• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Siyasi Amaçlı Eğitimler

Siyasi içerikli eğitimlerin içerik uygulamaları, mentorluk, danışmanlık hizmetleri ülkemizde ilk ve tek olan SİYASETTE GÖNÜLLERİN FETHİ kitabının yazarı tarafından verilmektedir. Kitabın içeriğine bakıldığında Duygusal tabanlı siyaset esasları anlaşılacaktır. Herkesin dilinde bir Algı yönetimi kavramı var ancak nasıl yapıyor konusunu kitap detaylı biçimde ele alıyor.

Yazarımızın ikinci kitabı ülkemizdeki ilk ve tek Türkçe MODERATÖR ise siyasetçiye toplantı yönetme ve Televizyon programlarında liderlik özelliklerini kullanarak başarılı olma yolunda rehberlik etmektedir.

Yazarın ilk kitabı olan EVRENSEL İLKELERLE ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Kitabının içeriği ise sunum, hitabet ve giyim esaslarını anlatmaktadır.

Eğitmen belli bir mantık zinciri içinde kitaplarını yazarak politikacılar eğitim içeriklerini ele almış ve siyasi parti ve politikacılar için hazırlık yapmıştır.

Siyasette aday olanlar ve uzun süreli planlamasında kişisel gelişimde bireysel hedefleri olanlara ilk önderim, yazmış olduğum kitapların içeriklerine bakarak, ihtiyaç analizi yapmalarıdır. Çünkü Siyaset sahnesinde her insan faklı özellikleir öne çıkabilir. Kişi önce kendini bilme yolunda çalışmalıdır.

Sorularınız için lütfen irtibat kurunuz.

(gtag.js)
Siyasi Amaçlı Eğitimler

Siyasette Stratejik planlama ve uygulama olmadan günümüzde başarı elde etmek zordur? Bir an durun ve düşünün, ekranlardan  dinlediğiniz liderlerin gerçekte hangi özelliğini biliyorsunuz? Size sunulanı mı kabul ettiniz? O zaman stratejileri ve imajı planlayan ve sunanlar sizi yönetiyor demektir.

 • Nasıl Giyineceğim
 • Nasıl Konuşacağım?
 • İyi bir hatip olur muyum?
 • Algı nasıl etkilenir ve etki sürdürülür?
 • İmaj nasıl oluşturulur?
 • Televizyon programında konuk olursam nasıl davranmalıyım?
 • Siyasi Strateji nasıl seçilir ve nasıl uygulanır?
 • Siyasi konuşma nasıl yazılır.
 • İmaj nasıl yıkılır?
 • Müzik nasıl kullanılır?
 • Duygular ve masaj bağının kurulmasının önemi ve kullanılması

Siyasette, Zafer algıyı yöneterek seçmenlerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını yönetebilenlerindir.

Siyasiler için liderlik Eğitimi

Ülkemizde seçmenin yaklaşık %50'si oyunu adayın liderlik özelliklerini dikkate alarak kullanmaktadır. Lider olmak veya lider özelliklerini imaj sürecinde sergileyerek, lider algısını yaratmak üzere içerik hazırlanmıştır.
Siyasiler için düzenlenen eğitimlerde veya birey bazlı çalışmalarda kişilerin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılmaktadır. 
Siyasetçilerin ve siyasi parti adaylarınınadaylarının yeteneklerini teşhis ederek kullanmasının fayda sağlamasını, ve liderlerin gelişmesini ve ilerlemesini hızlandırma, katılımcıların ekiplerine ve organizasyonlarına daha fazla değer katmalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. 
Geniş bir kapsam içeren Liderlik eğitimlerimizin başlıkları ve detayları hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Siyasi Adaylar, Parti Yöneticileri, Belediye Başkanları, Yardımcıları, Basın Danışmanları, Parti Gençlik Kolu Üyeleri, Parti Kadın Kolları

Siyasette Gönüllerin Fethi Kitabının uygulama Eğitimi

Duygusal Tabanlı Siyaset Nasıl planlanır ve nasıl yapılır?
Kitabın içeriğine Ulaşınız..

Siyasi Adaylar, Parti Yöneticileri, Belediye Başkanları, Yardımcıları, Basın Danışmanları, Parti Gençlik Kolu Üyeleri, Parti Kadın Kolları

Siyasette Stratejik İletişim

İnsan zihnine sürekli akan bilgi, değişken bilgi, akış hızı, yoğunluğu ile kişiler sürekli değerlendirme ve doğrulamadan uzaklaşarak, verileni doğru kabul etmektedir. Sonuç olarak tutum, davranış ve düşünceleri bilgiyi düzenleyen ve iletenin istediği biçimde şekillenmektedir. Bu bilgilerin önem, öncelik ve kitleye göre belirlenmesi ve akışın planlanması bir stratejik planlama sürecini gerekli kılar.

Adaylar, Parti Yöneticileri, Parti üyeleri, stratejik iletişimin amacını ve önemini anlayarak, yenidünya düzeninde ideolojini kitlelere iletebilmek ve siyası varlık nedenlerini anlatabilmek, fikirlerini savunmanın yanı sıra var olabilmek için stratejik iletişimin önemini ve rolünü anlamalıdır.

