• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Özgüveni Düşük Yöneticinizi Nasıl Tanırsınız?

Sayfanın altındaki bağlantıdan yazıyı paylaşarak özgüvensiz yöneticileri insanlarımızın tanımasına yardımcı olmak ister misin?

(gtag.js)
Özgüven; fikirlerini kabul ettirme, kendini sevme, kendine saygı duyma, istekli olma,  yetkinliklerini bilmek ve olumlu ve olumsuz eleştirileri kabul etmekle tanımlanabilir.

Özgüveni yüksek olanlar, kişisel ve profesyonel hedeflerine ulaşabilmek için risk alır ve gelecek hakkında pozitif düşünür.

Özgüveni düşük kişi, gelecekle ilgili öngörülerine inanmaz ve hedeflerine ulaşabileceğine dair endişeleri vardır. Yapabilecekleri ve hedefleri konusunda olumsuz bakış açısına sahiptir. İç dünyasında var olan korkuları ve endişeleri karar ve davranışlarına yansır.

Bir şirkette 7 yıldır çalışan çok başarılı bir satış personeli vardır. Her yıl verilen hedefleri aşmakta ve sürekli bölgesinde yeni müşteriler edinmektedir. Şirkette satış müdürünün ayrılması üzerine, yeni satış müdürlüğü pozisyonu başarısından dolayı kendisine önerilir, her insan gibi o da terfi etmek ve üst pozisyona geçmek istediğinden işi kabul eder.

Yönetsel Becerilerin geliştirilmesi Eğitimi için Tıklayınız.

Satış müdürü olduktan 6 ay sonra üst yönetim, kendisine bağlı çalışan 23 kişilik ekibin, toplam satış rakamlarının düştüğünü, hedeflere ulaşılamadığını, raporlamada aksaklıklar olduğunu ve işten ayrılmalar başladığını görünce konuyu takip etmeye başlar. Satış sürecinde çok kibar, iletişimde usta olan kişinin yönetim performansı çok kötüdür.

Üst yönetim, satış müdürlüğü görevini başarı ile yapamadığı ve özgüven noksanlığının iş hayatına yansıdığı sonucuna varır. Yönetim; çözüm için ilk olarak, satış müdürünü tekrar satışa kaydırmak ve dışarıdan yeni bir satış müdürü almayı planlasa da kişinin olumsuz etkileneceği endişesiyle riskli bir yol olarak görülür. Nihayetinde satış müdürünün işine son verilerek yerine yeni satış müdürü işe alınır.

Şirket çok iyi bir satış personelinden hem de o dönemde işten ayrılan başarılı çalışanlarından mahsun kalmıştır. Yanlış seçim her açıdan şirkete zarar vermiştir. Öte yandan kişinin kendini tanımaması ve sınırlarını bilmemesi işinden olmasına ve kariyerinin darbe almasına neden olmuştur. Kazanan sadece işe yeni alınan satış müdürüdür.

Birçok şirkette buna benzer vakalar vardır, başka çözüm yolu yok mudur?

Yönetici olarak hükmetmek gerekir, hükmetmek, kelimesi hüküm vermekle ilgilidir, hüküm vermek yani karar vermek demektir. Yönetici son kararı verebilmelidir.  Her çalışandan yönetici olmaz. Yönetici olmak için liyakat ve sadakat yazımda değindiğim hususlar gerekir.

Özgüveni düşük yöneticide genel olarak görülen işaretleri izlerseniz, tanırsınız.

1.      Güçlü yönüne dayanır:

Özgüveni düşük yönetici, güçlü yönüne dayanarak yönetmek ister. Her insanın kuvvetli ve zayıf yönleri vardır. İşin gerektirdiği yeterlilikler ve özelliklerin yöneticide olması gerekir. Fakat seçim sürecinde yapılan yanlış değerlendirmenin sonucunda, kişi görevin gerektirdiği özelliklere sahip değilse, doğal olarak en güçlü yönüne sarılarak yönetmeye çalışacaktır.

