• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Bencil Yöneticilerinizi Nasıl Tanırsınız?


(gtag.js) Sayfanın altındaki bağlantıdan yazıyı paylaşarak bencil yöneticilerin toplumda tanınmalarına katkı sağlamaya ne dersiniz?

Günümüzde iş hayatında elde edilen başarıda duygusal zekânın önemli olduğunu, yapılan birçok bilimsel çalışma ortaya koymuştur. Duygusal zekâya dayanan iletişimin takım ve birey başarısında önemli bir etken olduğunu biliyoruz.

Yöneticilikten Liderliğe Kişisel Gelişim Planlama Eğitimi İçin Tıklayınız.

Otoriter, demokrat, liberal yönetim stillerinden hangisi olursa olsun, açık, şeffaf iletişim yönetimin inşa edildiği temeldir. İletişim olmadan yani iyi bir temel olmadan, sağlam bir yönetim tarzı oluşturulamaz.

Şirket ve kurumlarda iyi, etkin bir yönetim yoksa başarı sadece tesadüflere, ya da mevcut gizli liderlerin yönlendirmesine ya da yönetimine bağlıdır.

İş hayatında yöneticilerinizin verdiği mesajları alırken; açık, gizli mesajları (sözün manası veya gerçek manası) tüm duyularınız ile algılıyorsunuz. Sonra algı filtreleriniz ile değerlendiriyor ve mesajlara ve mesajın kaynağına değer biçiyorsunuz.

Görev öncelikli, ilişki öncelikli olması, konuşma tarzı, sözleri, karar verme ve iletim biçimleri (sözlü-sözsüz), davranışları, kişisel dengesi, güç kaynaklarının kullanımı, özgüveni, duygudaşlık kurup kurmadığı, ödül ve ceza yöntemlerini kullanılması, paylaşıma ve eleştiriye açıklığı, değerlendirme sürecinde ele aldığınız bazı unsurlardır.

Sayılan birçok faktörün birleşmesiyle yöneticinin yönetim tarzı ve iletişim biçimi oluşmaktadır. Çalışanlar uzun sürede yaşadıkları veya çevresindeki değerlendirmelerden etkilenerek, zihninde oluşan değerlerin bileşimine göre yöneticilerine saygı duyuyor veya saygı duyar gibi görünüyor.

Burada temel sorumuz şudur? Yöneticilerimiz için yaptığımız değerlendirmeden, kişisel olarak nasıl ders alırız?

Yöneticinin bencilliğin, şirkete ve kendisine maliyeti nedir?
Geçen hafta üst düzey yöneticiler ile yönetim konusunu konuşurken, geçmişte beraber çalıştıkları yöneticilerin beğenmedikleri üç özelliklerini listelemelerini istedim.

Lider ve Yöneticinin Alyan Anahtar Seti Eğitimi için Tıklayınız.
Amaç başkalarını nasıl gördüklerini öğrendikten sonra kendilerini üçüncü (içsel) gözle nasıl değerlendirilebilmelerini sağlayabilmektir.

İnsanları eleştirmek kolaydır, zor olan gördüklerinden ders çıkarabilmek ve bunu uygulamaya aktarabilmektir.

Değerlendirme sonuçlarına göre bencil diye nitelendirdiğiniz yöneticilerin özellikleri nelerdir veya kendiniz de bencil bir yönetici misiniz? Bencil yöneticilerin bazı önemli özelliklerini ele alırsak;

þ  Sürekli ağlarlar:
İş yükünden, yorulduklarından, ailelerine zaman ayıramadıklarından, tatil-İzin yapamadıklarından, az kazandıklarından, hak ettiklerini alamamaktan vb. nedenler ile sürekli yakınma ve ağlama söz konusudur. Çalışanlar bu ağlamadan etkilenerek, kendilerini unuturlar ve beklentilerini veya sıkıntılarını konu etmekten çekinirler.

"Aslından ağlamayan bebeğe meme yoktur", sözünü yönetici iş hayatına çıkarları için taşımıştır.

þ  Başarıya sahip çıkarlar:
Tüm başarının kendi yönetim biçiminden ve kendi kararlarından kaynaklandığını öne sürer ve sürekli takdir edilmek için öne çıkarlar. Ben olmasam bu başarı olmaz düşüncesini üst yönetimde oluşturma çabası içindedirler. Çalışanların fikir ve başarılarını adlarını zikretmeden çalarlar.

"Ben neymişim Be Abi!" Düşüncesini yaşarlar.

þ  Aç gözlüdürler:
Başarıdan kaynaklanan tüm maddi ve manevi kazancı sadece kendileri elde etmek isterler ve paylaşmaktan kaçınırlar. Parayı ve ödülü paylaşarak çalışanları motive etmeyi tercih etmezler. Kazandıkça çalışanların daha çok çalışmasını isterler.

"Rabbena, Hep bana derler" ve böyle yaşarlar.

þ  Fikirlerinize önem vermezler:
Çalışanları genelde fikirlerini dinlemek istemezler. Fikirleri engel ve mazeret olarak gördüklerinden, fikir dinleme sürecinde savunmaya geçerler. Güzel fikirleri yeniden paketleyip üst yönetime sunmaktan ve kendi fikirleriymiş gibi konuşarak başarı ve ödülleri toplamaktan kaçınmazlar.

