• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Yöneticiler çalışanları için neden eğitimi destekler? Ülkemizde üst ve ara kademe yöneticiler eğitim alırlar mı?

(gtag.js) Günümüzde firmalar için en değerli varlık bilgidir. Firmaların kuruluş aşamasında ihtiyaç duydukları ve yatırım yaptıkları bilgi sadece sermayenin parçasıdır. Kuruluş aşamasından sonra rekabetin şiddetli olması, teknolojik yenilikler, müşteri beklentisinin yüksek olması ve çalışanların kişisel gelişime önem vermeleri sebebiyle firmaların çalışanlara yatırım yapmasını gerekli kılmaktadır.

Yaratıcı Düşünce ve inovasyon Eğitimi İçin Tıklayınız.


Eğitim harcamaları; rekabet eden, ürün satan, müşteriyi karşılayan, şikâyeti dinleyen, çözen, inovasyon faaliyetlerinde bulunan, sorunu çözen, üretken insanlara yapılan sermaye yatırımıdır. Fakat İnsana yapılan bu yatırım firmanın sermaye yapısında görülmemektedir.

Şirketlerin yıllık bütçelerinde maliyet kalemi olarak gözüken konferanslar, seminerler ve eğitim faaliyetleri, çalışanlara yeni beceriler öğrenme, dış dünyadan yeni bakış açısı kazanma ve şirketlerin süreçlerinin iyileştirilmesi ile organizasyonunun daha iyi hale getirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitim sektör raporundaki sayısal değerlere bakalım. İstatistikî bilgiler yorumlandıkça kişilere çok şey anlatıyor olacaktır.

♥  ABD 2018 yılı eğitim sektör raporunda yer alan bilgiye göre, firmaların eğitim bütçeleri ortalama olarak tabloda görüldüğü gibidir.

Firma Büyüklükleri

Çalışan Kişi Sayısı

Ortalama Bütçe ($)

Küçük ölçekli firmalar

100-999

355.721

Orta ölçekli firmalar

1,000-9999

2.100.000

Büyük ölçekli firmalar

10000-daha fazla

19.700.000


Toplumsal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Üniversite, Denek ve Vakıfların çalışmalarına Destek vermeye Çalışıyorum.
Talepleriniz için Lütfen İrtibat Kurunuz.


♥  Ayrılan bütçenin katılımcıların seviyesine göre harcama oranları grafikte görüldüğü gibidir.♥  2016-2018 yıllarında kişi başı eğitim harcaması grafikte görüldüğü gibidir.♥  Çalışanların katıldığı yıllık ortalama eğitim saatleri grafikte görüldüğü gibidir.İstatistikî verilere baktığımızda, oransal olarak şirketlerde bulunan az üst düzey yönetici sayısına göre, üst yönetim için yapılan harcamanın oransal olarak oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Şirketlerde karar süreçlerinde rol alan ve şirketin geleceği, varlığı ile ilgili kararlar veren yöneticilerin bilgi edinmesi için önemli miktarda zaman ve kaynak ayrılmaktadır.

Ara kademe yöneticilerin eğitimleri için ayrılan oran bütçenin %25 gibi büyük bir oranıdır, Yönetici sayısına bakıldığında, yöneticilere çok ciddi eğitim yatırımı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ortalama rakamlara bakıldığında çalışanların yılda 6 ila 10 günlerini eğitimde harcadıkları görülmektedir.

Genel olarak ülkemizde üst düzey yöneticiler genelde eğitime katılacak personel listesinde yer almamakta, diğer bir deyişle eğitim planlamasında katılımcı olarak düşünülmedikleri için eğitime katılmamaktadır.

Ara düzey yöneticiler ise eğitim listesinde isimleri yer almakla birlikte eğitime yoğunluk gibi mazeretler belirterek eğitime katılmamaktadırlar. Bunun nedeni birlikte çalıştığı kişilerin gözünde yetersiz ve bilgisiz görünme korkusu veya her şeyi bildiklerine inanmaları gibi nedenler olabilir.

Burada temel soru, üst düzey yöneticilerin ve ara yöneticilerin gelişim ve beceri kazanmalarının nasıl yapılacağıdır? Eğitim planlamasında üst düzey veya ara yöneticiler için eğitim yerine koçluk, mentor desteği ile iş başında bilgi verilmesi, geri bildirim ve gelişmenin takibi katkı sağlayıcı olacaktır.  

Bilgi karar verme aşamasında, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, kurumsal veya toplumsal değerinin ifade edilmesi ve yönetilmesi aşamasında en önemli araçlardan birisidir. Bilginin değerini arttırmak için gerekli olan şey ise paylaşmaktır. Unutmamak gerekir ki! Paylaşılan her bilgi çoğalarak yayılmakta toplum ya da kurum için pozitif ivmelenmeye destek olmaktadır.

