• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

İstatistik Eğitim Konuları

(gtag.js) Konuiçerik   Katılımcılar
Ölçek Geliştirme, Uyarlama ve Analizler EğitimiSosyal bilimler alanında çalışmalarda bulunanlar ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama süreçlerine ilişkin kavramları ve süreçleri yakından tanımalarını sağlamak ve bunlara ilişkin farklı istatistik programlarında analizler yapmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Akademisyenler, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve anket Firma çalışanları
2MATLAB Yapay Zekâ ve İstatistik UygulamalarıSosyal Bilimler ve eğitim alanında çalışmalarda bulunanların MATLAB programını tanımaları ve MATLAB programı üzerinden Yapay Sinir Ağları ile Bulanık mantık çıkarım sistemlerini öğrenmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Seminerde komut yazarak veya kütüphanelerde yer alan hazır fonksiyonlar üzerinden kümeleme, sınıflama ve tahmin analizleri yapılarak katılımcıların MATLAB programını daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır.Akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Firma çalışanları
3CMA Uygulamalı Meta Analiz SemineriSosyal bilimler alanında çalışmalarda bulunan META ANALİZİ tanımalarını sağlamak ve çalışmalarında topladıkları verileri kendi başlarına düzenleyerek etkili bir şekilde CMA programında analiz etmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Firma çalışanları
4CITESPACE İle Bibliyometrik AnalizBibliyometri; dergi, kitap, makale gibi bilimsel yayınların belirli özelliklerinin matematiksel ve istatistiksel araçlarla nicel analizinde kullanılan ve ilgili disipline, alana, konuya ilişkin bazı ipuçları veren yöntemler bütünü olarak ifade edilebilir. Bibliyometri, dergi, kitap, makale gibi yazılı kaynaklardan elde edilen veriler kapsamında (örneğin atıflar, yazar isimleri, anahtar kelimeler, kullanılan yöntemler, kullanılan istatistiksel teknikler, vs.) yazar, kurum ve ülkelerin yayın performansını değerlendiren,  disiplinlerin yapısını ve dinamiklerini veri yoluyla haritalamak suretiyle evrimini araştıran istatistiksel yöntemler dizisidir. Bibliyometrik veriler kullanılarak; ülkeler, üniversiteler, dergiler, belirli disiplinler ile araştırma konuları değerlendirilebilmekte ve çeşitli nitelikleri açısından karşılaştırılabilmektedir. Akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Firma çalışanları
5Çok Değişkenli İstatistik SemineriSeminer, sosyal bilimler alanında çalışmalarda bulunanların çok değişkenli istatistik tekniklerini yakından tanımalarını sağlamak ve çalışmalarında topladıkları verileri kendi başlarına düzenleyerek etkili bir şekilde farklı istatistik programlarında analiz etmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.Akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Firma çalışanları