Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Vanlı Musa Kazım Çeşmesi ve Vatan Sevgisi;

(gtag.js)
Vanlı Yüzbaşı Musa Kazım'ın dörtlüğündeki vatan sevgisi anlayışı ile Namık Kemalin Hürriyet kasidesindeki vatan sevgisinin benzerliğine dikkatinizi sunarken, farklı diplomaları, farklı hayatları, farklı fikirleri ve idealleri olan iki insanın vatan sevgisinde nasıl birleştiklerini sizlerle paylaşmak istedim.

Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak vatan olarak tanımlanır.

Sun Tzu Felsefesiyle Stratejik Yönetim ve liderlik Eğitimi İçin Tıklayınız.


Vatan sevgisi, sevginin isimlendirmelerden biridir. Sevginin çok çeşitli isimler altında sınıflandırılması mümkündür, bununla birlikte; Sevgi tanımlaması zor bir duygudur. Sevgi fedakârlık demektir, sevgi kendinden vermek demektir, sevgi af etmek, sevgi sevdiğin için yaşamak, sevgi sevdiğinin gelişip büyümesini görmek, sevgi gerektiğinde kendinden vazgeçmek demektir.

Namık kemal'in Hürriyet kasidesinde ve vatan yahut Silistre'deki vatan kavramının anlatımı vatan sevgisini ne güzel anlatır, Namık Kemal'e göre hizmet yalnızca toprağa düşmek değil, aynı zamanda halka hizmet etmek demektir aynı zamanda vatan yolunda şehit olunursa bundan üzüntü duyulmaz.

Hürriyet Kasidesi

Günümüz Türkçesi ile

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma

Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; yere düşmekle cevher, değerinden özünden bir şey kaybetmez.

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır

Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz.


1834 yılında İstanbul'da kurulan Mekteb-i Harbiye, 25 Eylül 1936 yılında İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak, bozkırın ortasında inşa edilen Harbiye Atatürk sitesinde öğrenim ve eğitim hayatına devam etmiştir.

Atatürk Sitesinin girişindeki ana kapının sağında ve solunda duvarlarda mermer levhalara Harbiye'den mezun şehit subayların isimleri yazılmıştır. Bu kapıdan Harbiyeliler tören adımı ile girer ve çıkarlar, her seferinde Şehitleri saygı ile selamlamış olurlar.

Türkiye'de ilk defa kadınlar için pozitif ayırımcılıkla hazırlanmış özel içerikli liderlik eğitim programıdır.

Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi İçin TıklayınızMermerlerde yazılı olan rütbe, şehit olduğu yer ve isimler kapıdan her geçen Harbiyeliye adının bu duvara yazılması ihtimalini hatırlatır. Kapıdan her geçişte vatan sevgisi ile toprağa düşebileceklerini bilirler.

İzmir Urla, Menteş'te Harbiye'nin atışlı tatbikat bölgesinde olan çeşmenin kaidesindeki yazıtta Vanlı Yüzbaşı Musa Kazım'ın dörtlüğü vardır. Bu dörtlüğü okuduğunuzda yüzbaşımızın vatan sevgisine yalnızca vatanı savunmak, savaşmak veya şehit olmak anlamında bakmadığını anlıyoruz.


Orijinali

Açıklaması

Hubbu vatan lâf ile değil,

Vatanı sevmek (Hubb) boş konuşmakla olmaz

Îmâr işi felâhi vatandır,

Vatanı Bayındır (imar) hale getirmek, vatanın kurtuluşudur (felah)

Bu yoldur varır şükrü hüdâya,

Yaradana (Huda) ulaşan yol budur

Eser bırak yok olduğun dünyaya

Eser bırak yok olduğun dünyayaHarbiye'nin fotoğrafta görüldüğü gibi 1934'den itibaren yapılan düzenli, sürekli çalışmalarla yeşillenmesi aslında imar etmektir ve vatan sevmektir.

Günümüzde Harbiye'den mezun olanlar bu vatan için toprağa düşmeye ve isimlerini mermerlere yazdırmaya devam etmektedir. Bunu bir sürekli ve sürdürülebilir eğitim sistemi sağlamaktadır.

Moderasyon ve Moderatörlük Eğitimi için Tıklayınız.


Vanlı Yüzbaşı Kazım bey, insanın ölümlü varlık olduğunu ve tanrıya ulaşmanın yöntemi olarak vatanı imar etmenin ve kalıcı eser bırakmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu satırlar ile Namık kemal'in hürriyet kasidesindeki halka hizmetin anlayışının ne kadar örtüştüğünü görüyoruz.

Ne Mutlu! Vatanını sevmeyi bilenlere ve sevebilenlere;

Asker ve sivil vatan toprağı üzerinde yaşayan ve ortak bir geleceğe inananların mevcut Milli Eğitim sistemi içinde vatan sevgisine sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması devletin sürekliliği için önemlidir.

Milli Eğitim içinde iyi eğitim alan çocuklar yalnızca orduda değil, Teknolojinin gelişmesinde, ekonomide, sağlıkta, ülkenin, halkın ihtiyaç duyduğu her alanda kalkınmasına katkıda bulunacaklardır.

Sivil Namık Kemal ve Asker Vanlı Musa Kazım'ın kaleme aldıkları gibi vatanı sevmek yalnızca vatan için ölmek demek değildir, vatanı gelişmesi kalkınması, imar edilmesi ve halka hizmet edilmesidir.

Yüzbaşı Kazım ve Namık Kemal, her ikisi de bize, Asker veya sivil için Vatan sevgisinin geniş bakış açısıyla, vatanı imar etmek, halka hizmet etmek olduğunu farklı zamanlarda ve farklı yerlerde farklı duygularla beslenerek anlatıyorlar.

Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Firmalarınızın, vakıflarınızın, kurumların strateji çalıştayı, dönemsel değerlendirme toplantıları, kongre ve diğer önemli toplantılarınızda Moderatörlük hizmeti vermeye devam ediyorum. Talepleriniz için Lütfen irtibat Kurunuz.


Mustafa Kemal Atatürk ülkenin geleceğinin çocuklarımızın düşünmesine, yaratıcılığına, eğitimine bağlı olduğunu bilerek, Kişisel ve milletin beklentilerini ve ümidini ortaya koyarken aynı zamanda onları yetiştirecek öğretmen ve ailelere de ödevlerini hatırlatmaktadır.

Saygılarımla

Fikret GÜZELLER
Kaynaklar:
İzmir KHO ATAT kampı -Vanlı Musa Kazım Çeşmesi
Alev SINAR ÇILGIN, VATAN YAHUT SİLİSTRE’DE VATAN KAVRAMI, u.ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 6, sayı: 9, 2005/2
http://www.edebiyatcimiz.com/?pnum=46&pt=H%C3%BCrriyet+Kasidesi+ve+G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCz+T%C3%BCrk%C3%A7esi
https://www.turkcesozlukler.com/vatan-nedir-ne-demek
https://fotogaleri.haberler.com/ataturk-un-cocuklar-uzerine-soyledigi-15-guzel/