• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

İnovasyon ve Rekabet İstihbaratı:

(gtag.js) 
İnovasyon,
yeni fikirleri veya keşifleri yeni ürün, metot veya hizmet  değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. İnovasyon yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. İnovasyon tek bir eylem değildir, İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Günümüzün şiddetli ve değişken rekabet ortamında firmalarımız varlığını devam ettirebilmek ve katma değerli ürün üreterek daha fazla kar etmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmelerinin yanı sıra yenilemeleri de gerekmektedir.

Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Buradan doğacak yeni fikirlerle yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.

Rekabetçi İstihbarat tüketicilerin, müşterilerin görüş ve beklentilerini toplar ve kullanılır hale getirmeye çalışır. Tüketici görüş ve beklentilerinin  üretici ve hizmet sunanlar tarafından anlaşılması önemlidir. Hayaller ve beklentiler inovasyonun kalbini oluşturmaktadır. İstihbarat tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin eden yapıda sonuç verdiğinde istihbarat analizinin çıktısı nihai ürün olarak kullanılabilir hale gelir.


Rekabet istihbaratı veri ve enformasyon toplar, toplanan veri ve enformasyon analiz sürecinden sonra kullanılabilir bilgiye dönüşür. Yeni ve yaratıcı fikirlerin oluşması için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fikirlerin kaynağı ise BİLGİ olmaktadır. Rekabet İstihbaratı ise inovasyonun ilk basamağındaki yaratıcı fikri veya keşfin oluşturulması yolunda kullanımı için tetikleyici ve anahtar roldedir.

Şirketlerde önemli olan rekabet istihbaratı ile elde edilen bilginin inovasyonda kullanılmasıdır, Bu kullanımın çıktısı ile ürün, hizmet veya süreç elde edilebilir.

İnovasyon karar sürecini Rogers, E.M., (2003). Diffusion of innovations çalışmasındaki gibi sınıflandırarak üzerine rekabet istihbaratını koyarsak Rekabet istihbaratı ile inovasyonun bağlantısını daha anlaşılır hale getirebileceğimizi düşünüyorum.

1.Bilginin Elde edilmesi: Piyasadaki rekabet şiddetli olması ve bunun sürekli olması sonucunda şirketinizin yöneticisinin piyasadaki rakip ürün ve hizmetler hakkında bilgiye sahip olmak isteyecektir. Hangi bilgilere ihtiyaç duyacaktır sorusunun cevabını rekabet istihbaratının kapsamında bulacağız.

Rekabet İstihbaratının kapsamına gelince 6 ayrı alan olarak sayılabilir. Sorular bu alanlarda firmanın faaliyeti sahasına ve ihtiyaçlarına göre üreteceği Anahtar istihbarat konularına göre belirlenmiş olacaktır. Rekabet istihbaratının kapsamı,
 • Rakiplerin Kabiliyetleri, niyet ve planları

 • Endüstrinin yapısı ve eğilimleri

 • Teknolojik gelişmeler ve kaynakları

 • Piyasa ve Müşteriler

 • Politik ekonomik ve sosyal güçler

 • Güvenliğimize olan tehditler

Bu alanda hazırlanan sorulara alınacak cevapların analizi ile bilgi üretilecektir. Yönetici çalışanlarını yönlendirerek ve teşvik ederek teknolojinin hızla değiştiği ortamdan hızlı veri akışını sağlamalıdır.
Eğer çalışanlarınızdan veri akışı olmaz ise sizde analiz yapamayacağınızdan Şirketinizde rekabet istihbaratına dayalı bilgi üretimi olmayacaktır. BİLGİ olmadan da nasıl fikir üretirsiniz ve inovasyon sürecini başlatabilirsiniz?

2.İkna Etmek: Rekabet istihbaratının analiz sürecinden sonra elde edilen Bilginin değerlendirilmesi ile işletme olumlu ya da olumsuz bir şekilde söz konusu inovasyona olan yaklaşımını netleştirir. Bu aşama inovasyon karar sürecinin daha çok psikolojik boyutudur. İşletmedeki yönetim kadrosu ile çalışanların kanaati oluşmaktadır, inovasyona karşı olan olumlu veya olumsuz tutumlarını netleştirmektedirler.

İşletmelerde çalışanlar ve yöneticiler yeni fikirler ve piyasadaki yenilikler hakkında sürekli olarak bilgi arayışındadırlar. Ulaştıkları bilgiler ile ellerindeki bilginin doğruluğunu ve güvenilir olup olmadığını bu aşamada sorgularlar.


