• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Sun Tzu Felsefesiyle Stratejik Yönetim ve liderlik Eğitimi

(gtag.js) Sun Tzu Felsefesiyle Stratejik Yönetim ve liderlik Eğitimi;Küresel dünyada birçok yerde olduğu gibi, ABD ve Japonya'da SUN TZU felsefesi ticaret ve spor, politika gibi birçok alanda kullanım alanı bulmaktadır.
Bu bilgi birikimin ülkemizde yaygın olarak kullanılarak, ülke insanımıza ve ekonomimize katkı sağlamasını istediğimden SUN TZU Savaş sanatı felsefesini iş hayatına taşınması ve uygulamalarına değinen birçok yazıyı kaleme aldım.

İlgilendiğiniz yazı başlığını kopyalayarak arama kutusuna yapıştırınız, yazıya kolayca ulasacaksınız.

Başlığı ve İçeriği ile Sun Tzu'yu Vurgulayan Yazılarım;

 • Kadınlar ve SUN Tzu'nun Savaş Sanatı
 • Sun Tzu'dan Günümüze Karar Süreci ve Karar
 • Sun Tzu ve İkili İlişkiler
 • SUN Tzu ve SWOT Analizi
 • Habil, Kabil, Sun Tzu ve Motivasyon
 • Machiavelli, Sun Tzu'nun penceresinden ABD'nin dış Politikalar

İçeriğinde Sun Tzu Felsefesine Değinen Yazılarım

 • Karşı İstihbarat ve Şirketler
 • Yönetimde Güç Mesafesi, Disiplin, İtaat ve Otorite
 • Hedef seçim yöntemleri ve bir örnek (Öğrenciler için)
 • Rekabet İstihbaratı ve Şirketler;
 • İstihbarat ve Şirketlerin Sürdürülebilirliği
 • Korona Virüsün Etkileri ve Şirketlerin Geleceği?
 • Liyakat ve Sadakat
 • İçmeden sarhoş olanlar;
 • ANKA’NIN UYANIŞI (Ülkemizin üç cephede savaşma Riski)
 • Benden Eğitmen Olur mu? Hangi Eğitmenle çalışalım?
 • Bilgiden Korkuyor muyuz? İSTİHBARAT
 • Yenidünya Düzeninde Şirketlerin Yeniden Yapılanması ve Yönetim Anlayışındaki Değişimler
 • Yönetici ve Rekabet İstihbaratı
 • 10 Adımda Hatalardan ders Almak
 • Avcı ABD Kılıçbalığı Türkiye’ye Karşı


Bu birikimi daha geniş bir bakış açısı ile ele alarak, eğitim içerikleri ile zenginleştirerek şirket çalışanlarınızın dikkatine sunmak istedim.

Sun Tzu'nun en önemli doktrini "Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır." Bu nedenle “Savaş sanatı kitabı savaşın değil barışın kitabıdır ve Savaş sanatı kitabı yöneticinin yorumları ile eşsiz bir yönetim aracıdır.”

Hedef Kitle: Yöneticiler ve yönetici adayları ve çalışanlar ( Yönetici olmayanlar)

Amaç:

Bundan yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce ünlü filozof savaşçı Sun Tzu tarafından yazılmış olan Savaş Sanatı (Sunzi bingfa) adlı bu eser, savaş stratejileri tarihinin en prestijli ve etkileyici eseridir. Savaş Sanatı'nın teorileri iki bin beş yüz yıldır tüm askeri lider ve strateji uzmanlarına kılavuzluk ettiği gibi bugün de gerek Asyalı/Amerikalı/Avrupalı idareci ve politikacılara gerekse modern işadamlarına yol göstermektedir.

18 nci yüz yıldan itibaren Japonya'da bilim adamları, Sun Tzu'nun klasik öğretilerini, modern çağın siyaset ve iş yaşamına büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Gerçekten de bugün pek çok kimse, Japonya'nın bugünkü başarısında. Sun Tzu'nun ünlü Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır, ' doktrininin büyük rol oynadığı konusunda birleşmişlerdir.

Günümüzde sun Tzu kitabı bir çok okulda eğitim programlarına alınarak sistemli bir şekilde politika, spor ve iş hayatına nasıl aktarılacağı ve faydaları öğretilmektedir.

Savaş Sanatı bugünün iş dünyası içindeki bitmek bilmeyen rekabet konusunda gerek kişisel, gerekse uluslararası çekişme ve mücadelenin ana hatlarına ışık tutar.

Eğitimin verdiği ana fikir yenilmez olabilmek, savaşsız zafer kazanmak, savaş ve rekabetin fiziğinin, psikolojisinin ve politikasının doğru analizi ile rakiplere karşı üstünlük kazanmanın yollarını anlatmasıdır.

