Güz Akademi-Haberler
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yöneticini yönlendirmek veya yönetmek

 (gtag.js)  İnsanlar tavsiyelerinin dinlenmesinden ve söylediklerinin yapılmasından memnun olurlar ve bunun için doğrudan veya dolaylı olarak çaba sarf ederler. Bu özel hayatımızın her safhasında geçerli olduğu gibi iş hayatında geçerlidir.

Etkin İletişim ve Beden dili Eğitimi için Tıklayınız.

Öncelikle iş hayatındaki yöneticinin yönlendirmesi konusunu ele alalım, yönetici firma içinde çalışan çok farklı kişi ve birimleri idare etmektedir, bu birimlerden uzmanlık alanlarına göre tavsiyeler ve teklifler alarak işin aksaksız ve gelişerek yürümesi için değişik kararlar vermektedir. Bu yönlendirme birimlerin ve kişilerin görevidir. Olması gereken bir süreçtir ve çalışanlar yöneticiye doğru bilgi verdikleri için iş hayatında şirketin ve yöneticinin başarılı olma ihtimali artmaktadır. Burada yöneticinin yönetilmesi söz konusu değildir. Bu yönlendirme ve karar sürecine doğrudan katkıda bulunma olarak tarif edilebilir.


Çalışanın kendini güçlü saygın ve önemli olarak hissetmesi ve kendisine değer verildiğini düşünmesi karar verme sürecindeki etkisi ile doğru orantılıdır. Ancak çalışanlar genellikle yalnızca kendi alanlarında değil birçok konuda etkin olmayı isterler ve bunun için çaba sarf ederler.

Her şirkette ve grupta yöneticiye yakın olan ve onunla birçok konuyu paylaşan bir şahıs vardır ve görev alanı ile ilgili olmasa bile fikir vermekte ve yöneticiyi yönlendirmektedir.

İş Hayatında İç ve Resmi Yazışma Becerileri Eğitimi için Tıklayınız.

İkili ilişkilerinizin yakınlığına ve karşılıklı dostluğunuza güvenerek, yöneticinizi dolaylı da olsa her alanda yönetmeye kalkmanız kısa süre içinde şirkette size saygınlık veya güçlü görünme imkânı sağlayabilir. Ancak bunun geçici olacağını unutmayın bir gün yönetici duygusal veya çevresel etkilerden dolayı sizin yönlendirme taleplerinize olumsuz cevap vereceği gibi size karşı olumsuz tutum takınabilir. Bu ise sizi şirket içinde çok zor durumda bırakacaktır.

Bu görev alanı ile ilgili olan yönlendirmeye bir kısa bakış yaptık, peki sizin özel veya bölümünüzün bir ihtiyacı ile ilgili olarak yöneticinizi nasıl yönlendirmelisiniz, bu konuyu kısaca ele almakta fayda var. Görev alanı ile yönlendirmede yönetici tavsiyenizi dinler ise insan mutlu olur ve verimliliği artar, tavsiyenizi dinlemez ise çalışanlar genelde konuyu pek kişiselleştirmez. Ancak konu kişisel veya bölümünün bir ihtiyacı ile ilgili olduğunda yöneticiden istediğini alamadığı ve teklifini onaylatamadığı durumda bölüm içinde kendisini yetersiz ve güçsüz hissederek, yöneticiye karşı duygusal bir tepki duyması sonucu ortaya çıkabilir. Eğer isteği bireysel ve cevap olumsuz olursa yöneticiye karşı duygusal tutumun olumsuz olacağı çok nettir. Olumsuz havayı çalışan davranışlarına ve işine yansıtmamalıdır.

Bireysel ve bölüm ile ilgili bir önerinin yönetici tarafından kabul görmesi için çalışan ne yapmalıdır, burada anlatacaklarımız her duruma uymamakla birlikte genel bir perspektif oluşturmakta yararlı olacağını değerlendirmekteyim. Eğer yeni bir bilgisayar alımını istiyorsanız, bu konuyu nasıl inceleyeceğinize dair bazı konuları hatırlatalım.

Sözsüz İletişim ve Liderlik Eğitimi için Tıklayınız

Yöneticiye teklifini kabul ettirmek için neler yapmalısın,

1.Teklif edeceğin konuyu öncelikle çok iyi incelemelisin
a.Teknolojik etkisi,
b.Mali boyutu
c.İş yükü
d.Kullanıcının bilgisayar bilgisi
e.Halen mevcut miktarın neden yeterli olmadığını,
f.İhtiyacın karşılanmamasının getireceği olumsuz sonuçlar
g.İhtiyacın karşılanmasının sağlayacağı olumlu sonuçlar

2.Kendinizi yöneticinin yerine koyun ve düşünün. Size makul gelmeyen ve size sorulduğunda olumsuz cevap vereceğiniz bir konuyu, yöneticinize sormanız anlamlı mı olur karar verin,

3.Yöneticinizi iyice tanımaya çalışın yapılan teklifleri nasıl karşıladığını ve en çok hangi sorulara yanıt aradığını veya nedenlerle teklifleri kabul etmediğini sorgulayın, Buna göre hazırlık yapın.