İnovasyon faaliyetlerinin işletme yapısına uyumluluğunun ve karşılaşılabilecek sorunların belirlenmesi bu aşamada gerçekleştirilir. olumsuz kanaatlerin olumlu yöne çevrilmesi için ikna faaliyeti gerekmektedir. İkna edilecek olanları düşünürsek bunlar;
 • Yöneticiler

 • Çalışanlar


Çalışanların ve yöneticilerin inovasyon konusunda ve rekabet istihbaratının çıktılarının kullanılması konusunda ikna edilmesi gerekebilir. Çünkü bazı insanlar duygusal değerlendirmeler ile karar verirken yani ürünün veya hizmetin yapısına duygusal olarak bağlanarak yeniliğe karşı çıkabilirler, Karar süreçlerindeki duygusal ağırlık, inovasyon konusunda olumsuz bakış açısı oluşmasına neden olur. Çalışanlar ise işini kaybetme korkusu ile direnç gösterebilir.

Çalışan ve yöneticilerde yeniliğe karşı direnç olması her zaman söz konusudur. Bu direncin oluşmaması için sürekli bilgi akışı doğru bilgilendirme ile ikna edilmeleri önem kazanmaktadır.

Yöneticiler ödül ve beklentileri nedeni ile kolay şekilde değişimi kabul ederken, çalışanlarda biraz daha fazla direnç oluşacağını düşünebiliriz. Bu direnci kırmanın yolu doğrudan otoriteyi kullanmak değildir, Bilgilendirme ve insanların düşüncelerine kıymet vermek önem kazanmaktadır. İletişimin etkin kullanılması burada önem kazanmaktadır.


Çalışanların etkinliğinin artırılması önemlidir ve rol dışı davranışların artması ve gönüllü olarak yapılması gerekir yani kişilerin etkinliğinin artırılması gereklidir.

Rekabet istihbaratında veri ve enformasyon toplanması ve data toplamanın sürekliliği ve akışın devamlılığı çalışanların etkinliğinin artmasına ve rol dışı davranışları sergilemelerine bağlıdır. Çalışanlarımızın Rekabet istihbaratının çıktılarının yani bilginin dağıtımı sonucunda yaratıcı fikirlerini ortaya koymaları bu yolla firmalarına destek olmaları beklenmektedir.


Çalışanlar ürün ve hizmetteki değişimi uygulayacak olanlardır. Rekabet istihbaratının dağıtımı ile bilgi edinenler yeni sorular sorarak, ihtiyacı daha açık ve net hale getirdikleri gibi odaklanmayı sağlarlar aynı zamanda var olan bilgilerine katkıda bulunmak için RI data toplama bacağında da firmaya katkıda bulunacaklardır. Bu şekilde bilginin doğruluğu ve güvenirliliğini değerlendirirler.

Her çalışanımızdan ürün ve hizmetlerimize sahip çıkmalarını ve bu olumlu yaklaşımın sonucunda ürün ve hizmetlerin gelişimini desteklemeleri işletmeler tarafından beklenmektedir.

Raporlama ve yakın koordinasyon ile izlenen çalışanların gerekirse ikna edilmesi için ödül ve ceza gibi motivasyon yöntemleri kullanılabilir.

Organizasyonlar, doğaları gereği, rutini ve düzenli olmayı teşvik ederler. Onlar inovasyonun için yaşayamayacağı çevrelerdir./T. Levitt


3.Karar Vermek: söz konusu inovasyonun uygulanıp uygulanmama kararının verildiği aşamadır. İnovasyonun şirket misyon, hedefleri ve stratejisi ile uyumlu olması gerekmektedir. Şirket yenilikleri ancak kendi hedeflerine uygun olduğu taktirde kabul edilebilir bularak karar vermektedir.

Karar verme sürecinde piyasayı ve geleceği tahmin ederken size tam sonucu veren bir ölçe ve değerlendirme sistemi yoktur. Kararlar tecrübeye ve var olan bilgilere göre en iyi seçeneğin seçilmesi şeklinde olmaktadır.
Karar vermek seçenekler arasından en iyisini seçme süreci olduğundan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilerin analizi gerekmektedir. uluslararası rekabetin tüm piyasaları etkilediği ortamda karar için ürün ve hizmetlerin analizini yaparak en iyi seçeneği belirlemek için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
İnovasyonda karar iki şekilde olabilir. Kabul yada ret edilmesidir.
 • inovasyonun kabulu
  • Uygulama esnasında değerlendirme yaparak ret kararı

  • Uygulama esnasında Geliştirme kararı

 • İnovasyonun reddi
  • Uygulamaya başlamadan ret

  • zaman içinde yeniden değerlendirme ve Kabul

İşletmelerin sürdürülebilir rekabette üstünlük sağlayabilmelerinde ve varlıklarını devam ettirebilmelerinde bilgi son derece önemli bir sermaye değeridir.