Sun Tzu Felsefesiyle Stratejik Yönetim ve liderlik Eğitimi İçin Tıklayınız.þ  İletişimden kaçınırlar:
Çalışanlar görüşmek, fikrini iletmek, bir konuda bilgilendirmek için bire bir görüşme yapmak isteği ile geldiklerinde; buna fırsat bulamazlar, yoğun, vakti yokmuş, başka bir görüşmesi varmış gibi davranarak, mazeretleri kullanarak ile iletişim engeli yaratırlar.

Bir diğer açıdan iletişimden kaçındıkları için hedef ve amaç birliği oluşturamadıklarından, takım ruhu iş yerinde oluşturamazlar.

Ne kadar iletişimden kaçınsa da;
"Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana"
Çalışanlar görür ve anlar.

þ  Tutucu ve yeniliklere kapalıdırlar:
Genç veya dinamik kadronun önerdiği yeniliklere karşı direnç gösterirler ve geçmişe bağlı olarak düşünürler ve geçmiş başarılarından beslenirler. Yeniliğe karşı tutum iletişim biçimine yansır. İnatçıdırlar, fikirlerinde haksız olduklarını bilseler dahi ısrarcı olurlar, bunu kararlılık olarak sunarlar.

þ  Demokratik katılımcı yönetim tarzı mevcut değildir.
Üst yönetimden gelen her teklif çok büyük memnuniyetle karşılanır, asla direnç gösterilmez, otoritenin etkin kullanılması söz konusudur, yönetim gücü kişiliğinden değil makamından kaynaklanır. Otoriteyi kullanarak algınızı yönetme yönünde çaba gösterir. Çalışanların fikirleri, düşünceleri yönetim tarafından benimsenmez ve yok sayılır.

þ  Teşekkür ve taktir davranışları samimi değildir:
Çalışanlara karşı nezaket içinde gösterdikleri olumlu teşekkür ve taktir sözleri samimi değildir, manipülasyon için söylenmektedir. Samimi olmadığı ödül, para ve başarı paylaşımının üst yönetimce dile getirildiğinde anlaşılır. Görülür ki, çalışanlar değil, yalnızca yönetici kazançlıdır. Otoriteyi, teşekkür ederken manipülasyon amacıyla kullanmaktadır, gelecekte daha çok verim alma amacını gütmektedir.

Yönetsel Becerilerin geliştirilmesi Eğitimi için Tıklayınız.þ  Korkutmak, sindirmek ve değersiz hissettirmekten beslenirler:
Yönetim süresinde insanları değersiz hissettirme yönünde özel çaba gösterirler ve korkuyu yaratmak için çalışırlar, korkan insanların kendisine yaklaşmayacağını düşünürler ve bundan istifade ederek saygınlık ve mesafe yaratmaya çalışırlar. İnsanların kendisinden çekinmesinden haz duyarlar ve kendisini daha yüksek bir pozisyonda hissederek mutlu olurlar.

þ  Saygınlığını korumacı görünür:
Övgüleri alırken, başarısızlık durumunda hemen suçlar ve kişileri değersiz hissettirir. Yaklaşımında kendisini dokunulmaz ve saygın gösterme çabası vardır. Asla eleştiriyi kabul etmez, bunu saygısızlık olarak gösterecek tutum alırlar. Protokol kurallarını ve makamı ile bağdaştırarak kullanmayı tercih ederler. Bu şekilde statü kazanırlar.

þ  Maliyeti nedir?

Bencil yöneticilerin olduğu şirketlerde personel devir hızı yüksektir, aidiyet duygusu düşüktür, motivasyon yöntemleri genelde sonuçsuz kalır. İnovasyon ve yeniliklere karşı direnç yüksektir, teklif sistemleri çalışmaz ve teklif sayısının az olduğu görülür. Yetişmiş ve kaliteli personelin diğer firmalara transferi yaygındır, Şirket içinde kariyer planlaması çalışmaz ve çalışanların önü tıkalıdır.

Üst yönetim sürekli yanıltıldığı için uzun vadede (üst yönetim uyanıncaya kadar) şirket cirosu büyümez ve rekabette şirket kaybeden durumundadır.

En sonunda kaybeden bencil yönetici olacaktır. Çalıştığı sektörde kötü bir şöhreti vardır, şirket işine son verdiğinde iş bulmakta zorlanır.

Aslında hem şirket hem de bencil yönetici kaybetmektedir. Bu nedenle şirketlerdeki en üstten başlamak üzere bütün yöneticiler değerlendirme yapmalıdırlar.

  1. Lütfen şirketinizdeki yöneticinizde beğenmediğiniz üç özelliğini yazınız!
  2. Kendinizi değerlendirerek, kendinizde beğenmediğiniz üç özelliği/davranışı yazınız
  3. Yöneticinizle benzerliğiniz var mı?
  4. Kendinizi nasıl geliştirirsiniz?

Kendini görmek, kendini anlamak için bazen dış göze ihtiyaç duyulur.
Çünkü egonuz ve kendinize olan büyük sevginizin gönül gözünüzü kör eder.


Kendinizi geliştirmek için Eğitim Konularını inceleyiniz.
Bireysel veya ekip çalışmaları yapabiliriz.


Saygılarımla
Fikret GÜZELLER
Mentorluk ve koçluk hizmetleri için lütfen arayınız.