Bu bazen satış hatıraları, bazen gençlik hatıraları olabilir. Unutmayın geçmişte yöneticinizin ne yaptığı değil bugün nasıl yönettiği önem kazanmaktadır.

Yönetmek için sadece bilgiye sahip olmak yeterli değildir, Kişisel özelliklerin ve otoriteyi sağlayan gücün farkına varabilmek ve kullanabilme yeterliliği gereklidir.

2.      Tekliflere ve yardımlara kapalıdır:

Özgüveni düşük yönetici, zayıf görünmekten korktuğu için tekliflere ve yardım önerilerine kapalıdır. Yönetim kademesindeki çalışanlardan uzak kalmak ister ve onların konuşma ve bir bilgi paylaşım olumsuz yaklaşı. Bire bir kalmaktan açık verme korkusu veya zayıf görünme endişesiyle kaçınır, çalışanlara zaman ayırma ve onları dinleme konusunda isteksizdir.
Teklif ve yardım önerilerine açık değildir. Teklif ve öneri getirenlerin kendisini zayıf göstereceklerini veya teklif sahibinin güç kazanacaklarını düşünür. Teklifi kabul edip uyguladığında, teklif sahibinin kendisine rakip olacağını düşündüğünden sürekli olarak teklifleri sürekli olumsuz karşılayarak duvar örer. Çoğu zaman dinlememek için iletişim engeli yaratır.

3.      Kararlarını açıklamaz, zamana bırakır:
Özgüveni düşük yönetici, kararlarını açıklamaz ve zamana bırakır. Kararını paylaşmaktan çekindiğinden ve onay arayışında olduğundan kararlarını açıklamayı son dakikaya bırakır ya da hiç açıklamayarak işlerin kendiliğinden akışına göre yapılmasını bekler. Karar açıklamayarak sorumluluk almadığını düşünür. Karar vermeyerek veya verdiği kararı açıklamayarak savunma hazırlığı yapmaktadır, böylelikle gelecekte birilerini rahatlıkla suçlayabilecektir.
Liderlik ve Algı Yönetimi Eğitimi için Tıklayınız.

Yöneticinin kendisine güvenmemesinin yansıyacağı ilk alan karar vermedir, karar verememek ve karar verme sürecinin kesintiye uğraması olduğunda yöneticinin yetersizliği öne çıkmaya ve insanlarca fark edilmeye başlanır.
Fikir ve kararlarını açıklamadıklarından yaratıcı değildirler. Uygulamaya konulan fikirleri yoktur.

Özgüveni düşük yönticiler ekip çalışmasında, yalın yönetimde, karar süreçlerinin ortak olmasından özgüveni düşük yöneticiler rahatsız olurlar çünkü genel paylaşılan bir karar sürecinde yetersizliklerinin göz önüne çıkacağından korkarlar.

4.      Sık karar değiştirirler:

Kendilerinden emin olmadıklarından çok sık karar değiştiririler, güvendikleri, yakınlarında olan kişilerin telkinlerinden etkilenirler ve bu kişilerin izine gitmesi onları korkutur, onların izin tarihini geciktirir veya mümkün olduğunca ertelemeye çalışırlar.

Verdiği karardan değil, gerçekte kendisinden emin değildir fakat özgüveni düşük yönetici bunun farkında değildir.

5.      Delegasyonda açık ve anlaşılır değildirler:

Özgüveni düşük yönetici, karar vermekten kaçındığı için doğrudan açık ve anlaşılır görev vermekte isteksizdir. Genelde ortaya konuşur ve genel, geniş anlamda gelecek cümleler kurarak, kişilerin yorumlamasına bırakır. Ortadan kim ne anlarsa veya ne kadar alırsa çalışanların anlayışına kalmıştır. Doğrudan eleştiri veya görevlendirmede gelecek dirence veya itiraza karşı koyamayacakları endişesine sahip olduklarından kaçamak güreşmektedir. Ne dediği anlaşılmaz ve iş doğru yapılmadığında ise ben demiştim, demek için hazırlık yapmaktadır.

