Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Hepimiz aynı gemideyiz,

(gtag.js) 
HEPIMIZ AYNI GEMIDEYIZ,

Piyasalarda son günlerde neler olmaktadır gelin beraber göz atalım. Son günlerde piyasada şu tip dedikodular var, A firması ödeme krizine girdi, B firması üretimi durdurdu, C firması şu an icra takibatında, D firmasının banka kredileri geri çağrıldı, E firmasının çeki yazıldı, F firmasının C bankası ile olan kredili çalışması sona erdi.

Bu dedikodular ortada dolaşıyor ve bir virüs gibi yayılıyor, sonucunda insanların birbirine güveni ortadan kalkıyor ve insanlar daha toleransız davranmaya başlıyor.

Kişisel imaj ve Beden dili Eğitimi için Tıklayınız.

Piyasamızda birçok firma ticaretini çekle yapmaktadır, Firma tedarikçisinden aldığı malı vadeli olarak çekle almakta ve bunu vadeli olarak çekle satmaktadır, firmanın alacağının gelmemesi durumunda firma tedarikçisine ödeme yapmamakta ve durum zincirleme reaksiyonlara neden olmaktadır. Bunun sonucunda tedarikçide üreticiye, üretici hammaddeciye ödeme konusunda zorlanmaktadır. Bu arada piyasada olan dedikodulardan etkilenen ve tolerans göstermek istemeyen zincirdeki bir firma elindeki tüm çekleri tahsile verebileceği gibi firmanın çekini karşılıksız diye yazdırmakta ve yasal tahsil yollarına gitmektedir. Yasal tahsil yoluna gidildiğinde bu firmanın bankalardan çek karnesi alması veya kredi alması zora girmekte ve sonuç olarak firma öz sermayesi güçlü değil ve yeni kaynak yaratarak bu zor dönemde ödeme yapamıyorsa firma ticari faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadır. Takdir edersiniz ki bir firmanın faaliyetlerine son vermesi durumunda elinde ne varsa bedelinin çok altında değer etmekte ve belki de borçlarını karşılayamaz hale gelmektedir.

Borçlarını ödememesi ya da ödeyememesi durumunda ticarette hammadde tedarikinden başlayan üretici, pazarlama firması, dağıtım firması lojistik firması ve bayiler zincirinde boşluklar oluşmaktadır yani C borcunu ödemediği, C de alacağını almadığı için ödeme yapamamakta ve zincirleme olarak risk büyümektedir. Zincirden kopan her halka çevresinde ve beraber çalıştığı firmalar için yeni bir alacak ve borç dengesizliği yaratmaktadır.

Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi için Tıklayınız.

Bu dengesizlik yeni yasal takipleri getirmekte ve sonuç olarak zincirleme reaksiyonların artmasına ve piyasanın olumsuz etkilenmesine ve nakit sıkışıklığının artmasına neden olmaktadır.

Gelin bunun bir başka etkisine bakalım, piyasada küçük oyuncular ve büyük oyuncular vardır yani büyük firmalar ve küçük firmalar, büyük firmalarında borç ve alacakları küçük ve diğer büyük oyuncular arasında dağılmış vaziyettedir. Küçük oyuncular arasında başlayan zincirleme reaksiyon bir müddet sonra büyük oyunculara yansımaktadır, birde bu yansıma ile büyük oyuncu hakkında piyasada dedikodu başlaması durumunda işler daha da kötü bir hale gelmektedir. Bir büyük oyuncunun oyun dışında kalması durumunda bir anda onunla iş yapan küçük oyuncuların zora girmesi ve ticari hayatın dışına çıkması riski vardır. Bir büyük oyuncu birkaç daha büyük oyuncunun da zora girmesine neden olabilecektir. Ve genelde bu negatif etkilenmeler sektörel bazda yani tedarik zinciri içinde olanlar arasında gerçekleşir yani plastik, otomotiv, gıda, inşaat vb..

Bütün dünya ekonomisi ve ülkemiz bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Ekonomide en önemli faktörlerden birinin psikolojik etkenler olduğunu unutmamak lazımdır. Yapılan lüzumsuz konuşmalar ve dedikodular piyasada batmayacak olan firmaların zora girmesine neden olabilir. Siz bir başka firma hakkında olumsuz konuşarak onun zora girmesine neden olabileceğiniz gibi bir başkası da sizin için aynı neticeyi doğuracak sözler söyleyebilir.

Herkesinde bir yerlerde acil ve kötü günlerde kullanacağı bir birikiminin- gömüsünün olduğunu düşünmek bence doğru değildir, bu ülkenin tasarruf eğilimi ve banka mevduatları, kredi ve kredi kartları borçları ülke de yaşayanların genel durumunun sanılan kadar iyi olmadığını göstermektedir. Yeterli büyüklükte sermaye birikimi olmadan kredi ve borçlara dayalı olarak yürütülen ticarette zincirdeN halkaların  kopmasının sonuçları olumsuz olmaktadır.

Peki biz bu durumda ne yapmalıyız, aramızda dedikodu yapmak ve karşılıklı güven kaybı yerine konuşarak ve bu zor dönemde karşılıklı anlayışı en yüksek düzeyde göstermeye çalışarak ayakta kalmaya çalışmalı ve ülke ekonomisinin ve piyasaların daha büyük hasar almasını engellemeliyiz.

Kadın, Güç ve liderlik Eğitimi için Tıklayınız.

Yönetenlerinde ülke içinde güven ortamını koruyacak ve firmaları destekleyecek yasal tedbirleri süratle alması bir zorunluluk gibi görülmektedir. Kredilerin firmalara sağlanmaya devam edilmesi, SSK ve vergi ödemlerinde kolaylık sağlanması, maliyetlerde düşüş sağlamak için elektrik ve doğalgazda üreticiler için indirim yapmak üreticiden başlayan zincirde bir rahatlama sağlayabilir.

Hepimiz aynı gemideyiz, hep beraber gemi su alıyor diye bağırmak ve gemi alabora alıyor diye panik yaratmak süreci hızlandırır ve olmayacak birçok sonucu doğurabilir. Bu nedenle daha makul olmakla beraber piyasada panik havası yaratacak dedikoduları üretmekten ve bunun yayılmasını sağlayacak hareketlerden kaçınmalıyız.