Günümüzde hızlı karar verebilmek ve rekabette reaksiyon hızı kazanmak önemlidir. Bilginin olmadığı durumlarda yöneticiler karar verirken önsezilerine ve tecrübelerine göre karar vermektedirler buda gözleri bağlı karar vermek gibi düşünülür aynı zamanda karanlıkta hareket eden nasıl yavaş hareket etmekteyse bilginin olmadığı durumda karar vermek gecikmektedir.


4.Uygulama:Uygulama aşamasında, benimsenen inovasyon fikirleri uygulanmaya başlanıp başlanılmayacağına bu aşamada karar verilir. Bu aşama oldukça sıkıntılı bir süreç olabilir, fikirlerin uygulamaya geçmesi çok basit olmayabilir. Fikirlerde değişikliklere gidilebilir. Bu aşamada inovasyon planlarında değişiklikler yapılabilir. 

Her Şirketin ana stratejisi vardır, Şirketlerde rekabet istihbarat planı bu stratejiye uygun olarak hazırlanır. Rekabet istihbaratının bir değerlendirme ve çıktıların şirket amacına uygun olduğunu takip eden analiz ve raporlama süreci vardır. Çıktılar bir değerlendirme sürecinin sonucunda rapor galine gelir ve dağıtılır.
Toplanan ve kullanılan bilgilerin şirket amaçlarına uygun olması ve bunun sonucunda istenen inovasyonun uygulanabilir olması gerekmektedir.
Organizasyonun ilham kaynağı olarak rekabet istihbaratının olması ile bilgi akışının neticesinde rekabet avantajı sağlamak için yöneticileri yenilikçi olma yönünde etkilemektedir.
Uygulama aşamasında,
 • Teknolojik ve karmaşık yapıya sahip inovasyonların uygulanmasında sorunlar tespit edilir.

 • İnovasyon şirket amaçlarına ve stratejilerine uygun olup olmadığı konusu incelenir.

 • Alt yapı ve kaynakların yeterliliği ve inovasyonu uygulamak için yeterli olup olmadıkları konusu değerlendirilir.

 • Rekabet istihbaratından elde edilen bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği konusu değerlendirilir.

5.Onay:Bu süreçte, işletme inovasyon karar süreci sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirir. Uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar, yapılan değerlendirmeler ışığında inovasyon faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine karar verilebilir. Bu değerlendirmelerin ışığında inovasyondan vazgeçilebilir. Ortaya çıkan sorunların çözümleri veya ufak tefek revizyonlarla inovasyonun sürdürülebilirliği mümkünse inovasyon faaliyetlerine devam edilir.


İnovasyonun müşteriler tarafından kabul görüp görmeyeceği önemli bir konudur. Müşterinin istemediği ve ödeme yapmayacağı bir yeniliği yapmank firmaları için uygun değildir. Rekabet istihbaratı müşterilerin muhtemel tepkilerinin ne olacağını ve ürün ve hizmeti kabul ederek ödeme yapıp yapmayacaklarını da tahmin etmek zorundadır.

Müşterilerin ihtiyaçlarının doğru şekilde analiz edilmesi ve muhtemel tepkilerinin tahmin edilmesi ile şirket yöneticilerinin karar vermesi kolay olacağı gibi şirketlerde değişime karşı olan direnci düşeceği düşünülmektedir.Karar verilmesi ile birlikte planlamanın yapılması gerekir, yapılan planlamayı ise uygulayacak çalışanlardır. Başarılı organizasyon sonuç odaklı kişiden oluşur. Sürekli hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için sonuç odaklı insanlar ile çalışmak önemlidir ancak planlamanın gerçekçi olması ve hedeflerin SMART esaslara uygun olması gözden kaçırılacak faktör değildir.

Planlama sürecinde kapasite ve imkanların doğru değerlendirilmesi sonucunda kaynak tahsisinin doğru şekilde yapılması planlama yeteneğinin geliştirilmesine bağlıdır. 


Sonuç Olarak: Şirketler iş yaptıkları sektörde varlıklarını korumak ve ticaret hacimlerinde keskin düşüşlerle karşılaşmamak için rakipleri hakkında bilgi toplamak zorundadır. Topladıkları bilgi ile rekabetten kaçınmak veya rekabette öne geçmek için kullanacaklardır.

Rekabette öne geçmenin en önemli yollarından bir taneside inovasyondur. Şirketler büyümek ve rekabette avantaj kazanmak için inovasyonun önemli olduğunu bilmekteler.

Rekabet istihbaratı inovasyonun ihtiyaç duyduğu tetikleyici ve destekleyici, tamamlayıcı bilgiyi sağlayacaktır.

Bilgi olmadan fikir, fikir olmadan da inovasyon olamaz.
 