Ses tonları ve konuşma biçimleri tereddüt ettiklerini ve çekindiklerini ortaya koyar. Bu iletişimde çok kolay görülür.

6.      Geri bildirimi sevmezler:

Özgüveni düşük yönetici, geri bildirim almaktan kaçınır. Çünkü yönetimden kaynaklanan eksik, problem veya yetersizlikleri duymak istemezler. Geri bildirim, kendi iç dünyalarında kendilerinin yetersizliklerinin duyulması ve insanlarla paylaşılması anlamına geldiği düşüncesi ile geri bildirim sürecine kapalıdırlar.

7.      Hiyerarşik iletişim:

Özgüveni düşük yönetici, otoriter yönetim tarzını ve hiyerarşik iletişimi tercih eder. Makamından, pozisyonundan kaynaklanan gücü kullanır, mümkün olduğunca otoriter yönetim şeklini tercih eder, çalışanlar ile arasına sürekli mesafe koyar, bu mesafenin statü farklılığından kaynaklandığını vurgular.

İletişimde hiyerarşik akışı tercih eder; iletişim akışının hiyerarşik olmasını saygınlığına, makamına, yönetimdeki hiyerarşiye ve protokole bağlar.

Hiyerarşik yapı içinde, yukarıya bilgi akışını sınırlar ve her akışın önce kendisine olmasını ister. Böylece çalışanların üst yönetime ulaşmalarını engeller.

8.      Otoriter, sert yönetim:

Özgüveni düşük yönetici, otoriter, sert ve hırpalayıcı yönetim tarzını seçer. Kendisini yetersiz hissettiren ortamda daha çok hırpalayıcı ve yıpratıcı tarzda davranışlar sergiler, bağırır veya kaba davranışlarla çalışanları üzer, böylece çalışanları sindirmeyi tercih ederler.

Yüz yüze konuşmak yerine kaba ve sert cümlelerle, suçlayıcı tek yönlü iletişimi tercih eder. Bunun için mail yazmak bir yöntemdir, çünkü yüz yüze gelmez ve itiraz edilmez. Çalışana yazdığı ve aynı maili CC ile üst yönetime göndererek, çalışanı iyice yetersiz ve isteksiz gösterme çabasına girerler.

Hata ve yanlışlarda suçlamayı ve hesap sormayı tercih ederler. Koçluk yapmaz ve çalışanların kendisini geliştirmesi için mentorluk yapmazlar. Çalışanların kendisini değersiz hissetmesi için zaman özel çaba gösterir.

9.      Kararlarına sahip çıkmaz:

Özgüveni düşük yöneticiler kararlarına sahip çıkmazlar. Kararlarının sonuçları ile değerlendirilmekten ve geri bildirimin bu amaçla kullanılmasından kaçınırlar. Gerçeklerden kaçınmayı tercih ederler ve kendisinden kaynaklanan sorunlarla suçlayacak kimse bulamazlar ise sorunu yok saymayı tercih ederler.

10.  Her şeyi bilir görünürler:

Özgüveni düşük yönetici; anlamadıkları veya bilmedikleri konular da, bilirmiş gibi davranmayı tercih eder. Yönetici olmak, çalıştığı alanla ilgili bilgi sahibi olmanın yanı sıra bu alan ile bağlantılı, etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmayı veya bilgi edinmeyi gerektirir. Özgüveni düşük yönetici zayıf görünmekten korktuğu için her konuyu bilir gibi davranmaktan ve bildiğini iddia etmekten geri duramaz.

Anlamadıkları konularda bile soru sormaz ve konuyu geçiştirmeye çalışır.

11.  Tek otorite olmak ister:

Özgüveni düşük yönetici; çalışanlarının sadece kendi tarafından yönlendirmesini ister. Yönetimde tek yetkilinin kendisi olduğunu ve başkasının söz sahibi olmadığını vurgulayarak çalışanlara inisiyatif alanı bırakmazlar. Kendi biriminde gizli lider olmasına şiddetle direnç gösterirler, öne çıkanı rakip olarak görürler. İnsiyatif kullananları ve takım içinde öne çıkanları koltukları için tehdit gördüğünden davranışları değişim karşıtı sindirici ve yok edici olabilir.