Eğitimin sonucunda, bugünkü acımasız iş yaşamında hemen her zaman benzer koşullarla karşılaşılabileceği anlatılacak ve Sun Tzu'nun derslerinin pratik kullanımının uygulama becerisine sahip işadamlarına sağlayabileceği yararlar vurgulanacaktır.

Eğitimde planlama dan başlamak üzere kaynak yönetimi, insan kaynaklarının önemi ,motivasyon, liderlik , hedef seçme, hedefe ulaşmak için seçilecek kritik başarı faktörleri ve liderlik husuları üzerinde önemle durularak stratejik yönetimin önemine değinilmektedir.

“Savaş Sanatı sadece askerlerin ya da tarihçilerin kullanımından çok, bugünün dünyasındaki kullanım ve yararlanma alanını en çok çalışma hayatındaki, sınırsız savaş ortamında bulmaktadır. Bu 2500 yıllık eserin günümüz iş hayatına uygulanmasını ele alan bu eğitime katılarak, felsefeyi doğru yorumlamayı becereceksiniz bunun yanı sıra yöneticilerin ve yönetici adayları iş hayatında SUN TZU stratejik yaklaşımını bütünsel bir anlayış ile aklı kullanarak uygulama yeterliliğini kazanacaklardır.”

Davranışsal Hedefler

1.Bilgeliği aynı kalan ve zamana değişime karşın her zaman uygulanabilir olan stratejiyi kullanışlı kılacak yeterliliğe kavuşacaklardır.

2.Sun Tzu’nun kitabındaki esasları mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kalitesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır, bu aracı kullanarak daha kaliteli karar vereceklerdir.

3.Hedef seçme ve hedefe ulaşmak için planlama ve mücadelenin yeri ve zamanı ve faktörlerin yönetimini öğrenecekleridir.

4.Küresel rekabet ve piyasada var olma savaşlarının yoğunluğunda bu eğitim ile sun tzu nun savaş stratejilerini iş hayatına bağlanacak ve katılanlar yeni stratejik felsefe ile bu ortama hazırlanmış olacaklardır.

5.Bu eğitimde size verilecek olan bilgiler her duruma uyan bir el kitabı değildir. katılımcılar alacakları bilgi ile bu felsefeyi ne zaman kullanacaklarına karar verecek yeterliliğe ulaşacaklardır.

6.Bu eğitimde basitleştirerek karmaşık durumlarda konulara analitik yaklaşmayı sağlayacak yöntem öğretilecektir.

Karar verme sürecinde tecrübe ve bilgi seviyesine bağlı olarak yöneticilerin doğru karar verme olasılığı değişmektedir.

7.Sun Tzu'nun yazılarını mantıksal düşünce süreçleri ile karar verme kaltesini artırmak için eşsiz bir yönetim aracıdır. Bu aracı kullanmayı katılımcılar öğreneceklerdir.

8.Katılımcılar felsefenin değişik bölümlerini kendi kişisel alanlarına veya çalıştıkları seviyede uygulama imkanına sahip olacaklardır. bu felsefe bireysel seviyeden başlayarak takım ve en üst düzey yönetimlere tatbik edilebilen bir felsefedir.

Eğitim Yöntemi

1.Sun Tzu Kitabındaki ilgili bölümler önce izah edilecek sonra günümüz hayatı ile paralellik kurulacak ve günümüz ekonomik hayattından ve askeri tecrübelerden uygulamalı analizler yapılarak, katılımcıların felsefeyi kendilerine mal etmeleri hedeflenmektedir.

2.Yöneticiler Kişsel gelişim eğitimlerinde ve diğer eğitimlerde parça -parça farklı eğitimler almaktadırlar, Bu aldıkları eğitimleri bir bütün halinde birleştirme ve dünyadaki uygulamalar ile karşılaştırarak, uygulama imkanını bu eğitimde bulacaklardır.

3.Her eğitime katılan kararlarında aldığı bilgi ve yeterlilik seviyesi ile tecrübelerine dayanarak karar vermektedir, sınıfta ele alınacak dosylarda karşılıklı fikir değişmeleri ve uygulamalar ile olaylara farklı yönlerden bakma kabiliyetlerini geliştireceklerdir. Bu amaçla her bölüm sonunda uygulamalar yapılacaktır.

4.Eğtimde yöneticinin olaylara bakış açısının nasıl olması gerektiği hususunda grup çalışmaları yapılacaktır.

5.Bu eğitimde bir felsefe anlatılarak, kişilerin kendine mal etmesi hedeflendiğinden katılımcılar bilgi ve eğitim seviyesine göre uygulama yeterliliği kazanacaktır.

6.Ele alınacak dosyalarda önemli olan başkalarının yaşadıklarından ders çıkarmaktır. En akıllı yaklaşım başkalarının bedel ödeyşp yaşadığı tecrübeleri inceleyerek aynı bedelleri ödemeden tecrübe kazanmaktır.

7.Kısa filmler üzerinden uygulamalar yapılacaktır.