Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi

(gtag.js)


Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi

Türkiye'de ilk defa kadınlar için hazırlanmış özel içerikli liderlik eğitim programıdır.

Kim katılmalı:

Program, günümüzün kadın aday yöneticiler, yöneticiler ve hem kamu hem de özel sektörde liderlik rolüne istekli olanlar için hazırlanmıştır.

Amaç ve Neden;

Mottomuz;
Daha çok, güçlü kadınlara
Daha çok, lider Kadına

Doğuştan itibaren erkek çocuklar için otorite ve güç sahibi olma, kullanma üzerine oyunlar kurulurken, kızlarımızın oyunları ise mücadele ve kazanma kavramından daha çok yapıcı paylaşımlı oyunlar üzerine kurulmuştur.

Oyunlar genel olarak çocukların kişiliklerinin ve iletişim biçimlerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Oyunlarda, lider olmayı, yönetmeyi, dayanışmayı, paylaşmayı, rekabeti, öğrenir, Bu süreçte duygularının kontrolünü, empatiyi, af etme duygularını oyunlar içinde yaşar.  

Oyunlar çocukların gelişimde fark yaratan etkenlerden biridir. Anne, baba ve çevrenin kızlarımıza yaptıkları meslek telkinlerine bakıldığında genel olarak yöneticilik ve liderlik pozisyonlarının yerine öğretmenlik ve doktorluk gibi daha çok bireysel çalışabileceği işler olduğunu görüyoruz.

Erkekler askerlik yaptıkları süreçte otorite kurma ve otoriteyi kullanma ve oluşturmak için gözlem, eğitim fırsatı bulmaktadırlar.

Ülkemizde Üniversitelerimizde Kız ve Erkekler için liderliğin uygulanması ve hayata taşıması ile ilgili bir eğitim mevcut değildir.

Çocukluktan başlayan ve eğitim sürecinde süren ayırımcılığın getirdiği noktada başlayan iş hayatında kadınlar için ayırımcılık söz konusudur. Erkekler kayırılmakta ve daha çok lider olarak kabul edilmektedir, gerçekte ise liderlikte cinsiyet temelli ayırım yoktur.

Yapılan bilimsel araştırmalarda genel olarak kadınlar için bazı olumlu özellikler tespit edilmiştir.
  • Kadınlar; güçlü önsezileri, gelişmiş empati güçleri, kolay iletişim kurma becerileri, uzlaşmaya daha yatkın olmaları ve sabırları ile iş hayatında erkeklerden farklılaşıyorlar.
  • Yapılan bilimsel çalışmalarda kadın yöneticiler ile erkek yöneticiler arasında yönetim tarzı ve iletişim biçiminde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
  • Kadınlar yönetim ve liderlik yolunda başarılı ittifaklar yaratmaya ve kalıcı ortaklıklar kurmaya önem vererek üst düzey yönetici olmayı hedeflemektedir.

Kadınlar için olumlu özelliklerin var olmasına karşın eğitim eksikliğinden ve toplumun ayırımcı yaklaşımının etkisiyle toplumumuzda kadın liderlerimiz sayısının az olduğu görülmektedir. Tüm zorluklara karşın başarılı olan kadınlarımız vardır.

Bu değerlendirmelerin ışığında kadınlarımızın özel kapsamlı liderlik eğitimine ihtiyaç ve ilgi duyacakları düşüncesiyle çalışmaya başladım.  İncelemelerimde dünyada birçok ülkede kadınlar için özel liderlik eğitimlerinin olduğunu okudum/öğrendim.

Eğitimi hazırlarken, 1995-2005 yılları arasında NATO'nun değişik ünitelerinde, NATO üyesi ülkelerin kadın subay ve astsubayları ile çalışırken, öğrendiklerimi değerlendirdim. 2005-2019 döneminde iş hayatında kadınlarımızın gözlemlediğim liderlik eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harmanlamayarak içerik hazırladım.

Liderlikte kendini değerlendirme ve zayıf yönlerin geliştirilmesi, teorik bilgilerin hayata taşınması önem kazanmaktadır.

Kendimizi değerlendirirken çok zayıf ve çok güçlü olarak nitelendirmede çekingenlik yaşayabiliriz veya değerlendirilecek konunun farkında olmayabiliriz. Ancak eğitim döngüsünde daha kolay fark ederek değerlendirme ve anlama fırsatımız olur.

Erkek egemen toplumumuzda, kadın yöneticilerin ve yönetici adaylarının yeteneklerini teşhis ederek kullanmasının fayda sağlamasını, kadın yönetici ve liderlerin gelişmesini ve ilerlemesini hızlandırma, katılımcıların ekiplerine ve organizasyonlarına daha fazla değer katmalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Eğitim bu yolda kadınların gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Kadın, Güç ve Liderlik eğitim programı katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olması maksadıyla hazırlanmıştır.

þ  Lider Kimdir?
þ  Gücün Kaynakları ve etkisi?
þ  Öz Güvenli İletişim kurun
þ  Yönetici olarak görünürlüğünüzü arttırın
þ Fikirlerinizi ifade etmeyi, otorite ile konuşmayı ve istediğinizi almayı öğrenin.
þ  Küçük değişiklik, büyük etki yaratmayı öğrenin
þ  Lider olarak nasıl görüneceğinizi öğrenin
þ  Görmeyi ve anlamayı öğrenin,
þ  Yönetici bakış açısını ve sorgulamayı öğrenin
þ  Sınırlarınızı belirleyin,
þ  İş/yaşam entegrasyonunu yönetin.