucunda şirket içinde bilgi akışı ve koordinasyon eksikliğine neden olabilecektir.

Verilen işlerin takip ve kontrolü son derece önemlidir. Yönetici şirket faaliyetlerini yakından izlemeli ve hata ve aksaklıklara süratle müdahale ederek daha büyük sorunlara yol açmadan tedbir almalıdır. Ancak bu görevi şirket çalışanlarına görev vermeyen yönetici her işi kendisi yapmayı tercih ettiğinden kişisel hata ve yanlışlarını ortaya koymayacak ve bunlar tespit edilemediğinden farklı sonuçların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.

Görevleri kendisi yapan veya az miktarda çalışanlara görev veren yönetici rapor ve sonuç alma verme sürecini aksatarak şirket içinde rapor akışını da engelleyebilecektir.

Zamanını etkin kullanamayan ve çok yoğun bir yönetici şirket için proje geliştirebilir mi? O kadar yoğun, geç saatlere kadar çalışan bir insanın okumak, gözlemlemek ve kendini geliştirmek için pek zamanı kalmayacaktır, geçen yıllar içinde zamanın ve bilgi bakımından gençlerin gerisinde kalabilir. Bunun sonucu olarak genellikle proje yaratamaz. Yöneticide bulunan tecrübe önemlidir bunun yanı sıra tecrübe ile bilgi ve çalışan gençlerin dinamiğinin bütünleştirilmesi son derece önemlidir.

Yönetici sorunları tespit etmek için onların varlığını fark etmesi ve sonra çözümleri ortaya koyması gerekmektedir. Çok yoğun bir yönetici genellikle sorunları tespit etmekte zorluk çekebilecektir.

Çok çalışan ve ailesinden, kendi özel hayatından çalarak, zamanını ve hayatını şirkete adayan yönetici neden yukarıdaki sonuçların bir kısmına ya da tamamına neden olmaktadır.

Şirkette çalışmak ve şirketi yönetmek bir takım oyunudur. Bazen şirket çalışanları olmadan yöneticinin ofiste yapacağı işler olabilir ama şirkette çalışanlar gittikten sonra geç saatlere kadar kalan ve bunu alışkanlık haline getiren bir yönetici sizce zamanı etkin kullanarak her akşam ofiste neler yapmaktadır.

Şu ana kadar çok çalışan ve yukarıda sayılan sonuçlardan dolayı kısmen veya tam verimli olamayan bir yöneticinin portresini çizmeye çalıştım, gerek yöneticilerin gerekse şirket sahiplerinin bir değerlendirme yaparak, sayılan durumların mevcut olduğunu görmeleri durumunda tedbir almaları gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum.

Şu ana kadar çok çalışan bir yöneticiyi inceledik, ancak bu yönetici kendi işinden çok çalışanların işlerini üstlenerek iş yoğunluğunu artırmakta ve çok çalışmaktadır. Çok çalıştıran yönetici ise neler yapmaktadır, bunu ele almak gerekirse; Bu maksatla,

Şirket yönetim fonksiyonlarını hatırlamak gerekirse planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve kontrol’ dur.

Personelini çalıştıran yönetici; Problem sahalarını veya aksaklıkları önceden tespit ederek bu konuda çalışanları yönlendirir. Şirketin gelişmesi ve etkin çalışması için projeler yaratır ve bu projelerle ilgili şirket çalışanlarını görevlendirerek, çalışanların projelere bilgi toplayarak ve katkıda bulunarak projenin olgunlaşmasını ve planlama safhasının tamamlanmasını sağlar.

Planlama ve işlerin yürütülmesinde etkin bir organizasyon ve koordinasyon sistemi kurar, bu sürekli işler için daimi bir organizasyon niteliği taşırken, yeni projeler ve problem çözümlü kısa süreli işlerde kısa süreli takımlar kurabilir.

Şirket çalışanlarının işlerini eksiksiz yaptıklarını izler ve raporlama sistemi tesis ederek sonuçları ve gelişmeleri sürekli takip eder. İşin her aşamasında çalışanlarını izlenimleri, aldığı bilgiler ve gelişmeler ışığında şirket hedefine doğru yönlendirir.

Şirket içinde bilgi akışı ve bilgi yönetimini sistem ve esaslara bağlayarak, koordinasyon fonksiyonunun etkin ve verimli işlemesini sağlar.

Yönetici denetim işlevlerini yerine getirerek şirket iç ve dış faaliyetlerinin doğru ve planlandığı şekilde devam edip etmediğini izler ve işin her safhasında gerektiğine inanırsa planlamalarda değişiklik yapar.

Stratejik Yönetim ve Rekabet istihbaratı Eğitimi için Tıklayınız

Yönetim fonksiyonlarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan yönetici de çok çalışmaktadır, yönetici beyni ile çalışan ve doğru ve verimli kararlar alabilecek fırsatı ve ortamı kendisine yaratabilen, çalışanlarında bir takım ruhunu uyandıran ve bunu koruyan kişidir.


Başlangıçtan itibaren çok çalışan mı çok çalıştıran mı yönetici konusunu kısa başlıklarla inceledik. Çok çalıştıran yönetici de doğal olarak çok çalışmaktadır ancak personelini etkin kullandığı için onların görevlerini üzerine almamakta sonuç olarak etkin ve verimli çalışan bir şirket oluşturmaktadır. Çok çalıştıran yönetici, çalışmaları kendi katkılarıyla zenginleştirdikçe daha başarılıdır.

            Sorularınız için mail atabilirisiniz. Eğitim ve Toplantılarınızda beraber olmak dileklerimle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Fikret GÜZELLER
fikretguzeller@gmail.com