• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Politikacılar için Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

(gtag.js)

“Siyasette Gönüllerin Fethi” Elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. 

Elektronik Kitap Satın Almak İçin; 46,5 tl.

Google books; SİYASETTE GÖNÜLLERİN FETHİ - Fikret GÜZELLER - Google Books

Google Play; SİYASETTE GÖNÜLLERİN FETHİ - Fikret GÜZELLER - Google Play'de Kitaplar


Politikacılar için Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi


Kim Katılmalı:

Lider olmak isteyenler, Politikacılar (Belediye Başkanları, Milletvekilleri), STK yöneticileri, Vakıf Yöneticileri, Şirket veliahtları,


Amaç ve Neden:

Topluluk önünde konuşmak birçok insanın en büyük korkusu, içinden çıkılması çok zor bir iştir. Sanki dipsiz bir kuyudan gökyüzüne bakmak hissini yaşatır. Politikacı iseniz yalnızca iyi bir hatip olmanız yeterli değildir, etkili konuşmanın yanı sıra topluluğu yönlendirebilmeli ve kişisel amaçlarınızı benimsemelerini sağlayabilmelisiniz. Bu nedenle iyi bir hatip olmak lider politikacılar veya adayları için çok önemlidir.

Konuşma süreci kişisel gelişim aşamasıyla başlar, sunum hazırlığı ve platformda sunumun yapılması ve değerlendirme aşamalarının bitimiyle tamamlanır. Bu süreçlerin tamamında, kimin yapacağı, ne zaman yapacağı, nasıl yöneteceği, neler yapacağı ve amacının ne olduğu gibi sorular, sunum yapanların temel sorularıdır. Soruların cevaplarını bilmiyorlarsa hatiplerin“TEMEL SORUN”LARIDIR.

Hitabet demek yalnızca platformda konuşmak, ses ve beden dilini kullanmak değildir. Platformda olmak sadece bir safhadır, etkili sunum (Hitabet) için kişisel gelişim ve mutfak çalışmasının var olduğunu çok iyi anlamak gereklidir.

Politikacılar için topluluk önünde konuşmasının her zaman bir amacı vardır, bu amaç olaylara, konuşmanın yapıldığı zamana, hedef kitleye ve beklentilere göre şekillenir. Hitabet ve kişisel imaj birlikte kullanılması günümüzde önem kazanmıştır.    
    
Hatip mesajlarını önceden hazırlar ve mesajını uygun cümle yapısı ve söz dizimi içinde en uygun teknikle aktarır. Bu süreçte algı yönetimi, bilgi vermek, hikâye anlatmak gibi teknikleri en etkin şekilde kombine eder. Bu teknikleri kullanma süresinde beden dili ve duyguları kullanmalı gerekirse halkı manipüle edebilmelidir.

Eğitiminin bölümlerinin farklı amaçları vardır, her bölümde yap-bozun parçalarının bir araya getirilmesi mantığıyla sunumun değişik gerekliliklerinin birleştirilmesi ve bu yolla kişisel gelişimin sağlanması hedeflenmiştir.

Farklı bölümlerde etkili konuşma planlamak ve yapabilmek için bilinmesi ve uygulanması gerekli olan, nefes, heyecanı kontrol altına almak, beden dili, soru sormak, düşünme-konuşma ilişkisi, sesin kullanımı, sinergoloji, anlatım teknikleri, müzikle ve görsellerin kullanımıyla mesajların güçlendirilmesi gibi konular resmin bütününü oluşturmak için bir araya getirilmiştir.

Eğitimin akışındaki uygulamaların yapılmasıyla sunumun unsurları bir temel ve binanın katlarının yapılmasındaki gibi etkili sunumda kişisel gelişim sağlanacaktır.

Hitabette (Sunumlarda) başarı güvenilirliğin oluşturulmasına, sürdürülmesine, gerektiğinde ve rakiplerinizin başarısızlığı güvenirliliğinin sarsılmasına dayanmaktadır. Güvenirlilik kavramının tesisi ve yıkılması başarının elde edilmesinde önemlidir.

Güvenirlilik kavramının inşasındaki unsurlar eğitimde özel olarak ele alınmaktadır. Topluluk önünde konuşmada başarılı olmak için gerekli kişisel özellikler, güvenilirlik kavramı ile birlikte ele alınmaktadır.

Eğitim, Sun Tzu’nun felsefesinde ifade ettiği gibi, "Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır." bakış açısına göre hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda eğitimde kişisel olarak kendinizi tanımaya ve hedef kitlenin analizini gerçekleştirerek tanımanıza büyük önem verilmiştir. Rakibi ve kendinizi tanıyarak mesajlarınızı hazırlamanız gereklidir, rakibinizi yenmek için onun hassas ve zayıf yönlerini bulmanız ve buralara vurmanız gereklidir.

Eğitimin içeriğinin kamera çekimleri ile uygulanması ve geri bildirimlerle her eylemin nedenini ve olumlu-olumsuz etkilerini öğrenmeniz hedeflenmiştir. Pratik yaptıkça özgüveniniz artacak ve zamanla gelişim gösterdiğinizi fark edeceksiniz.

Fiyat:
  • Türkiye ve Yurt dışında kişiye özel veya grup eğitimlerimiz için fiyat sorunuz. 
  • Kurum, sendika, dernek, Konfederasyon ve STK'ların olarak özel fiyat talepleri karşılanmaktadır.
  • Gurbetçilerimiz için taleplerine göre eğitim programları düzenleyebilmekteyiz.