Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

İçindekilerİÇİNDEKİLER


(gtag.js) http://www.dr.com.tr/Kitap/Etkili-Sunumda-Evrensel-Ilkeler-Ve-Uygulamalari/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0001764889001 adresinden temin edebilirsiniz. 
BÖLÜM I – GENEL SUNUM BİLGİLERİ ........................................................................1

 I. Sunum Nedir? .......................................................................................................1

II. İletişim ve Sunum .................................................................................................4

A. Sözlü İletişim .................................................................................................5

B. Sözsüz İletişim .............................................................................................. 6

C. Yazılı İletişim .................................................................................................6

D. Dinleme Nedir? ............................................................................................ 7

1. Dinleme ile İlgili Yanlış Bilinenler..........................................................12

 2. Nasıl Etkin Dinleriz ..............................................................................13

III. Sunum Çeşitleri ...................................................................................................15

A. Statüsüne Göre Sunumlar ............................................................................. 16

1. Resmi Sunumlar .................................................................................... 16

2. Resmi Olmayan Sunumlar ....................................................................... 17

B. Sunum Yapanın Kimliğine Bağlı Olarak Sunumlar ......................................... 17

1. İş Sunumları ............................................................................................. 17

2. Kişisel Sunum .......................................................................................... 17

C. Süresine Göre Sunumların Sınıflandırılması ................................................... 23

D. Amaçlarına Göre Sunumlar ........................................................................... 24

 1. Bilgilendirici Sunumlar ............................................................................. 24

2. Eğitim ve Öğretim Sunumları ................................................................... 25

3. İkna Edici Sunumlar ................................................................................. 26

4. Problem Çözme ve Karar Verme Sunumları .............................................. 27

5. Görevlendirme Sunumları ........................................................................ 28

6. Eğlence Sunumları ................................................................................... 28

7. Güvenirliliği Hedef Alan Sunumlar ............................................................ 29

8. Çok Amaçlı Sunumlar .............................................................................. 33

IV. Sunumların Kullanılabilecekleri Bazı Toplantı Çeşitleri .................................34

BÖLÜM II – DÜŞÜNCE VE SUNUM İLİŞKİSİ ........................................35

I. Düşünme Stilleri ve Karar Verme ...................................................................37

II. Karar Verme ve Sunum Süreçleri ..................................................................40

 III. Biyografik Bilgi Toplamak, Analiz Etmek, Yorumlamak ve Sunumda Kullanılması.42

IV. Soru Sormak ve Sunum İlişkisi ....................................................................45

V. Sunum Süreci Aşamalarının Sorularla İlişkisi ................................................48

 VI. Soru Sorabilme Becerimizin Sunum Süreçlerinde Kullanılması ...................50

A. Kişisel Gelişim Sürecinde Sorular .................................................................. 50

B. Sunumun Hazırlanması Sürecinde Sorular .................................................... 50

1. Planlama Safhası...................................................................................... 50

 2. Neyi-Ne Kadar Anlatacağım? .................................................................... 50

3. Bana Hangi Sorular Sorulabilir? ............................................................... 51

 4. Sorular Zor mu Kolay mı Olmalı? ............................................................. 51

 5. Hangi Seviyede Soracağım? ..................................................................... 51

 C. Sunumun Yapılması ve Anın Yaşanması Sürecinde Sorular ............................ 52

1. Farkındalık ve Sunumu Birleştirme ........................................................... 52

2. Sunumun Amacı ve Hedefler ................................................................... 52

3. Kişisel Yeteneğin Sınırları .......................................................................... 51

4. Kendini Bilmek ve Çevrenin Farkına Varmak ............................................. 53

5. Zaman ve Akışın Hissedilmesi, Kontrolü ................................................... 53

6. Kendini Başarılı Hissetmesi ...................................................................... 54

7. Katılımcıların Tatmini ve Mutlu Olması ...................................................... 54

8. Otorite ve Kontrol Duygusu ...................................................................... 54

D. Özeleştiri ve Değerlendirme Sürecinde Sorular .............................................. 54

VII. Sunumda Genel Olarak Kullanılan Soru Çeşitleri ........................................55

VIII. Sunum Yapanın Soru Sormasının Amaçları ................................................57

A. Dikkat Çekmek .............................................................................................. 57

B. Katılımcı Etkinliğinin Sağlanması ................................................................... 57

C. İlgi ve Odaklanmayı Sağlamak ....................................................................... 58

D. Geri-Döngünün Tespiti .................................................................................. 58

 E. Teşvik Etmek .................................................................................................58

F. Konuyu Derinlemesine İncelemek .................................................................. 58

IX. Konuşmacının Soru Sorma Tarz ve Davranış Önerileri .................................58

X. Katılımcıların Soru Sorma Esaslarının Açıklanması .......................................61

XI. Gelen Soruları Nasıl Karşılayacağız ve Nasıl Davranabiliriz ..........................63

XII. Sunumda Hangi Faktörler Işığında Nasıl Başarılı Olurum? .........................70

A. Yetkinlik ......................................................................................................... 72