Rekabet istihbaratında elde edilen bilgilerin şirket içinde dağıtımı çalışanların inovasyon sürecine katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Müşterilerinizin ihtiyaç ve beklentilerini de izlemek ve veri toplamak rekabet istihbaratı kapsamındadır. Buradan elde edilecek verilerin değerlendirilmesi tüm sektörler için önemlidir.

Müşteri öngörüsü kazanmak için bildiğimiz ve inandığımız şeylerin esiri olduğunu anlamamız gerekir./ Mohanbir Sawhney

Kişisel imaj ve Beden dili Eğitimi için Tıklayınız.


Rekabet istihbaratında yalnızca rakipleri izleyerek takipçi olmak yerine inovasyonlarla öne geçmek önem kazanmaktadır. İnovasyonlarla stratejileri birleştirerek uzun vadeli yol haritaları oluşturmak mümkün görünmektedir.

İnovasyon sürecini başlatmak, uygulamak ve rekabet istihbaratından elde edilen bilgileri kullanmak işletmelerde o kadar kolay olmamaktadır bunu;

 • Yöneticilerin rekabet istihbaratına karşı olumsuz tutumları

 • Kurum kültürünün rekabet istihbaratına uygun olmaması

 • Yöneticileri karar verme konusunda yetkin olmaması ( kararsızlık)

 • Tavsiye dinlemeye ve danışmaya karşı direnç oluşması

 • Yalnızca kendi fikirlerine ve bilgisine inanan yönetim tarzı

 • Özgüven eksikliği

 • Alt yapı ve Kaynak yetersizliği

Devletimiz önümüzdeki günlerde orta gelir tuzağından çıkabilmemiz için Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek devlet politikalarını uygulamaya koyacaklardır. Bu politikaların başarılı olması yaratıcı fikirlerin varlığına ve uygulanabilir olmasına bağlıdır.
 • Rekabetçi bir avantaj kazanmak ve stratejik gelişmeyi kolaylaştırmak için rekabet istihbaratının firmalarda kullanılması gerekmektedir.

 • İnovasyonun kaynağı olan yaratıcı fikirleri besleyecek asıl bilgi kaynağının Rekabet İstihbaratı olduğunu anlamalıyız.

 • Ar-Ge ve inovasyon politikalarını üretirken rekabet istihbaratını firmalarımızı uygulayacak şekilde eğitmeli ve yönlendirmelidir. Şirketler organizasyonlarında rekabet istihbaratını toplayacak ve analiz edecek bir yapıyı kurmalıdır.

Bilmek, ileriyi görmek; ileriyi görmek, güçlü olmaktır./Auguste Comte
İnovasyon kararının verilmesinde sonuç odaklı yaklaşımı tercih etmemiz doğru olmakla birlikte, inovasyon uygulamalarında yalnızca sonuç odaklı olmak yeterli değildir, İnovasyon uygulamalarında sonuç ve süreç odaklı çalışmamız gerekir.
Çalışanlarımıza performans kriterleri koymamız ve bunları ölçümlememiz bizi tam olarak sonuca götürmez, Hedeflere ulaşmak için seçtiğimiz kritik başarı faktörlerinin büyük çoğunluğu faaliyet olduğu için yönetim sadece hedefe bağlı dönemsel performans değerlendirmesi yapmamalıdır.

Yalnızca sonuç değerlendirmesi değil aynı zamanda aşamaları içeren Kritik Başarı Faktörlerinin izlenmesi yöntemiyle konuyu yakından takip etmelidir diğer bir deyişle süreci yönetim takip etmelidir.Yönetimin konuyu takip etmek için rapor sistemlerini kurması önem taşımaktadır.

Bazen yakın takiple, icrada yapılacak düzeltmelerle çıktıların daha iyi ve verimli olması söz konusudur. Kısaca çalışanlarının performans ölçümü ve takibi için yıllık veya altı aylık dönemsel değerlendirmeler faydalıdır ancak bu tüm raporlama ve değerlendirmelerin bu dönemde yapılacağı anlamına gelmez.
İnovasyonda başarı yalnızca sonuca odaklanmakla değil, sürecide yakından takip etmekle gelir, Rekabet istihbaratından bilgi akışı devam etmektedir.

Şirketlerinizde kuracağınız rekabet istihbarat sistemini sadece rakipleri izlemek için değil aynı zamanda inovasyonu tetikleyecek ve bu konudaki bilgileri toplayacak yapıda oluşturmalısınız. Rekabet istihbaratı ihtiyacı ve kullanım şekli firma yapısına göre değiştiğinden bu konuda eğitim aldığınız gibi danışmanlık hizmetinden de yararlanmayı düşünmelisiniz.

Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kaybedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyorsanız, değişirsiniz... Lester C. Thurow

Fikret GÜZELLER
www.fikretguzeller.com