4.Teklif ya da isteğinizi doğru yerde ve zamanda sorun, yani bir misafirinin yanında, koridorda veya çok sıkıntılı ve gergin bir günün ortasında teklif etmeyin veya kararını sormayın.

5.Doğru soruyu sorabilmek veya konuyu doğrudan sormadan yöneticinin olumlu cevabı kendisinin vermesini sağlayabilmek için yönlendirme yapmak çalışanın yapısına ve yeteneklerine bağlıdır.

6.Şunu unutmayın karşınızdaki sizin yöneticinizdir ve sizden daha tecrübeli olma ihtimalinin yanı sıra sizin öneri götürdüğünüz konuyu sizden daha iyi bilebilir.

7.Yöneticinizin bir insan olduğunu unutmayın ve onunda hayır diyebileceğini düşünerek bazı tezler öne sürmeye hazır olun.

8.Konuyu asla tartışma veya zıtlaşma noktasına götürmeyin

Mavi Yakalılar; Başarıya giden yol ve yöntemler Eğitimi için Tıklayınız.
9.Hayır, cevabı alacağınızı hissettiğinizde yöneticinize ”siz bu konuyu değerlendirin sonra görüşelim diyerek” konuyu sonraya bırakın ve hazırlıklarınızı baştan gözden geçirerek uygun ortamda konuyu tekrar açın.

10.Yöneticinize yalnızca problemi değil aynı zamanda çözüm yöntemini de götürmelisiniz.

Alınan hayır cevabını tekrar pozitife çevirmek zordur, çünkü yönetici bir insandır, kendi doğrularına ve kararlarına sahip çıkacaktır. Mümkün olduğunca konuyu kişiselleştirmeden ve çatışma ortamına sürüklemeden teklif ve isteklerinizi savunmalısınız.

Şu ana kadar işinizin doğal sonucu olan yönlendirme ile bireysel veya biriminle ilgili yönlendirmeleri aldık, ancak buraya kadar hep karar sürecine katkıda bulunduk ve doğru şekilde yönlendirerek pozitif cevap almaya çalıştık, bunu yönlendirme olarak nitelemek doğru tanımdır. Ancak yönetmek ise neyi nasıl yapacağını bildirmektir.

İşini iyi bilen, tecrübeli çalışan yönlendirmede kredisini uygun zaman ve yerinde kullandığında etkinliğini ve saygınlığını uzun süreli olarak sürdürecektir. Burada tarif edilen teklifleri ve istekleri azaltmak değil bir süzgeçten geçirdikten sonra masaya getirmektir.

Elde edilmesi arzu edilen sonuç elde edilemediğinde teklif getirenin yaklaşımı ve davranışı nasıl olmalıdır, çalışan hemen en yakınına, çevresine yöneticisini eleştirmeli midir, genelde iş hayatına yeni başlayanlarda görülen bir davranış tarzıdır çünkü çevresindeki herkesi kendi dostu sanır ve kendisini haklı göstermek için çaba sarf eder. Çalışan şunu asla unutmamalıdır, belki aynı şartlarda yönetici olsa idi, yapılan yönlendirmeyi ve önerileri kendiside kabul etmeyecekti.

Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi için Tıklayınız.

Başkalarını eleştireceğimize onları anlamaya çalışalım. Onların yaptıkları şeyleri ne için yaptıklarını araştıralım. Sonradan ABD başkanı olan Benjamin Franklin insanları idare etmede çok başarılı olduğu için Fransa’ya büyükelçi olarak gönderilmişti. Benjamin Franklin bu göreve atanmasındaki esas nedeni şu şekilde anlatmaktadır. "Değersiz insanlar eleştirir ve şikâyet eder."Şikâyet ve dedikodu yerine konuyu daha iyi değerlendirmek gelecekte sizin önünüzü açacak ve daha doğru karar vermenizi sağlayacaktır. 


Şunu asla unutmamalıyız öneride bulunduğumuz hiç kimseyi bizim düşüncemizi aynen kabul etmeye ve bire bir uygulatmaya hakkımız yoktur. Bütün insanlar kendi değer yargıları, temel değerleri ve etken olan birçok faktörün etkisi ile bireysel olarak karar verme hakkına sahiptirler. Sonuç olarak yöneticiniz yönetmeye değil yönlendirmeye çalışmalısınız.

Sorularınız için mail atabilirisiniz. Eğitim ve Toplantılarınızda beraber olmak dileklerimle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

fikretguzeller@gmail.com