B. Karakter ........................................................................................................ 72

C. Sosyallik (Girişkenlik) ..................................................................................... 72

D. Soğukkanlı olmak ......................................................................................... 72

E. Dışa Dönüklük ............................................................................................... 72

XIII. Güvenirliliğin Oluşturulması, Korunması ve Sürdürülmesi .........................73

XIV. Farkındalık ve Sunum .................................................................................80

 XV. Solunum ve İnsan .......................................................................................81

 XVI. İnsan Sesinin Oluşumu ..............................................................................86

A. Solunum Sistemi ........................................................................................... 87

B. Titreşim Sistemi ............................................................................................ 87

C. Yankı Sistemi (Rezonatör Sistemi) .................................................................. 87

XVII. Solunum Şekilleri .....................................................................................87

A. Omuz Solunumu ........................................................................................... 88

B. Göğüs Solunumu (Pektoral Solunum) ........................................................... 88

C. Diyafram ve Karın Boşluğu Solunum (Abdominal Solunum) .......................... 88

XVIII. Uygulama: Nefesinizin Süresini Ölçme Çalışması ....................................89

XIX. Uygulama: Diyafram Nefes Çalışması, .......................................................90

XX. Uygulama: Diyafram Nefes Çalışması .........................................................91

XXI. Uygulama: Ayakta Diyafram Nefes Çalışması ............................................92

XXII. Nefes ve Konuşmanın Dengesinin Planlaması ..........................................93

XXIII. Doğru Solunumla Konuşma, Hareket ve Davranış Dengesi .....................97

XXIV. Uygulama: Yürüyüş, Konuşma ve Solunum İhtiyacının Dengelenmesi ...100

XXV. Uygulama: Diyafram Nefesi İle Konuşma ................................................103

BÖLÜM III – İÇERİK, GÖRSEL VE ANLATIM TEKNİKLERİ .................106

I. Sorularla Sunum Vazifesinin Analiz Edilmesi ................................................106

 II. Sunum Planlamasının Yedi Adımı ................................................................110

A. 1’inci Adım: Amacınızı Belirleyiniz ................................................................ 113

B. 2’nci Adım: Katılımcıları/Dinleyicilerinizi Analiz Ediniz ................................... 114

1. Sorulabilecek Sorular ............................................................................. 114

2. Katılımcıları Gruplandırmak .................................................................... 115

3. Katılımcıların Analizi İle Elde Edilecek Çıktılar ......................................... 117

C. Amacının Belirlenmesi ve Dinleyicilerin Analizi Aşamalarının     Harmanlanması .....117

D. Sunum Tekniğinin Köşe Taşları .................................................................... 118

1. Ethos ..................................................................................................... 119

2. Pathos .................................................................................................... 120

3. Lagos ..................................................................................................... 120

E. 3’üncü Adım: İçerik Hazırlayınız ................................................................... 122

1. Sunumlarda Süre Dağılımı Nasıl Yapılabilir? ........................................... 122

2. Zihin Haritası ve İçerik Oluşturulması ..................................................... 124

3. Sunumun Yapısı ve Akışı Nasıl Oluşturulur ............................................. 129

4. Sunumun Gizli Bölümlemesi .................................................................. 131

5. Sunumda Mesaj İletiminde Kullanılabilecek Temel Teknikler ................... 135

6. Genel Tasarım ........................................................................................ 143

7. Kararda Mantık mı? Duygu mu? ............................................................. 144

8. Sunum ve Müzik ..................................................................................... 153

9. Şekli Kurallar .......................................................................................... 156

10. Görsel Olarak Neleri Kullanabiliriz ......................................................... 166

11. Sunumda Görselin Katkısı ve Etkisi Nedir? ........................................... 172

12. Yerleşim Nasıl Olmalıdır? ...................................................................... 175

13. Yerleşimde Dikkat Edeceğiniz Hususlar ................................................ 176

14. Grafiklerin Kullanılması ......................................................................... 178

15. Sunumda Görsel Kullanımının Örnekleri .............................................. 180

16. Geçişlerin Planlanması ......................................................................... 183

17. Seçim Amaçlı Sunumların İçerik Hazırlanmasındaki Farklar.................. 185

F. 4’üncü Adım: Akışı Planlayınız ...................................................................... 194

1. İlk Teknik Zihin Haritası Çıktısına Göre Akış ............................................ 194

