• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ana Sayfaya Dönüş

En Çok Okunan Yazılarım

Güncel 

Yazılarım

Yorumlar

İletişim

Özel ve Farklı İçerikli Eğitimler

(gtag.js)
Özel ve Farklı İçerikli Eğitimler
Kazanmak İçin; Ya ilk Olacaksın Ya farklı yapabiliyorsan hem ilk olacaksın hemde farklı; 

Öğrenmenin sonsuzluğu, insana ne kadar az bildiğini gösterir.

Edward Young

Eğitimin Adı

İçerik

Hedef Kitle

Site Sakinleri için Toplumsal bilinç ve Toplumsal sorumluluklar kapsamında;Bilgi vermek ve bilinç kazandırmak için. 
Deprem tehlikelerinden korunmak için ne yapılması gerektiğini bilen, Komşularının da aynı bilinç ve duyarlılığa ulaşması için çaba harcayan,

Herhangi bir deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranması gerektiğine bilen, organizasyondaki rolü gereği çevresindekilere ve bu alanda çalışan diğer görevlilere yardımcı olan,

Deprem sonrası ve Öncesinde ilgili kamu görevlileri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak, depreme hazırlık düzeyinin ve deprem sonrasında yaşam kalitesinin korunması ve sürdürülmesi için çaba gösteren kişi olması amacıyla eğitim oluşturulmuştur.

Siteler, TOKİ konutları, Lojman Yönetim Kurulları ve sakinleri

Uluslararası Pazarlarda Ticari İstihbarat, Hedef Pazar Belirleme, Müşteri Bulma Teknikleri

Dış ticaret istihbaratı, rekabet istihbaratının dış ticaret hedefleri açısından ele alınmasıdır. Müşteri bulma teknikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.

Dış Ticaret personeli

Rekabet İstihbaratı ve Rakip Analizi

Piyasada mevcut olan bilgiyi alarak işledikten sonra, en hızlı ve etkin şekilde karar vererek, rakiplerin önünde olmak günümüzde son derece önemlidir. Bu bilgi ile erken uyarı olarak rakibin hamlesinden önce tedbir almak, taktik veya stratejik kararlar verebilmek için firmaların stratejik istihbarat alanına önem vermeleri gerekmektedir.

Üst/Orta düzey yöneticiler ve çalışanlar

Stratejik Yönetim  ve Rekabet İstihbaratı

Stratejik yönetim esaslarından hareketle, anahtar istihbarat konularını ve sorularını belirleyerek rekabet istihbaratını dikkate alarak, stratejik yönetimde strateji belirleme ve rekabet istihbaratını değerlendirerek karar verme esaslarını uygulamak.

Üst/Orta düzey yöneticiler ve çalışanlar

Etkin Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Atölyesi

Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle ikili ilişkiler ve iletişim önem kazanmıştır. Bu atölye çalışmasında pazarlama ve iletişim bir arada uygulamalar ile ele alınmaktadır.

Müşteri ile ilişkide olan tüm çalışanlar

Etkin Müşteri Yönetimi

Müşteriler en önemli temel varlığımızdır. Şirketlerimizin varlığı ve temel amacı, müşteri beklentisini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Sistem ve süreçlerimiz, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde kurulmuştur. Bu sistemi iletecek olan ise en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızdır. İnsan kaynağımızın en iyi şekilde müşteriyi anlaması ve ona uygun davranması eğitimimizin temel amacıdır.

Çalışma hayatında başarıyı hedefleyen profesyoneller

Mavi yakalıların kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemesi ve çalışma hayatında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. 

Mavi yakalılar

Yaratıcı Düşünce ve İnovasyon

İnovasyon ile ilk defa karşılaşanlar için “inovasyon nedir?” ve “inovasyonun firmaya olan etkileri” hakkında bilgilendirme yapılması, inovasyonel organizasyonun oluşturulması ve şirket içinde inovasyon çalışmalarının nasıl yapılacağı, kurum kültürü haline getirilmesi için gereken adımlar anlatılacaktır. 

Tüm çalışanlar (mavi yakalılar dahil)

Performans ölçüm ve Değerlendirilmesi

Kuruluşlarda insan kaynaklarının etkili kullanımı ise, güçlü bir insan kaynakları yönetimi politikası ve etkili bir performans yönetimi anlayışını gerektirmektedir. İyi yapılandırılmış, etkili bir performans yönetimi sistemi, kuruluşlarda insan kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

Yönetici ve Yönetici Adayları

Moderasyon ve Moderatörlük Eğitimi

Moderatör kelimesi günlük yaşantımıza giren yeni kelimelerdendir, Türkçe karşılığı Olay Yöneticisidir.Katılımcıların şirket toplantıları, arama çalışmaları, fikir fırtınaları, strateji çalıştayları, ürün tanıtım toplantıları ve basın toplantılarını yönetebilmeleri için gerekli olan moderasyon tekniklerini ve yetkinliklerini kazanabilmelerini sağlar

Ekip liderleri, proje, yöneticileri

Toplantı düzenleyen ve toplantı yönetenler,Çalıştay düzenleyen ve yönetenler

Eğitim Kurumlarında Etkin Veli İlişkileri ve Algı Yönetim Atölyesi;

Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel pazarlama ve satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen İNSANIN ALGISINA dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. 
Müşteriler yani insanlar en önemli temel varlığımızdır, şirketlerimizin varlığı ve temel amacı müşteri beklentisinin karşılanarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu maksatla kişinin algısına göre, onun beklentilerini dikkate alan mesajlarla, algısının yönetilmesi yeni bir kişiye özel yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.

Eğitim Kurumlarında Veli ile yüz yüze iletişimde olan çalışanlar