12.  Kendini önemli hissetmek ister:

Özgüveni düşük yönetici; kendini önemli hissettiğinde, güvende hisseder. Önemli olduklarını, vazgeçilmez olduğunun hissettirilmesini ister ve buna uygun davranıldığında kendilerini güvende hisseder. Çalışanlarının ve takımın başarısını kendilerine mal ederek statü kazanırlar. Bu başarıdan aldığı pay ve sağladığı üstünlük ile kendisini önemli görür.

Toplantıları sever, toplantılarda uzun konuşur ve kişilere doğrudan soru yöneltip, hesap sorar, konu istemediği bir noktaya gelirse, sözü kesip farklı bir konuya yönlendirir. Toplantıları, kendisini ve yaptığı işi önemli olarak göstermek ve öyle olduğunu hissettirmek için kullanır. 

Onun için önemli olmak güvende olmaktır.

13.  Kimseyi övmezler:

Özgüveni düşük yönetici; çalışanlarından başarılı olanları övmez ve öne çıkarmaz. Elde edilen başarıyı sahiplenir, başarıyı kendi yetersizliğini kapatma aracı olarak kullanır. Başarıyı paylaşmak veya bir başkasını öne çıkarmak rakip ve tehdit yaratmaktır. Koltuğunu kaybetme veya yetersiz görünme endişesi ile kimseyi öne çıkarmaz ve çalışanların başarılarını dile getirmez.

14.  Sert tepki verirler:

Özgüveni düşük yönetici; çalışanlarında direnç oluşması veya işten ayrılma olduğunda sert tepki gösterir. Geri bildirim almadığından, tekliflere, eleştiriye kapalı olduğundan çalışan memnuniyeti düşüktür, Takım ruhu yoktur. Çalışanlar fırsat buldukça işten ayrılırlar.

Ayrılma sürecinde yönetimin kendisini suçlayabileceği düşüncesi ile ayrılanlara karşı kaba davranışlar sergiler. Gidenlerin arkalarından konuşarak onları yetersiz gösterme ve kendi yetersizliğini örtme çabası içine girer.

15.  "Evet" çiler çevresindedir:

Özgüveni düşük yönetici; çevresine biat edenleri ve sürekli evet cevabını veren insanları toplar. İnsanlar genelde şımartılmayı sever. Bu bir noktaya kadar doğal da kabul edilebilir. Bununla birlikte, özgüveni düşük yönetici; etrafında biat eden, sorgulamayan ve hep evet diyen insanların bulunmasından mutlu olur. Doğal olarak bu insanlar yakınlarında oldukça kendilerini emniyette hisseder, günün birinde onları da hırpalamaktan ve suçlamaktan çekinmez. 

Korku ve endişe ağacı içten yiyen bir kurt gibidir. En sonunda yöneticiyi tüketir.

Özgüven kazanılabilir veya yükseltilebilir. Birçok kurumda özgüven kazandırma ve yönetici yetiştirmek için öncül, artçıl yöntemi kullanılmaktadır.

Yöneticiler zaman içinde kendilerine inanarak, yönetim konusunda gelişim kaydedebilirler.

Gelişimin ne kadar süreceği ve şirketin bu süreçteki kayıplara kadar dayanacağı konusu belirsizdir.


Yönetici yetiştirmek veya geliştirmek için mentor desteği alarak süreci kısaltmak veya olumsuz kararı öne almak firmanın lehinedir.

Özgüven başarının anahtarıdır.

Saygılarımla

Fikret GÜZELLER


Beğendiyseniz;
 
Kendinizi veya yöneticilerinizi  betimleyen işaretleri yazıda bulduysanız, paylaşarak yöneticilerin gelişimine katkıda bulununuz.