Evrendeki her şey enerjiden meydana gelmektedir. Bilgi ise enerjinin soyut olan hali olan gücü ifade etmektedir. Bilgi doğru eğitim ile doğru kişilere aktarıldığında enerji ya da güç artarak çoğalacaktır. Bu artan bilgi gücü ise kurumlarda veya toplumlarda gelişime ve ilerlemeye pozitif destek olacağı unutulmamalıdır.

Şirket sahipleri ve yöneticilerin bilginin gerekliliği ve faydaları konusundaki olumlu düşünceleri eğitime yatırım yapılmasını sağlamaktadır. Yöneticilerin beklentileri yapılan eğitim yatırımın kendisine, şirketine gelecekte geri döneceğidir. Bu nedenle bütçe ayırmakta ve eğitimlerin başarı ile uygulanması için ekip olarak çalışmaktadırlar.

Bu harcamaları ve çalışmaları yaparken beklentileri şunlardır.

1.      Eğitimli çalışanların verimliliği yüksektir: Şirket yöneticilerince, eğitimden alınan bilginin şirket içi süreçlerde uygulamaya konulması ile şirketin müşteri memnuniyetini artırması veya ciro, kar oranını artırması veya tasarruf ederek verimliliği artırması, yapılan işte süre kısalması ile verimlikte artış sağlanması beklenmektedir.

2.      Eğitimin iyi planlanması ve uzman eğitmenle verilmesi ile personel devir hızının düşürür:

  • Son zamanlarda yapılan bir anket çalışmasının çıktısına göre, yetersiz iş eğitimi alan çalışanların %40'ının ilk yıl içinde işten ayrıldığı belirlenmiştir.
  • Her işten ayrılan personelin yerine personel alınma süreci ve iş kaybı, verimsizlik ve iş yükünün dengesiz dağılımı şirket için ekonomik yük ve kayıpları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle işe başlayanların alacağı eğitim kalitesinin (içerik ve eğitmenin) çok iyi olması gerekli olduğu istatistiki verilerde görülmektedir.

Bu çıktılardan hareketle; Şirketinizde personel devir hızı ve en erken işten ayrılma dönemini dikkate alarak planlama yapılması: Şirket bünyesine yeni katılan çalışanları eğitimlere göndermekle birlikte eğitim alanların işten ayrılmaları ile yapılan eğitim yatırımının geri dönüşü olmamaktadır. Counsil of hotel and restaurant trainers 2017 raporuna göre;

  • Yöneticilerin %35 ilk yıl içinde işten ayrılmaktadır.
  • Müşteri ile yüz yüze temas eden çalışanların %39'u ilk 90 gün içinde işten kendisi ayrılmaktadır.
  • Teknik destek ve Hizmet destek çalışanların %42'si ilk 90 gün içinde gün içinde işten kendisi ayrılmaktadır.

Bu istatistiklere bakıldığında firmaların kendi şirketlerinin personel devir hızlarını ve işten ayrılma dönemlerini kayıtlarından tespit ederek, eğitime personel planlamaları ve böylece kaynak israfının önüne geçilmesinin faydalı olacağı anlaşılmaktadır.

3.      Eğitim, Şirketlerde süreçlerin daha etkin çalışmasına yardımcı olur: Eğitimli çalışanlar müşteri taleplerini daha iyi anlama ve karşılama, satış yapma konusunda donanıma sahip olurken, rapor yazma ve bilgisayarda çizim yapma vb. konularda yeni bilgiler ile daha etkin ve verimli çalışmalarla daha yüksek standartta üretim yapmaktadırlar.

Şirketinize/Kurumunuza yöneticilik ve Liderlik Eğitmenini tecrübe süresine göre değerlendirdiğinizde hangisi size daha yararlı olabilir.

a)10-15 yıl

b)15-20 yıl

c)20 yıldan fazla

Şirketinize/Kurumunuza yöneticilik ve Liderlik Eğitimi için eğitmen değerlendirme sürecinde, Eğitmenin geçmişte kaç kişiyi yöneterek tecrübe kazanması sizin için yeterlidir.

a)5-25 kişi

b)26-50 kişi

c)50 den fazla

Şirketinize/Kurumunuza yöneticilik ve Liderlik Eğitimi için eğitmen değerlendirme sürecinde, Eğitmenin sizce hangi özelliği diğerlerinden daha öncelikli olmalıdır.

a)Güzelliği

b)Teorik Bilgisi

c)Tecrübesi4.      İş arayanlar için eğitim imkânları çekicidir: Eğitim programları kariyer planlaması yapanlar için çekici bir özellik olarak görülmektedir.  Eğitimler maliyetleri nedeniyle, maaş dışında, sosyal hak veya ilave gelir gibi değerlendirilmektedir. Bazen firmalarda maaş düşük olmasına rağmen, çalışanlar firmanın sunduğu eğitim programlarının kariyer planlamasında yararlı olacağı düşüncesi ile firmada çalışmak istemektedirler.