2. Slayt Sıralamasına Göre Akış .................................................................. 194

G. 5’inci Adım: Mekân ve Sistemlerin Hazırlığı .................................................. 195

1. Mekân ve Sistemlerin Kontrolü ............................................................... 195

2. Oturma Düzeni ...................................................................................... 197

H. 6’ncı Adım: Prova Yapmak ........................................................................... 199

 1. Sunum Hazırlandıktan Sonra ................................................................. 199

2. Sunum Sunuma Hazır Hale Geldiğinde .................................................. 200

3. Son Prova Sunumun Yapılacağı Alanda .................................................. 201

I. 7’nci Adım: Katılımcı Notları ve Sunum Notlarının Hazırlanması .................... 201

1. Katılımcılara Slaytların ve Konuşma Metninin Sunum Öncesi Dağıtılması.. 201

2. Sunum Notlarının ve Konuşma Metninin Sonradan Dağıtılması .............. 202

3. Sunum Notlarının Hiç Dağıtılmaması ..................................................... 202

III. Uygulama; Sunum Hazırlama .....................................................................203

BÖLÜM IV – STRES, HEYECAN VE GEVŞEME TEKNİKLERİ .............206

I. Stres Nasıl Oluşur, Vücudumuzdaki Etkileri ve Sonuçları .............................206

II. Kendini Dinlemek ve Bilmek .......................................................................212

A. Vipassana, Olanı Olduğu Gibi Görmek ........................................................ 215

1. Uygulama: Nefeste Dört Nokta ............................................................... 216

2. Uygulama: Nefes Uygulamasını Nasıl Yapacağız ..................................... 217

B. Bedenimizi Gözleme ve Farkındalık .............................................................. 219

C. Uygulama; Bedenimizi Gözleme ve Farkındalık ............................................ 220

 III. Dozunda Stres Faydalıdır ...........................................................................221

 IV. Gevşemenin Tanımı ve Sunumdaki Önemi; (Heyecanın Kontrolü) ..............222

V. Gevşeme Tekniklerinin İnsan Bedeni Üzerine Etkileri ..................................223

VI. Gevşeme Teknikleri İle Heyecanın Kontrol Edilmesi ...................................224

A. Bedensel Gevşeme Teknikleri ....................................................................... 225

1. Nefesle Gevşeme Tekniği ve Uygulama .................................................. 225

2. Omuzların Gevşetilmesi Tekniği ve Uygulama ......................................... 227

3. Uygulama: Omurga ve Nefes Çalışması ile Gevşeme Tekniği, Uygulama ..... 229

4. Yürüyerek Gevşeme Tekniği ve Uygulama .............................................. 230

5. Kahkaha Atarak Gevşemek ve Uygulama ............................................... 233

B. Zihinsel Gevşeme Teknikleri ......................................................................... 234

1. Meditasyon ve Uygulama ........................................................................ 234

2. Mantra Tekniği ve Uygulama .................................................................. 237

3. Kendi Kendine Telkin ve Uygulaması ...................................................... 240

4. Müzik Terapisi ile Gevşeme Tekniği ve Uygulama .................................... 244

5. Sunumun Yarattığı Heyecan ve Gevşeme Teknikleri Faydaları Üzerine   Çalışmalar... 248

VII. Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar ..................................................249

BÖLÜM V – PLATFORM KULLANMA BECERİLERİ ............................252

I. Konuşmacının Duygu, Tutumunu ve Davranışlarını Etkileyen Beş Faktör .....255

A. Enerji ve Tutku .............................................................................................256

B. Pozitif Tutum................................................................................................257

C. Nezaket ve İncelik ........................................................................................257

D. Azim ve Kararlı Olmak ................................................................................. 258

E. Motivasyon ..................................................................................................259

II. Doğru Nefes Alıyor musunuz? .....................................................................260

III. Heyecanlı mısınız?......................................................................................261

IV. Beden Dilini Kullanmak ..............................................................................261

A. Duruş (Posture) ............................................................................................261

1. İyi Bir Duruşu Adım Adım Tanımlayalım ................................................. 264

