• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

(gtag.js)

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi (Hitabet Eğitimi)

Kitabımın uygulamaya yönelik ele aldığı, katılımcıların kişisel özellikleri ve ihtiyaçlarına göre uygulamaların yapıldığı bir eğitim programıdır.
 
Topluluk önünde konuşmak birçok insanın en büyük korkusu, içinden çıkılması çok zor bir iştir. Sanki dipsiz bir kuyudan gökyüzüne bakmak hissini yaşatır. Kuyunun dibinden ne kadar çıkışa yaklaşırsanız yaklaşın, duygularınız ve korkularınızın etkisi ile çıkışın birden sizden uzaklaştığını ve kendinizi tekrar kuyunun dibinde gibi hissedersiniz.

Konuşma süreci kişisel gelişim aşamasıyla başlar, sunum hazırlığı ve platformda sunumun yapılması ve değerlendirme aşamalarının bitimiyle tamamlanır. Bu süreçlerin tamamında, kimin yapacağı, ne zaman yapacağı, nasıl yöneteceği, neler yapacağı ve amacının ne olduğu gibi sorular, sunum yapanların temel sorularıdır. Soruların cevaplarını bilmiyorlarsa hatiplerin“TEMEL SORUN”LARIDIR.

Hitabet demek yalnızca platformda konuşmak, ses ve beden dilini kullanmak değildir. Platformda olmak sadece bir safhadır, etkili sunum (Hitabet) için kişisel gelişim ve mutfak çalışmasının var olduğunu çok iyi anlamak gereklidir. Unutmayınız satış bir topluluk önünde konuşmadır.

İş hayatında topluluk önünde konuşmasının her zaman bir amacı vardır, bu amaç olaylara, konuşmanın yapıldığı zamana, hedef kitleye ve beklentilere göre şekillenir. Hatip mesajlarını önceden hazırlar ve mesajını uygun cümle yapısı ve söz dizimi içinde en uygun teknikle aktarır. Bu süreçte algı yönetimi, bilgi vermek, hikâye anlatmak gibi teknikleri en etkin şekilde kombine eder. Bu teknikleri kullanma süresinde beden dili ve duyguları kullanmalı gerekirse halkı manipüle edebilmelidir.

Eğitiminin bölümlerinin farklı amaçları vardır, her bölümde yap-bozun parçalarının bir araya getirilmesi mantığıyla sunumun değişik gerekliliklerinin birleştirilmesi ve bu yolla kişisel gelişimin sağlanması hedeflenmiştir.

Farklı bölümlerde etkili konuşma planlamak ve yapabilmek için bilinmesi ve uygulanması gerekli olan, nefes, heyecanı kontrol altına almak, beden dili, soru sormak, düşünme-konuşma ilişkisi, sesin kullanımı, sinergoloji, anlatım teknikleri, müzikle ve görsellerin kullanımıyla mesajların güçlendirilmesi gibi konular resmin bütününü oluşturmak için bir araya getirilmiştir.

Eğitimin akışındaki uygulamaların yapılmasıyla sunumun unsurları bir temel ve binanın katlarının yapılmasındaki gibi etkili sunumda kişisel gelişim sağlanacaktır.

Hitabette (Sunumlarda) başarı güvenilirliğin oluşturulmasına, sürdürülmesine, gerektiğinde ve rakiplerinizin başarısızlığı güvenirliliğinin sarsılmasına dayanmaktadır. Güvenirlilik kavramının tesisi ve yıkılması başarının elde edilmesinde önemlidir. Unutmayınız hertürlü satış bir sunum ve topluluk önünde konuşmadır.

Güvenirlilik kavramının inşasındaki unsurlar eğitimde özel olarak ele alınmaktadır. Topluluk önünde konuşmada başarılı olmak için gerekli kişisel özellikler, güvenilirlik kavramı ile birlikte ele alınmaktadır.

Eğitim, Sun Tzu’nun felsefesinde ifade ettiği gibi, "Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır." bakış açısına göre hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda eğitimde kişisel olarak kendinizi tanımaya ve hedef kitlenin analizini gerçekleştirerek tanımanıza büyük önem verilmiştir. Rakibi ve kendinizi tanıyarak mesajlarınızı hazırlamanız gereklidir, rakibinizi yenmek için onun hassas ve zayıf yönlerini bulmanız ve buralara vurmanız gereklidir.

Günümüzde hatipler konuşmalarında rakiplerinin güvenilirliğine hasar verme veya yıkma amacını özellikle seçmektedirler. Sunumlarında içerik ve mesaj iletme yöntemlerini amaçlarına göre seçmekte ve biçimlendirmektedirler. Güvenilirlik, algı temelli güncel kavramdır ve ülkemizde çok etkin biçimde kullanılması nedeniyle eğitimde yer verilmiştir.

Lider olmak için hitabet yeteneğinin olmaz ise olmaz olduğu, tüm toplumlarca bilinen ve kabul gören bir gerçekliktir. Toplumları ardında sürüklemek insanları etkilemek için yalnızca konuşmanız yeterli değildir, ne söyleyeceğinizin ve nasıl söyleyeceğinizin çok büyük önemi vardır.

Özgüven sahibi olmak güzeldir fakat günümüzde sosyal medya ve kayıt imkânları yapacağınız her hatayı, telaffuz, eksik veya yanlış cümle kullanımlar sürekli karşınıza çıkabilecektir. Bu nedenle önceden hazırlanmış mesajları aynı yazıldığı biçimde ve söz dizimi ile söylemenin büyük önemi vardır. Lütfen ABD ve Rusya devlet başkanlarının konuşmalarına bakınız, hangi önemli konuşmasını doğaçlama yapmaktadır.