Stratejileri üretebilmek ve bunları iletişim alanına taşıyabilmek ve bunu algı yönetimi ile taçlandırarak iletişimde uzmanlaşmak seçimlerde başarılı olma şansınızı artıracaktır.

Siyasi Adaylar, Parti Yöneticileri, Belediye Başkanları, Yardımcıları, Basın Danışmanları, Parti Gençlik Kolu Üyeleri, Parti Kadın Kolları

Siyasi İmajın İnşası

Dünyada kitle iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, kitle iletişim araçlarıyla inşa edilen bir imaj ve kültür hayatını da beraberinde getirmiştir. İnsanlar ve kurumlar imaj dünyasının büyülü havasına kapılmış ve büyülü imaj dünyası gerçek sosyal hayatın önüne geçmiş ve ondan daha baskın hale gelmiştir. İmaj bir gerçeklik haline gelmiştir.   Bu gelişmelerin sonucu olarak imaj konusu günümüzde önem kazanmıştır ve iletişimin artışı ile seçim sonuçlarında etkin rol oynayan faktörlerden biri olarak görülmektedir. İmaj konusu kişisel imaj ve kurumsal imaj ile uyumlu ve bağlantılı olarak inşa edildiğinde siyasi alanda daha etkin rol oynanmasına neden olmaktadır.
Bu eğitim kişisel imaj yönetiminden farklılık içerir çünkü liderin, kişinin imajı, partinin kurumsal imajı ile uyumlu olması gerekliliğinin yanısıra verilen mesajların da siyasi kurumun stratejik iletişim planına uyumlu olması gereklilik gösterdiğinden siyasi imajın inşası ve yönetimi ayrı dinamiklere bağlı durumdadır.  

Siyasi Adaylar, Parti Yöneticileri, Belediye Başkanları, Yardımcıları, Basın Danışmanları, Parti Gençlik Kolu Üyeleri, Parti Kadın Kolları

Siyasiler için Moderasyon ve Moderatörlük Eğitimi  

Günümüzde siyasi faaliyetlerde gerek parti içi seçmenlerle yapılan toplantılarda veya seçmen ziyaretlerini toplantı biçiminde yöneterek amaca uygun sürecin işleyişini sağlamak için siyasilerin moderatörlük becerileri önem kazanmaktadır.

Dertli kitlelerin çok uzun konuşmaları veya politikacıların çok fazla konuşmaları gerek zaman yönetimi açısından gerekse çalışmaların amaca bağlı olarak yürütülmesinde önem kazanmaktadır.
Toplantılarda, çalıştaylar, panel ve sosyal etkinliklerde zamanın etkin kullanılması ve grubun belli bir amaca yöneltilmesi için moderatörlük yeteneklerinin etkin kullanılması gerekli olmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi partiler ve şirketlerde yönetim süreçlerinin başarı ile sürekliliğinin sağlanması moderatör yeteneklerinin kullanılmasını günümüzde zorunluluk haline getirmiştir.

Siyasi Adaylar, Parti Yöneticileri, Belediye Başkanları, Yardımcıları, Basın Danışmanları, Parti Gençlik Kolu Üyeleri, Parti Kadın Kolları

Politikacılar İçin Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

Topluluk önünde konuşmak birçok insanın en büyük korkusu, içinden çıkılması çok zor bir iştir. Sanki dipsiz bir kuyudan gökyüzüne bakmak hissini yaşatır. Politikacı iseniz yalnızca iyi bir hatip olmanız yeterli değildir, etkili konuşmanın yanı sıra topluluğu yönlendirebilmeli ve kişisel amaçlarınızı benimsemelerini sağlayabilmelisiniz. Bu nedenle iyi bir hatip olmak lider politikacılar veya adayları için çok önemlidir.

Lider olmak isteyenler, Politikacılar (Belediye Başkanları, Milletvekilleri), STK yöneticileri, Vakıf Yöneticileri, Şirket veliahtları,

Yerel Yönetimlerde İnovasyon Kavramı ve Uygulamaları

İnovasyon, işlevselliğe ve süreçlerin akışına “farklı” bakabilenlerin geliştirdiği yenilikçi fikirlerin tanımlı değerlendirme süreçlerinden geçirilerek uygulamaya sokulmasıdır. Ülkemizde yerel yönetimler halkımızın %92 'sine hizmet vermektedir, hizme kalitesinin artması ve maliyetlerin düşmesi için inovasyon kavramı veuygulamaları ele alınacaktır.

Üst Düzey Yerel Yönetim Temsilcileri


Poliitkacılar için Eğitim
Politikacılar/siyasetçiler için eğitim, danışmanlık ve mentorluk
Siyasetçiler için hitabet eğitimi
Kadın siyasetçiler için liderlik eğitimi
Siyasetçiler için protokol ve görgü kuralları eğitimi
Adaylar için kişiye özel, bire bir eğitimler