• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Rapor yazma teknik/Üslup Eğitimi

(gtag.js)
Rapor yazma teknik/Üslup Eğitimi
 
“Rapor yazmanın çalışan, yönetici ve kurumsal anlamada amaçları olan bir yazı şeklidir. Temel olarak resmi yazışma esaslarına dayanır ve bu esaslardan hareket edilir, resmi yazışma esaslarına/bilgisine sahip olmayan etkin ve doğru şekilde rapor yazamaz.”

Kim Katılmalı:

Kamu veya özel sektörde denetleme ve değerlendirme yapanlar, dönemsel raporlama yapanlar ve raporları imzalayarak sorumluluğu paylaşanlar


Amaç ve Neden;

Yazı yazma veya herhangi bir konuda rapor hazırlama genellikle sevilmeyen bir iştir. Bunun başlıca sebebi; yazma tekniklerindeki eksiklerimiz veya bu konudaki yanlış bilgilerimizdir. Ancak yazılı iletişim, kurum içi ve kurumlar arası iletişimde çok önemli bir yer tutmaktadır.
 
Kariyerimizdeki başarımız büyük ölçüde kurum içi yazılı iletişimde ve rapor hazırlamadaki başarımızla orantılıdır. İş yazışmalarındaki ve raporlamadaki başarımız, kurumu temsil etme kabiliyetimiz gereği kurumumuzun imajını da olumlu yönde etkilemektedir.
 
Seminer, katılımcılara, özellikle iş dünyasında, yazı dilini etkili kullanmayla ilgili bilgi ve becerileri kazanacaktır.
 
Eğitim sonrasında katılımcılar, duygu ve düşüncelerini kısa, öz ve etkileyici bir şekilde ifade etmek, imla kuralları, noktalama işaretleri, paragraf teşkilinde bilinmesi gerekenler ve yazıda uyulması gereken biçim özellikleri gibi konularda farkındalık geliştireceklerdir. Eğitim, aynı zamanda katılımcılara önemli bir yönetim becerisi kazandırmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
 
Etkin olmayan yazışmalar gerek kaynak gerekse zaman kaybı açısından firmalarda israfa yol açmaktadır. Bu eğitimde resmi yazışma kuralları anlatılarak kamuda uygulanan kurallar ve yazışma esasları örnekler ile anlatılacaktır. esas olarak usule ve esaslara bağlı yazışmalar her zaman standartları getirir ve standartların olması kaliteyi artırır.Yazışma esaları örnekler ile ele alınacaktır.
 
Günümüzde e mail ile haberleşme çok yaygın olarak kullanılmaktadır. bu eğitimde  email yazmada dikkat edilecek hususlar uygulamalı olarak anlatılacaktır.
 
Davranışsal Hedefler

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar ;

φ Dili doğru ve etkin kullanmanın iletişimdeki önemini kavrayabilecekler, Kelime seçiminin yazılı iletişimdeki önemini anlayabilecekler,

φ Yazının amacına uygun içeriği oluşturabilecekler, Yazılı iletişimin amacını belirleyerek işyerinde yazılı bilgi aktarırken basit ve pratik teknikleri kullanabilecekler,

φ Hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içerik ile biçimdeki yazıları tanımlayabilecekler, Farklı kanallardan yazılı bilgi aktarırken dikkat edilecek unsurları belirleyebilecekler,

φ e mail ve resmi yazışmalarda zor durumlarda saldırgan olmadan, talep ve beklentilerini doğru dille yazıya aktarabilecekler, Zor durumlarda duygularını kontrol ederek mesajlar yazabilecekler,

φ Rapor çeşitleri ve kullanım amaçlarını kavrayarak, okuyan herkesin aynı sonuçları çıkarabileceği etkin raporlar/yazılar üretebileceklerdir.

φ Dil bilgisi kurallarına uyarak raporlar yazacak ve formatsız olan rapor usullerinde kendi formatlarını amaca uygun yaratabileceklerdir.