Elektronik suflör kullanarak, doğal konuşuyormuş ve konuya hakimmiş gibi görünmek mümkündür. Bu eğitimle başarılabilir.
Konuşmada ağzınızdan çıkan her sözün olumlu ve olumsuz etkisi olmaktadır. Bu nedenle içeriğin hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. Yunus Emre sözün önemini ne güzel anlatmış.

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

Eğitimi hazırlarken ülkemiz insanlarının ihtiyaçlarını bir araya getirmeye çalıştım. Giyim, beden dili, nesne kullanımı gibi unsurlar örneklerle ele alınmaktadır. Kitap katılımcılara daima bir kaynak olarak yardımcı olacaktır.  
        
"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur". Peter F. Drucker eğitimden yararlanmak için varmak istediğiniz yeri belirlemelisiniz, bir amacınızın olması gereklidir. Her saniyesini yaşayan, içselleştiren, alıştırmaları gerçekten inanarak ve kendini geliştirmek için defalarca yapanlar yeteneklerini geliştirecek, bir ömür boyu iş ve özel hayatlarındaki konuşmalarda başarılı olacaklardır.

Eğitimin içeriğinin kamera çekimleri ile uygulanması ve geri bildirimlerle her eylemin nedenini ve olumlu-olumsuz etkilerini öğrenmeniz hedeflenmiştir. Pratik yaptıkça özgüveniniz artacak ve zamanla gelişim gösterdiğinizi fark edeceksiniz.        

Fikret GÜZELLER
 
TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA EĞİTİMİ
Süre: 2 gün
Katılımcı Sayısı: 15
İçerik
 • Hitabet Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşur?
 • İletişim ve Hitabet İlişkisi
 • Düşünce ve Hitabet İlişkisi
 • Soru Sorma ve Hitabet İlişkisi
  • Soru Sormanın Amaçları
  • Soru Sorma Esaslarının Açıklanması
  • Soru Sorma Tarz ve Davranış Önerileri
  • Düşmanca Soruları Nasıl Karşılayacağım
 • Sunumda Nasıl Başarılı Olurum?
 • Güvenirliğin Oluşturulması Ve Sürdürülmesi
 • Farkındalık ve Sunum
 • Solunum ve İnsan
 • Nefes ve Ses İlişkisi
  • Ses tonu, vurgu, seste otorite, gücü yansıtma çalışmaları
  • Nefes ve Heyecan
  • Heyecanın ses üzerüne etkileri ve heyecanın etkileri
 • Hareket ve Konuşma Dengesi Çalışmaları
  • Nefes dengeleme ve havayı kontrol ederek kullanma çalışmaları
 • Sunum Vazifesinin Analiz Edilmesi
 • Hitabet Planlamasının 7 Adımı
  • Amaç Belirlemek ve Geliştirmek
  • Dinleyicileri Analiz Etmek
  • Mesaj ve Ana Fikrini Kapsayan İçerik Hazırlamak
  • Mesaj hazırlama tekniğinin ele alınması
  • Akışı Planlamak
  • Mekan ve Sistemlerin Hazırlığı
  • Prova Yapmak
  • Katılımcı  Notları Ve Sunum Notlarının Hazırlanması
 • Hitabetin Köşe Taşları
 • Konuşmada Geçiş Planlamaları
 • Stres Ve Heyecan - Gevşeme Teknikleri
 • Platform Kullanma Becerileri
  • Konuşmacının Duygu ve Tutumunu Belirleyen Beş Faktör
  • Nefes
  • Heyecan
  • Beden Dili ( Baş, el, Kol, Duruş, Mimikler, Gülümseme vb)
  • Ses ve Konuşma
  • Siyasetçinin Platforma Davet, Giriş ve Selamlamada (Mesajların oluşturulması ve iletilmesi)
   • Algıyı Yönlendirmede Altı Nokta
   • Bedel Kavramının Kullanılması
   • Selamlama ve Giriş
   • Kapanış ve Veda
  • Mesajların Ulaştırılma Teknikleri
   • Elektronik suflör, doğaçlama, ezberleme, nottan okuma teknikleri
  • Fiziksel ve Dış Görünüş Esasları
   • Giyim Esasları
   • Kürsüde giyim esasları
   • Halk arasında giyim esasları
   • Renk seçimin etkileri
  • Özgüvenli ve Otoriter Görünmek
  • Davranış örnekleri (Beden dili kullanımında)
  • Siyasetçinin nesne kullanması ve örnekler (Algı Yönetiminde faydası)
  • Sinergoloji ve Platform Kullanımı
  • Bireysel Uygulamalar ve Kişisel Geri Bildirimler
Diğer Detaylar ve Fiyat:
 • Türkiye ve Yurt dışı, kişiye özel eğitimleriniz için lütfen fiyat sorunuz.  
 • Açık eğitimler için tarih ve fiyatlarımız duyurulacaktır.
 • Kurum, sendika, dernek, Konfederasyon ve STK'ların olarak özel fiyat talepleri karşılanmaktadır.
 • Gurbetçilerimizin bulundukları ülkelerde, taleplerine uygun eğitim programları düzenleyebilmekteyiz.
 • Diğer sorularınız için lütfen iritbata geçiniz.