5.      Aidiyet duygusunu artırır: Eğitimler, aidiyet duygusunun artmasına ve firma çalışanlarının birbirleri ile iletişimlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Eğitimler motivasyon vasıtası olarak çalışan memnuniyetini artırmaktadır.

6.      Planlı eğitimler, kişisel gelişimde süreklilik sağlar: Eğitimlerin sürekliliği ve gelişim programının devamlılığı (sürekli gelişimi sağlayacak programlar) çalışanların beklentide olmasını ve bu şekilde bağlılıklarının artmasını sağlamaktadır.

7.      Alternatif personel teminini sağlar: Eğitimlerde öncül-artçıl veya çapraz eğitim planlaması ile şirket içinde bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde şirketten ayrılanın veya geçici olarak işe gelmeyenlerin alternatiflerini hazırlanmasını sağlamaktadır.

İstatistikler rakamsal değerler Amerika'da eğitime para ve zaman ayrıldığını göstermektedir. Benzer yaklaşımla ülkemizde şirketler çalışanlarının bilgiye ulaşması, kişisel gelişimi ve bunun firmaya geri dönüşü için kaynak, zaman ve personel ayırmaktadır.

Eğitimin yararlı olması için eğitimde aktarılan bilginin uygulanabilir olması gerekir, bunun için aynı işi yapanların ve/veya aynı bölümde çalışanların öğrendiklerinin uygulanabileceği konusunda ortak anlayışa ve süreç birliğine sahip olmaları gerekir.

Eğitime katılanların, öğrendikleri yeni teknolojik bilgiyi tam olarak kavramaları ve bireysel uygulamalar ile teorik bilgiyi pekiştirmeleri gerekir.

Eğitimin uygulamaya aktarılması ve yatırımın geri dönüşünün firmalar tarafından takip edilmesi oldukça önemlidir.

Şirkette farklı kademelerde görev alan üt düzey yönetici, ara yönetici ve çalışanlar için bilgi ve beceri edinilmesi, geliştirilmesi planlaması nasıl farklılıklar içermelidir?

Alttaki istatistikleri hazırladıktan sonra, üst ve ara kademe yöneticiler için nasıl ve hangi yöntemi tercih etmelisiniz, sorusuna cevap aranması aşaması gelecektir.

Etkili Yazışma ve Rapor Yazma Teknik, Üslup Eğitimi için Tıklayınız.

Eğitim konularını görmek için lütfen tıklayınız.

Sun Tzu Felsefesiyle Stratejik Yönetim ve liderlik Eğitimi için Tıklayınız.

Bir sonraki yazımda ne zaman, koç, mentor veya eğitim bilgi ve becerinin edinilmesi, geliştirilmesinde kullanılır konusunu ele alacağım.

Beğendiğiniz yazıları lütfen dostlarınız ile paylaşınız.

Sorular:

1.      Şirketinizde Üst düzey yöneticiler yıllık ne kadar kişisel gelişim için destek aldılar? Oran ABD ile uyum gösteriyor mu? Çözüm: Sınıf eğitimi yerine mentor veya koçluk desteğinin sağlanmasıdır.

2.      Orta düzey Yönetim kademesi için ayrılan Bütçe ve eğitim gerçekleşme oranı, ABD ile benzerlik gösteriyor mu? Oranda benzerlik yoksa neden? ve çözüm ne olmalıdır?

3.      Şirketinizde orta düzey yöneticilerin ortalama işten ayrılma süresi nedir? Bu süre içinde yapılan yatırımın eğitim bütçesindeki payı nedir? Israf edilen kaynak miktarı nedir?

4.      Ortalama işten ayrılma süresi nedir? Şirketinizde işten ayrılma dönemlerine göre eğitim planlaması yapıyor musunuz?

5.      İşten ayrılma anketlerinde oryantasyon ve işbaşı eğitimlerinin yetersizliği nedeni ile işten ayrılma var mı? Bu oran yüzde kaçtır?

İnsanlarımızın bilgiye ulaşımı için yazılarımı sosyal medyada paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Saygılarımla

Fikret GÜZELLER

Kaynaklar

https://www.pridehrsolutions.com/index.php/training/for-employees/why-train-employees

https://www.go2hr.ca/training-development/employee-training-is-worth-the-investment

https://blog.typsy.com/hospitality-training-statistics-you-need-to-know

www.trainingmag.com, USA 2018 training industry report

Council of hotel and restaurant trainers, 2017 Training Trends Presentation