2. Uygulama: Duruş ................................................................................... 265

B. Baş Hareketleri ............................................................................................266

1. Uygulama; Duruş ve Baş Pozisyonu ........................................................ 268

C. Yüz ve Mimikler ...........................................................................................268

1. Uygulama; Yüz Mimikleri ........................................................................ 272

D. Kaşlar ...................................................................................................... 273

E. Çene .......................................................................................................... 273

F. Boyun ......................................................................................................... 274

G. Gözler ve Bakışlar ve uygulama .................................................................... 274

1. Uygulama; Göz, Kaş ve Bakış ................................................................. 277

H. Ağız, Dudaklar ve Gülümseme .................................................................... 277

1. Uygulama; Gülümseme.......................................................................... 279

N. Parmaklar, Eller, Kollar ve Uygulama Ellerin Önemi ..................................... 279

 1. Uygulama; Ellerin Önemi ....................................................................... 283

O. Dokunma ....................................................................................................284

P. Ayaklar ve Bacaklar ......................................................................................285

Q. Yürüme Tarzı ve Bedenin Eğimi ................................................................... 287

R. Kişiler Arası Mesafe ...................................................................................... 289

V. Ses ve Konuşma ..........................................................................................291

A. Boğumlama(Artikülasyon/Telaffuz) ............................................................... 292

1. Uygulama: Boğumlama/ Telaffuz Çalışmaları .......................................... 294

B. Sesin Ritimi .................................................................................................295

C. Tonlama ......................................................................................................296

D. Vurgu .......................................................................................................... 297

1. Uygulama: Vurgu ve Tonlama Çalışmaları ............................................... 298

E. Ses Gürlüğü (Volüm–Ses Yoğunluğu) ........................................................... 299

1. Uygulama: Ses Gürlüğü ......................................................................... 300

F. Konuşma Hızı ...............................................................................................301

G. Sesin Kalitesi veya Tınısı .............................................................................. 301

H. Sessizliğin Gücü ..........................................................................................302

1. Muhtemel Eksiklikler .............................................................................. 303

2. Uygulama; Sesin Kullanımı (Ton, Vurgu, Hız, Volume, Ritim) .................. 304

 VI. Platformun Kullanımında Temel İlkeler .......................................................308

VII. Platformda, Davet, Giriş, Selamlama ve Kapanışta Mesajlar .....................310

A. Algıyı Yönlendirmede Altı Nokta ................................................................... 311

B. Bedel Kavramının Kullanılması .................................................................... 312

C. Girişte, Davet ...............................................................................................314

D. Açılış ve Giriş Bölümü ................................................................................. 316

1. Selamlama ve Giriş Mesajları .................................................................. 316

E. Kapanış ve Veda ..........................................................................................317

1. Etkili Bir Kapanışta ................................................................................. 317

F. Uygulama; Mesaj Yorumlama ve Yazma ........................................................ 320

VIII. Sunum ve Konuşmada Mesajlarınızı İnsanlara Nasıl Ulaştıracaksınız .......320

IX. Fiziksel ve Dış Görünüş Esasları ................................................................324

A. Sunum Yapacak Kişinin Dış Görünüşünü Etkileyen Unsurlar ........................ 324

 B. Giyim Tarzları ...............................................................................................326

1. İş veya Resmi Giyim (Business Formal) .................................................. 326

2. Yarı Resmi (Business Professional) ......................................................... 327

 3. Günlük Şık İş Giyimi (Business Casual) .................................................. 327

4. Günlük Giyim (Casual) ........................................................................... 328

C. Sunumda Giyim İçin Temel İlkeler ............................................................... 328

D. Giyimde Renkler ..........................................................................................331

1. Topluluk Önünde Konuşmalarda Giyilecek Renkler ................................ 332

2. Ürün Tanıtımı ve Satış Sunumunda Giyilecek Renkler ............................. 333

3. Ürün Tanıtımı ve Satış Sunumunda Giyilmeyecek Renkler ...................... 333

E. Sunumunuzda Kamera Çekimi Yapılacaksa ................................................. 333

 1. Giyim Önerileri ....................................................................................... 333

2. Yapılmaması Önerilenler ......................................................................... 334

X. Sözcük Seçiminin Gücü ve Konuşmanın Yapısı ...........................................334

XI. Sinergoloji ve Platform Kullanımı ...............................................................335

XII. Özgüvenli ve Otoriter Görünmek ..............................................................336

A. İçerik Unsurları ............................................................................................337

B. Şekil Unsurları .............................................................................................338

XIII. Sunumda Önemli Noktalar ......................................................................343

XIV. Uygulama; Cavlak Bey ve Bengusu ..........................................................346

A. Değerlendirme Tablosu ................................................................................ 347

B. Cavlak Bey ve Bengusu ............................................................................... 348

XV. Uygulama; İktisat Kongresini Açış Söylevi .................................................353

KAYNAKLAR ......................................................................................358